Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 8 gồm 60 đề kiểm tra chất lượng học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo được tổng đúng theo từ đề thi bao gồm thức của các năm học tập trước.

Bạn đang xem: Cập nhật đề thi hk1 môn toán lớp 8 năm học 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Toán giúp cho quý thầy cô và những em ôn tập củng thay kiến thức, sẵn sàng sẵn sàng mang đến kì thi học tập kì 1 lớp 8 sắp tới tới. Đề thi gồm đáp án kèm theo các em sẽ dễ ợt so sánh với tác dụng của mình. Đồng thời đó cũng là tứ liệu có lợi giúp gia sư ra đề ôn tập cho chúng ta học sinh. Hình như các bạn học viên lớp 8 tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, lịch sử, GDCD. Vậy sau đó là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.


Bộ đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 8


Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) học viên chn câu trả lời đúng mang đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài

Câu 1 . Biểu thức không đủ của hằng đẳng thức:

*
 là:

A. 4 xy

B. - 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. tác dụng của phép nhân:

*
bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. tác dụng của rút gọn biểu thức :

*

A. X2 + 4x - 2

B. X2 - 4x + 4

C. X2 + 4x + 4

D. X2 - 4x - 4

Câu 4 . Phân thức nghịch đảo của phân thức

*
 là phân thức nào tiếp sau đây :

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức

*
là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả A, B, C đầy đủ đúng

Câu 6 . Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . mang đến hình thang ABCD gồm AB/ / CD, thì hai cạnh đáy của chính nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . Mang đến hình bình hành ABCD gồm số đo góc

*
, vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng khu đất hình chữ nhật tất cả độ lâu năm 2 cạnh lần lượt là 4m cùng 6m ; fan ta làm bể hoa hình vuông vắn cạnh 2m, phần đất còn sót lại để trồng cỏ, hỏi diện tích s trồng cỏ là bao nhiêu m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác những là bao nhiêu độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử


a)

*

b)

*

Bài 2 (1,25 điểm) mang đến 2 nhiều thức :

*
và B=2 x+1

a) Tìm đa thức thương và dư vào phép phân chia A mang đến B

b) tra cứu m nhằm A chia hết mang đến B

Bài 3. (1,5 điểm) thực hiện rút gọn các biểu thức:

a)

*

b)

*

Bài 4. (3,5 điểm) đến tam giác ABC, call D, E, F thứu tự là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC; với M, N, P, Q theo trang bị tự là trung điểm các đoạn trực tiếp DA, AE, EF, FD.

a) hội chứng minh: EF là con đường trung bình của tam giác ABC

b) triệu chứng minh: những tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành

c) khi tam giác ABC vuông tại A thì những tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? hội chứng minh?

d)Tìm điều kiện của tam giác ABC nhằm tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) học viên chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy có tác dụng bài:

Câu 1. Vế yêu cầu của hằng đẳng thức:

*
. . Là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 kết quả của phép phân chia

*
bằng :

A.

*

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

*

Câu 3: Rút gọn biểu thức

*
 được kết quả nào sau đây?

A.

*


B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức

*
 là phân thức :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Điều kiện khẳng định của phân thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. Hình nào dưới đây không tất cả trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. mang đến hình thang ABCD bao gồm AB // CD, thì độ dài đường trung bình của hình thang được tính theo phương pháp nào sau đây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8 . Tứ giác ABCD có số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông vắn có diện tích bằng diện tích s một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 2 m và chiều lâu năm 8 m, độ lâu năm cạnh hình vuông là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình đa giác lồi 6 cạnh bao gồm bao nhiêu con đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2,0 điểm)

*

*

Bài 3: (3,5 điểm ) cho

*
trung con đường AD, call E là trung điểm của AB,
*
là vấn đề đối xứng của điểm D qua E.


1. Triệu chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm đk của tam giác ABC nhằm tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. điện thoại tư vấn M là giao điểm của NC với AD, minh chứng

*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là tía số khác 0 và

*
. Tính cực hiếm của biểu thức :

*

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học viên khoanh tròn vào đáp án gồm câu trả lời đúng

Câu 1 . Vế còn lại của hằng đẳng thức :

*
 là

*

Câu 2. Phân tích nhiều thức :

*
 thành nhân tử ta được kết quả là:

*

*

*

*

Câu 3. Kết trái của phép tính:

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 4. Điều kiện xác định của phân thức

*
 là :

*

*

*

D. Cả B với C

Câu 5. Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức

*
là :

*

*

*

*

Câu 6. Hình nào dưới đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần phải có thêm đk gì để đổi mới hình thoi

A. Nhị đường chéo cánh vuông góc

B. Hai cạnh liên tiếp bằng nhau

C. Gồm một góc vuông

D. Cả A cùng B phần đông đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ có 2 đáy MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài đường trung bìnhcủa hình thang đó bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. Trăng tròn cm

Câu 9. Diện tích hình vuông vắn tăng lên cấp 4 lần, hỏi độ nhiều năm mỗi cạnh hình vuông đã tănglên vội vàng mấy lần đối với lúc ban sơ ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi có độ lâu năm hai đường chéo lân lượt bằng 8 centimet và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bằng bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. đôi mươi cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

*

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép phân chia để tính

*


Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn gàng biểu thức

*

Bài 4 : (3,5 điểm) cho tam giác ABC vuông trên A, AB

A. 0

B. -1

C. 4

D. Không xác định

Câu 5: mẫu thức chung của hai phân thức:

*
là:

*

*

*

Câu 6: Hiệu của biểu thức

*
bằng:

*

*

*

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức

*
 sau khi rút gọn được:

*

*

*

*

Câu 8: đến

*
. Đa thức p là:

*

*

*

*

Câu 9: Tam giác ABC vuông tại A. Call M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết

*
thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong toàn bộ các tứ giác đã học, hình bao gồm 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang bao gồm đáy lớn bằng 10 cm đường vừa phải của hình thang bởi 8 cm. Đáy bé dại của hình thang bao gồm độ lâu năm là:

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: nhì đường chéo cánh hình thoi bao gồm độ lâu năm 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi tất cả độ lâu năm là:

A. 6 cm

*

*

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

*

Bài 2: (2đ) thực hiện phép tính:

*

*

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm quý hiếm của x để giá trị phân thức

*
 bằng 0 .

Bài 4: (3đ) đến hình bình hành ABCD có AB = AC. Hotline I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) minh chứng ABEC là hình thoi.

b) bác minh D, C, E trực tiếp hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm đk của tam giác ADE để tứ giác ABEC biến đổi hình vuông

.............

Xem thêm: Lý do người chơi không nên bỏ qua game bài tiến lên zingplay 

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 6

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh làm bài trên giấy làm bài bác kiểm tra)

I. Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu lọc phương án A của câu 1 thì ghi là 1 trong những - A.

Câu 1: hiệu quả của phép nhân: x(x – 2)

*

*

*

*

Câu 2: Biểu thức

*
được khai triển thành:

*

*

*

*

Câu 3: Kết quả của phép tính:

*
bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: Phân tích đa thức

*
ta có kết quả:

*

*

*

*

Câu 5: Rút gọn phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 6: Mẫu thức chung của những phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 7: Tổng các góc của một tứ giác bởi bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: đến AM là mặt đường trung con đường của tam giác ABC vuông trên A với AM = 3cm. Độ lâu năm cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân nặng ABCD có đáy nhỏ AB cùng số đo góc B bởi 100 . Lúc đó số đo góc A bằng: