Đề thi thân kì 2 lớp 6 môn Toán sách Kết nối trí thức - Đề 1

1. Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống2. Đáp án đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng nuốm kiến thức các dạng bài xích tập hay chuẩn bị cho bài bác thi giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Tiếp sau đây mời những em cùng tìm hiểu thêm và thiết lập về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: De thi giữa kì 2 lớp 6 môn toán có đáp an

Nếu ai đang tìm đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn Toán sách kết nối tri thức, mời chúng ta tham khảo vào nội dung bài viết sau:


MỚI NHẤT

1. Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Năm học tập 2021 – 2022 - Đề 1

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn một phương án vấn đáp đúng của mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm cho bài.

Câu 1: trong những cách viết bên dưới đây, biện pháp viết nào đến ta phân số?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: nhì phân số

*
cùng
*
(với a, b, c, d là các số nguyên không giống 0) call là đều nhau nếu:

A. A.c = b.d

B. A.d = b.c

C. A.b = c.d

D. A:d = b:c

Câu 3: Phân số nào dưới đây bằng phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4: đến hai điểm A với B nằm trong tia Ot và OA = 4cm, OB = 8cm thì:


A. A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB

B. O là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. B là trung điểm của đoạn trực tiếp OA

D. Không có đoạn trực tiếp nào có trung điểm

Câu 5: dãy phân số sắp xếp theo thiết bị tự từ tăng mạnh là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: Phân số thập phân

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. -0,8

B.-0,08

C. -0,008

D.

Câu 7: sắp xếp những số thập phân 7,32; -15, 7; -0,9; 6,29 theo sản phẩm công nghệ tự bớt dần.

A. 7,32; 6,29; -0,9; -15, 7

B. 7,32; 6,29 -15, 7; -0,9

C. -15, 7; 7,32; 6,29; -0,9

D. -0,9; -15, 7; 6,29; 7,32

Câu 8: mang đến hai điểm A nằm trong lòng hai điểm B cùng C. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AB = 4cm. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AC cấp 3 lần độ nhiều năm đoạn thẳng AI. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng BC.

A. BC = 2cm

B. BC = 4cm

C. BC = 10cm

D. BC = 8cm

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1: tiến hành các phép tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: Tìm x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

Câu 3:

1) trong 40kg nước biển bao gồm 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối nội địa biển?

2) tứ thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch sinh sống 3 thửa ruộng đầu lần lượt bởi

*
; 0,4; 15% tổng số thóc thu hoạch nghỉ ngơi cả tứ thửa. Tính số thóc thu hoạch sống thửa ruộng sản phẩm tư?


Câu 4: Trên tia Ox rước hai điểm A với B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.

a) Trong cha điểm O, A, B điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại? vị sao?

b) Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB.

c) call H là trung điểm của OA. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng HB.

Xem thêm: Nước Biển Chứa 4 Muối Cần Đổ

Câu 5: minh chứng rằng

*

b)

*

c)

*

d)

*

*

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

3. Đề thi thân kì 2 lớp 6 Sách liên kết tri thức

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Chân trời sáng sủa tạo

5. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Cánh Diều

6. Đề thi cuối kì 2 lớp 6

------------------------------------------


Ngoài Đề thi Toán thân học kì 2 lớp 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống - Đề 1 mời chúng ta có thể xem thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và cạnh tranh dành cho chúng ta học Toán lớp 6 được kiên cố chắn, củng vậy và cầm chắc kiến thức và kỹ năng nhất.