Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2 là tài liệu cực kỳ hữu ích cơ mà glaskragujevca.net muốn reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 8 hk2 có đáp án

Đề thi Hóa 8 học kì 2 gồm 13 đề tất cả đáp án chi tiết kèm theo. Thông qua đó giúp chúng ta học sinh gấp rút làm thân quen với kết cấu đề thi, ôn tập để đạt được tác dụng cao trong kì thi học tập kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học viên của mình. Bên cạnh đó các bạn bài viết liên quan một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học kì 2 môn lịch sử vẻ vang 8.


Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2


Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. nhân tố của bầu không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là tương đối nước.

B. 21% O2,78% N2 cùng 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. mang lại dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những chất như thế nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. phản nghịch ứng hóa học nào tiếp sau đây không cần là bội nghịch ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo thành khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g


C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng sút vì:

A. Càng lên rất cao không khí càng loãng .

B. Oxi là hóa học khí không màu không mùi.

C. Oxinặng rộng không khí.

D. Oxi quan trọng cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho vào bình chứa 10g oxi. Sau phản ứng hóa học nào còn dư, vày sao?

A. Oxi vì chưng 6,2g photpho phản bội ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi vì chưng 6,2g photpho phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết vày 6,2g photpho phản ứng trọn vẹn với 10g oxi.

D. Photpho vì chưng ta thấy tỉ lệ số mol giữa đề bài bác và phương trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp hóa học phân biệt các hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính trọng lượng NaOH gồm trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong các số đó có tổ hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tính năng với hỗn hợp HCl làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dẫn cục bộ lượng khí nhận được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng xảy ra. Tính khối lượng muối thu được sau làm phản ứng.


B. Tính cân nặng Cu chiếm được sau phản bội ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro chiếm được ở đk tiêu chuẩn?

B. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch muối chiếm được sau làm phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, p. = 31)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D nghỉ ngơi cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, nghỉ ngơi cột II để sở hữu nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch có thể hòa tung thêm chất tan

B

Phản ứng vắt là làm phản ứng chất hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần xác suất theo thể tích của không khí là:

3

dung dịch cấp thiết hòa chảy thêm được chất tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đơn chất thay thế sửa chữa nguyên tử của một nguyên tố không giống trong đúng theo chất

E

Dung dịch không bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác

Khí cacbonnic, khá nước, khí hiếm...)

Câu 2. cho các chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học gồm các oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng chất hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân diệt là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3


Câu 4. Sau bội phản ứng cùng với Zn cùng HCl trong phòng thí nghiệm, đưa que đóm đã cháy vào ống dẫn khí, khí bay ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu gì?

A. Xanh nhạt.

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính cân nặng Kali penmanganat (KMnO4) đề xuất lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. gồm 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Hoàn toàn có thể nhận biết được các chất đó bởi thuốc thử sau đây không:

A. Dùng nước cùng giấy quỳ tím.

B. Chỉ dùng nước

C. Chỉ cần sử dụng axit

D. Chỉ sử dụng dung dịch kiềm

Câu 7. cho 13 gam kẽm công dụng với 0,3 mol HCl. Sau phản ứng chấ làm sao còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. trong phòng thử nghiệm khí hidro được pha trộn từ chất nào?

A. Điện phân nước

B. Từ thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Mang lại Zntác dụng cùng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt độ phân KMnO4

Câu 9. Tên hotline của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 rã trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của KNO3 ngơi nghỉ tại ánh sáng đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) sắt + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn làm phản ứng toàn diện với 150 hỗn hợp axit H2SO4. Dẫn toàn thể khí hidro vừa bay ra vào sắt (III) oxit dư, chiếm được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ xác suất của dung dịch axit H2SO4 đang dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim vận động hoá học vô cùng mạnh.

C. Oxi không có mùi với vị

B. Oxi tạo ra oxit bazơ với số đông kim loại

D. Oxi cần thiết cho sự sống


Câu 2. Oxit nào sau đây làm hóa học hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. dãy oxit làm sao có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P có thể có hoá trị III hoặc V. Vừa lòng chất gồm công thức P2O5 mang tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. Photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. tất cả 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, hỗn hợp NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào hoàn toàn có thể nhận biết được mỗi chất trong số lọ?

A. Giấy quì tím

C. Nhiệt phân với phenolphtalein

B. Giấy quì tím với đun cạn

D. Dung dịch NaOH

Câu 6. Axit là mọi chất khiến cho quì tím đưa sang màu nào trong những các màu đến dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không khẳng định được

Câu 7. lúc tăng nhiệt độ và bớt áp suất thì độ rã của chất khí trong nước biến đổi như nuốm nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Rất có thể tăng hoặc giảm

D. Không rứa đổi

Câu 8. vào 225 g nước gồm hoà chảy 25g KCl. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà tan 16g SO3 vào nước sẽ được 300ml dung dịch. Mật độ của hỗn hợp H2SO4 chiếm được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng làm sao dưới đó là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. từ bỏ luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành các sơ đồ gia dụng phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho những chất gồm công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy điện thoại tư vấn tên cùng phân loại những chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) fan ta dẫn luồng khí H2 đi qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung lạnh trên ngọn lửa đèn cồn, cho tới khi cục bộ lượng CuO màu đen chuyển thành Cu red color thì dừng lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ dùng cho phản bội ứng bên trên ?

c. Để bao gồm lượng H2đó bắt buộc lấy bao nhiêu gam sắt cho tính năng vừa đủ với bao nhiêu gam axít HCl.

Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các phản ứng chất hóa học sau, phương trình hóa học thuộc các loại phản ứng nắm là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ chảy của chất khí vào nước vẫn tăng nếu:

A. Giảm nhiệt độ và sút áp suất

B. Hạ nhiệt độ với tăng áp suất

C. Tăng ánh nắng mặt trời và sút áp suất

D. Tăng ánh sáng và tăng áp suất


Câu 3. chất nào dưới đây được dùng làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

A . K2O cùng KMnO4

C . H2SO4 cùng H2O

B . KMnO4 cùng KClO3

D . KOH cùng KClO3

Câu 4. những chất nào dưới đây tan được trong nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. hài hòa 5 g muối lấn vào 45 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy những chất trọn vẹn là bí quyết hóa học của những oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tác dụng được với toàn bộ các chất của nhóm chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) hoàn thành các phương trình chất hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Mãng cầu + H2O →

C. Cu + O2→

D. XHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự đoán hiện tượng xẩy ra và phân tích và lý giải hiện tượng trong mỗi trường thích hợp sau:

a. Khi quạt gió vào nhà bếp củi vừa bắt đầu tắt

b. Lúc quạt gió vào ngọn nến sẽ cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 6,9 gam Natri thì nên cần V lít khí oxi đo sinh hoạt (đktc).

a. Viết phương trình hóa học của phản bội ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi sẽ dùng

c) toàn bộ sản phẩm mang hòa tan không còn trong nước thì chiếm được 180g hỗn hợp A. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp A.

Câu 4.

Xem thêm: Ngày Đầu Của Nhau Anh Đón Đưa Em Về Nhà, Lời Bài Hát Ai Khổ Vì Ai

(1 điểm) mang đến 24 gam tất cả hổn hợp oxit CuO với Fe2O3 tính năng hoàn toàn cùng với hidro bao gồm dư chiếm được 17,6 gam tất cả hổn hợp hai kim loại. Tìm khối lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, na = 23