Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán được glaskragujevca.netsưu tầm, chọn lọc trong tủ sách đề thi lớp 5 bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đề thi theo thông bốn 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập, củng gắng kiến thức, sẵn sàng cho bài xích thi cuối kì 2, thời điểm cuối năm học đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Top 3 đề thi học kì 2 toán lớp 5 năm học 2020

hơn nữa, đây cũng là tài liệu chất lượng cho các thầy cô khi ra đề học tập kì 2 cho những em học tập sinh. Mời thầy cô, cha mẹ và những em cùng tham khảo.


Đề thi Toán lớp 5 cuối học tập kì 2

1. Trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 20223. 10 Đề thi Toán lớp 5 cuối học tập kì 2 download nhiều

50 đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 tất cả đáp án và biểu điểm chấm đến từng đề từng nút độ chuẩn theo Thông bốn 22. Các bậc phụ huynh cầm cố được kết cấu đề, cài về cho con trẻ của mình mình ôn luyện. 

1. Trăng tròn Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 1

Khoanh tròn trước chữ cái trả lời đúng trong những câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân có 55 đối chọi vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có công dụng đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy độ cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào nơi chấm:

55 ha 17 mét vuông = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học có 18 cô bé và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm phần bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một bạn đi xe sản phẩm công nghệ từ xuất hành từ A lúc 8 giờ khoảng 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe sản phẩm với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang có đáy to 150 m cùng đáy bé bằng 3/5 lòng lớn, chiều cao bằng

*
lòng lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

Câu 10: tra cứu x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và hiệu quả của phép tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Kết quả các phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) gồm lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi từ bỏ A mang lại B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút - 8 giờ trong vòng 30 phút = 1 tiếng 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe máy là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) tất cả lời giải, phép tính cùng tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé bỏng hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 mét vuông (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) kiếm tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = 20 (0,25 Điểm)

10 × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

x = 20 : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 thiết lập nhiều

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 2

Ghi lại vần âm trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 6) - tự câu 7 trình diễn bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số béo nhất trong các số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) lếu láo số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 3,5m; chiều rộng lớn 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu vật dụng hình quạt bên cho thấy thêm tỉ số phần trăm các phương tiện được thực hiện để mang đến trường học của 1600 học sinh tiểu học. Số học sinh đi bộ đến ngôi trường là:

A. 160 học tập sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học sinh

D. 320 học tập sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Search x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một bạn đi xe cộ máy căn nguyên từ A thời điểm 8 giờ nửa tiếng và mang lại B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB dài 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe đồ vật với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) đến hình bên. Tính diện tích s hình thang, biết chào bán kính hình trụ là 5cm cùng đáy phệ gấp 3 lần đáy bé.

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: Đ - S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 mét vuông = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS để tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 tháng = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút = 7 giờ 85 phút - 5 giờ 40 phút = 2 tiếng đồng hồ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) gồm lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe đồ vật đi tự A đến B là

9 tiếng 42 phút - 8 giờ khoảng 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe sản phẩm công nghệ là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé bỏng chính là bán kính của hình tròn

Vậy đáy nhỏ nhắn = 5 cm

Đáy béo hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang bé nhỏ là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang bự là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, lòng lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022Đề thi Toán lớp 5 cuối học kì 2 năm 2022Đề thi Toán lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2022 hay

Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số trường đoản cú nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính cùng với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ dài, diện tích và thời gian, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình vẫn học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải việc về chuyển động đều, tìm hai số khi biết tổng hiệu của nhì số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

2. Trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình trụ có 2 lần bán kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 5cm và chiều cao là 3,2 cm thì diện tích s hình thang kia là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng con đường AB lâu năm 120 km mất 2 giờ 30 phút. Gia tốc ô sơn là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a. 3 giờ 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác bao gồm độ lâu năm đáy là 45 cm. Độ lâu năm đáy bởi

*
chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi đề xuất đổ thêm vào trong bình bao nhiêu gam nước lã và để được một bình nước muối đựng 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3 giờ 45 phút = 225 phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =5,08 m2

II- Phần từ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm cho đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối bột trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x trăng tròn = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau khi đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã phải đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

Đề, bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5: 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 những môn

3. 10 Đề thi Toán lớp 5 cuối học kì 2 mua nhiều

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng cho những câu dưới đây.

a. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng đối chọi vị

B. Sản phẩm trăm

C. Sản phẩm phần trăm

D. Mặt hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương gồm cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Phương pháp tính diện tích s hình thang bao gồm đáy béo là 25 cm, đáy nhỏ 21 centimet và độ cao 8 cm là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi với dấu (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhì xe xe hơi khởi hành và một lúc, một xe đi từ A đến B với tốc độ 43 km/ giờ, một xe đi từ bỏ B mang lại A với tốc độ 45 km/ giờ. Biết quãng mặt đường AB lâu năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc ban đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp gỡ nhau?

Câu 7. (1 điểm) đến hai số thập phân bao gồm tổng bằng 69,85. Nếu chuyển dấu phẩy sống số nhỏ nhắn sang đề nghị một hàng ta được số lớn. Tìm hai số đã cho?

Trả lời:

- Số mập là: …………

- Số bé là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 1

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý mang đến cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng từng ý mang đến 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống mang lại 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kg 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được quãng đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời hạn hai ô tô gặp nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 tiếng 0,25 điểm.

* trường hợp thiếu hoặc không đúng danh số một lượt trở lên toàn hủy diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số cho 0,5 điểm.

Số khủng là: 63,5

Số nhỏ bé là: 6,35

Lời giải bỏ ra tiết: 

Nếu gửi dấu phẩy của số nhỏ bé sang buộc phải 1 hàng ta được số lớn, cùng số lớn gấp 10 lần số bé

Ta bao gồm sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần đều nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số mập là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé bỏng là:

69,85 - 63,5 = 6,35

Các đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài bác làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé bỏng nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa đủ một người thợ có tác dụng một sản phẩm hết 1 tiếng 30 phút. Tín đồ đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu?

a. 7 tiếng 30 phút

b. 7 giờ đồng hồ 50 phút

c. 6 giờ đồng hồ 50 phút

d. 6 tiếng 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) bao gồm bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:

a. Không tồn tại số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Rất nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) lếu số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một vài biết 20% của chính nó là 16. Số kia là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không đúng điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính cùng tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng đường AB lâu năm 180 km. Cơ hội 7 giờ đồng hồ 30 phút, một xe hơi đi tự A mang lại B với vận tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe lắp thêm đi trường đoản cú B mang đến A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Nhì xe gặp mặt nhau dịp mấy giờ?

b. Nơi 2 xe chạm mặt nhau phương pháp A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính cấp tốc (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính cùng tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp mặt nhau lúc:

2 tiếng + 7 giờ 30 phút = 9 giờ nửa tiếng (0,5 điểm)

Chỗ gặp mặt nhau cách A số lượng km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km

Bài 4.

Xem thêm: Download Mẫu Giấy A4 Có Dòng Kẻ Ngang Có Khung, Mẫu Giấy Kẻ Dòng A4

Tính cấp tốc (1 điểm)

Đề thi học tập kì 2 lớp 5

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Bảng xây dựng ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời hạn và toán chuyển động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 1-1 vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: hỗn số được viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

Câu 3: 5840g = .... Kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có 20 viên bi, trong các số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi gồm màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9h kém 10 phút đến 9 giờ trong vòng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. Trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện bao gồm 320ha khu đất trồng cây cà phê và 480ha khu đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su đặc bằng bao nhiêu phần trăm diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: kiếm tìm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một bạn đi xe máy căn nguyên từ A dịp 8 giờ 30 phút và mang lại B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe thứ với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Fan ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, vừa phải cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và trả lời giải môn Toán học kì 2 lớp 5 Số 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: tìm kiếm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một bạn đi xe pháo máy phát xuất từ A thời gian 8 giờ khoảng 30 phút và mang đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng con đường AB dài 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe sản phẩm công nghệ với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi hết quảng đường AB là:

9 giờ 1/2 tiếng – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc trung bình của xe sản phẩm là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Để xem toàn thể đề thi học kì 2 lớp 5, mời chúng ta tải tệp tin về để ôn tập thêm các môn khác. Ngoại trừ ra, mời những bạn tìm hiểu thêm các đề thi môn Toán lớp 5 học tập kỳ 2 tại Thư viện đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trên tìm kiếm Đáp Án, giao hàng tốt cho kỳ thi đặc trưng sắp diễn ra trong thời hạn tới!

Để chuẩn bị cho các đề thi học tập kì 2 lớp 5, chúng ta học sinh tham khảo các bộ đề thi sau đây:

5. Các đề thi học kì 2 lớp 5 khác

Đề đánh giá học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định