Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng anh của tất cả các tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.

*

Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Hà Nội 2018-2019

Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh niên khóa 2017-2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Đồng Tháp 2017-2018

Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Hà Nội 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Sóc trăng 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Thái Nguyên 2017-2018

Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh niên khóa 2016-2017

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Đồng Tháp 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Hà Nội 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Long An 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Thái Nguyên 2016-2017

Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh niên khóa 2015-2016

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Bắc Ninh 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Đồng Tháp 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Sóc Trăng 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Vĩnh Phúc 2015-2016

Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh niên khóa 2014-2015

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Đồng Tháp 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Sóc Trăng 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Vĩnh Phúc 2014-2015

Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh niên khóa 2013-2014

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Đồng Tháp 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Vĩnh Phúc 2013-2014

Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh niên khóa 2012-2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Đồng Tháp 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Hải Dương 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Hà Nội 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Ninh Bình 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Sóc Trăng 2012-2013

Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh niên khóa 2011-2012

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 Hà Nội 2011-2012

Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 9 cấp tỉnh niên khóa 2010-2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 9 môn Tiếng anh cấp Tỉnh do các sở giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài về email .