Đề soát sổ giữa kì 2 Sinh 10 năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích nhưng mà glaskragujevca.net muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 lớp 10

Đề đánh giá giữa kì 2 Sinh học 10 có đáp án gồm 5 đề thi, giúp các bạn học sinh lập cập làm quen với cấu trúc, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi chuẩn bị tới. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo dành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học viên của mình. Vậy sau đây là 5 đề thi thân kì 2 Sinh 10, mời các bạn cùng theo dõi.


Đề bình chọn giữa kì 2 Sinh 10 năm 2021 - 2022

Đề khám nghiệm giữa kì 2 môn Sinh học 10 - Đề 1Đề thi giữa kì 2 Sinh học tập 10 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Sinh học tập 10 - Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Sinh 10

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO

Chương 3

Chuyển hóa vật chất và tích điện trong tế bào

1.1. Có mang hô hấp tế bào

1

0.75

1

(1.0đ)

6.0

1

1

13.5

30%

1.2. Các giai đoạn chủ yếu của hô hấp tế bào.

1

0.75

1

1.25

2

1.3. Tư tưởng quang hợp

1

0.75

1

1.4. Các pha của quy trình quang hợp.

2

1.5

2

2.5

4

2

PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO

Chương 4

Phân bào

2.1. Chu kì tế bào

1

0.75

1

1.25

1

(1.0đ)

7.0

2

1

18.5

40%

2.2. Nguyên phân

2

1.5

1

1.25

3

2.3. Giảm phân

2

1.5

2

2.5

4

2.4. Ý nghĩa, kết quả của phân bào

1

0.75

1

1.25

2

2.5. Quan liêu sát các kì của nguyên phân

1

0.75

1

3

PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương I: chuyển hóa vật chất và tích điện ở vi sinh vật

3.1. Có mang vi sinh vật

1

0.75

1

(1.0đ)

5.0

1

13

30%

3.2. Những kiểu dinh dưỡng.

1

0.75

2

2.5

3

3.3. Hô hấp với lên men

1

0.75

1

1.25

2

3.4. Quá trình phân giải

1

0.75

1

1.25

2

Tổng

16

12

12

15

2

11

1

7

28

3

45

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

Tỉ lệ bình thường (%)

70

30

70

30

100


Đề soát sổ giữa kì 2 Sinh 10

I. Trắc nghiệm (7 điểm). Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: Vi sinh thứ không có điểm lưu ý nào sau đây?

A. Form size nhỏ. B. Tỉ lệ S/V lớn.C. Chế tác nhanh.D. Tỉ trọng S/V nhỏ.

Câu 2: Sản phẩm làm sao của pha sáng không được áp dụng cho quá trình tổng vừa lòng glucozo trong pha tối?

A. O2. B. ATP.C. RiDP. D. NADPH.

Câu 3: Chu kì tế bào là gì?

A. Thời gian phân phân chia của tế bào chất. B. Thời hạn của quy trình nguyên phân.C. Thời hạn sống và phát triển của tế bào.D. Khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào.

Câu 4: Phương trình tổng thể của quá trình quang hòa hợp là gì?

A. CO2+ H2O + năng lượng →(CH0) + O2.B. CO2+ H2O + tích điện ánh sáng sủa →(CH20) + O2.C. CO2+ H2O + năng lượng →(CH20) + O2D. (CH20) + O2→ CO2+ H2O + Năng lượng

Câu 5: vi khuẩn Lam gồm kiểu bổ dưỡng nào?

A. Quang quẻ dị dưỡng. B. Hóa dị dưỡng.C. Hóa từ dưỡng.D. Quang quẻ tự dưỡng.

Câu 6: cỗ NST ở các loài chế tạo ra hữu tính được gia hạn ổn định qua các thế hệ dựa trêncơ chế nào?

A. Nguyên phân, thụ tinh.B. Bớt phân, thụ tinh.C. Nguyên phân, sút phân. D. Nguyên phân, sút phân, thụ tinh.

Câu 7: Trong làm tương, tín đồ ta sử dụng vi sinh đồ gia dụng nào?

A. Vi trùng lactic. B. Mộc nhĩ men. C. Nấm mốc hoa cau. D. Vi khuẩn lam.


Câu 8: sút phân xảy ra ở các loại tế bào nào?

A. Tế bào sinh dưỡng. B. Tế bào sinh dục khi sẽ chín.C. Tế bào sinh dục. D. Tế bào sinh dục sơ khai.

Câu 9: NST teo xoắn về tối đa trước khi bước vào kì sau của nguyên phân có ý nghĩa gì?

A. Giúp NST thuận tiện di chuyển về các cực của tế bào.B. Nhân song nhiễm sắc đẹp thể.C. Tiếp đúng theo nhiễm sắc thể .D. Trao đổi chéo cánh nhiễm sắc đẹp thể.

Câu 10: đưa sử 1 tế bào nào đó, không phân loại theo sự kiểm soát và điều hành của khung hình thì có thể sẽ dẫn mang đến hậu trái gì?

A. Tế bào đó sẽ ảnh hưởng bạch mong đến tiêu diệt. B. Tế bào đó phân loại liên tục.C. Tế bào đó sẽ chết.D. Tế bào kia trở lên yếu đuối đi.

Câu 11: Trong thở tế bào (hô hấp hiếu khí), tiến trình nào tạo nhiều năng lượng nhất?

A. Đường phân. B. Chu trình Cavin.C. Chuỗi chuyền năng lượng điện tử hô hấp.D. Quy trình Crep.

Câu 12: Trong giảm phân II, những NST gồm trạng thái kép ở những kì làm sao sau đây?

A. Kì sau II, kì cuối II với kì giữa IIB. Kì đầu II, kì giữa II.C. Kì đầu II, kì cuối II và kì sau IID. Kì đầu II, kì cuối II.

Câu 13: Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Con số NST vào một tế bào của loài này làm việc kì thân của nguyên phân là gì?

A. 16 NST kép. B. 8 NSTkép. C. 16 NSTđơn. D. 8 NSTđơn.

Câu 14: trộn tối xẩy ra ở đâu?

A. Chất nền lục lạp.B. Màng vào ti thể. C. Bào tương. D. Màng tilacoit.

Câu 15: trong số những điểm khác biệt của nguyên phân so với giảm phân là gì?

A. Giữ nguyên bộ NST của loài. B. Làm cho giảm bộ NST của loài.C. Có tác dụng tăng bộ NST của loài. D. Chỉ xẩy ra ở tế bào sinh dưỡng.

Câu 16: Nguyên phân gồm các kì diễn ra theo vật dụng tự nào?


A. Kì đầu → kì giữa → kì sau→ kì cuối. B. Kì đầu → kì cuối → kì sau→ kì giữa.C. Kì giữa → kì đầu → kì sau→ kì cuối. D. Kì đầu → kì thân → kì cuối → kì sau.

Câu 17: hô hấp tế bào (hô hấp hiếu khí) tất cả mấy giai đoạn?

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 18: Nấm tất cả kiểu dinh dưỡng nào?

A. Quang quẻ dị dưỡng. B. Hóa dị dưỡng. C. Hóa từ bỏ dưỡng. D. Quang quẻ tự dưỡng.

Câu 19: Một loại sinh vật bao gồm bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Con số NST vào một tế bào của chủng loại này sinh hoạt kì sau của bớt phân II là bao nhiêu?

A. 12 NSTđơn. B. 12 NSTkép.C. 24 NST kép. D. 24 NST đơn.

Câu 20: Một tế bào đang lao vào kì đầu của quá trình nguyên phân, NST của tế bào này vẫn ở trạng thái nào?

A. Kép. B. Đơn. C. Dãn xoắn rất đại. D. Teo xoắn cực đại.

Câu 21: Tiêu chí để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh đồ vật là gì?

A. Nguồn năng lượng. B. Nguồn cacbon.C. Nguồn năng lượng và nguồn cacbon.D. Nguồn tích điện và mối cung cấp ôxi.

Câu 22: Sản phẩm của pha sáng là gì?

A. ATP; O2; FADH2. B. ATP; O2; NADH. C. ATP; O2; NADPH. D. ADP; O2; NADH

Câu 23: Oxi được có mặt ở pha nào của quang hợp?

A. Ty thể. B. Pha tối. C. Trộn sáng. D. Chu trình Crep.

Câu 24: hô hấp tế bào là gì?

A. Là quá trình biến đổi năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của NADH.B. Là vượt trình biến hóa năng lượng của các vật liệu hữu cơ thành tích điện của ADP.C. Là quá trình thay đổi năng lượng của các vật liệu hữu cơ thành năng lượng của FADH2.D. Là vượt trình đổi khác năng lượng của các vật liệu hữu cơ thành tích điện của ATP.

Câu 25: Nấm men có bề ngoài hô hấp nào?

A. Hô hấp hiếu khí. B. Hô hấp kị khí.C. Thở kị khí không bắt buộc. D. Lên men.

Câu 26: sản phẩm của lên men êtilic là gì?

A. Axit lactic. B. Axit lactic, năng lượng.C. Rượu êtilic. D. Rượu êtanol, CO2.

Câu 27: Chất dìm electron cuối cùng của chuỗi chuyền electron trong thở hiếu khí là gì?

A. O2. B. Hóa học hữu cơ. C. CO2. D. SO42-

Câu 28: tác dụng của quá trình nguyên phân là gì?

A. Từ 1 tế bào mẹ có cỗ NST 2n trải qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con bao gồm bộ NST 2n tương tự nhau cùng khác tế bào mẹ.B. Xuất phát điểm từ 1 tế bào người mẹ có cỗ NST 2n trải qua nguyên phân chế tác 2 tế bào con có bộ NST n tương đương nhau với khác tế bào mẹ.C. Từ 1 tế bào bà bầu có cỗ NST 2n trải qua nguyên phân chế tạo 2 tế bào con bao gồm bộ NST 2n giống nhau và giống tế bào mẹ.D. Từ một tế bào bà mẹ có bộ NST 2n trải qua nguyên phân chế tạo 2 tế bào con bao gồm bộ NST n kép như thể nhau cùng khác tế bào mẹ.


II. Tự luận (3 điểm)

Câu 29. Phân biệt pha sáng với pha về tối của quang hợpvề những tiêu chí nguyên vật liệu và sản phẩm?

Câu 30: Một tế bào sinh dưỡng tất cả 2n = 24 triển khai 5 lần nguyên phân liên tiếp. Tính:

a. Số tế bào nhỏ được tạo thành sau khi chấm dứt quá trình nguyên phân trên?

b. Số NST môi trường hỗ trợ cho quá trình trên?

Câu 31. Sáng tỏ lên men lactic với lên men rượu về loại vi sinh vật, sản phẩm?

Đáp án đề thi giữa kì 2 Sinh 10

I. TRẮC NGHIỆM

1D

2A

3D

4B

5D

6D

7C

8B

9A

10B

11C

12B

13B

14A

15A

16A

17B

18B

19D

20A

21C

22C

23C

24D

25C

26D

27A

28C

II. TỰ LUẬN

Câu

Nội dung

Điểm

29

Phân biệt trộn sáng và pha buổi tối của quang đãng hợp

Pha sáng

Pha tối

Nguyên liệu

H2O; ánh sáng; ADP; NADP+

CO2; ATP; NADPH.

Sản phẩm

ATP; NADPH; O2

Cacbohidrat; ADP; NADP+

0,5

0,5

30

a. Số tế bào nhỏ được tạo ra sau 5 lần nguyên phân là : 2 5 = 32 tế bào

b. Số NST môi trường thiên nhiên cần cung ứng cho quy trình nguyên phân là : (2 5 - 1) × 24 = 744 ( NST)

0,5

0,5

31

Phân biệt lên men lactic cùng lên men rượu về nhiều loại vi sinh vật, sản phẩm.

Lên men rượu

Lên men lactic

Loại vi sinh vật

Nấm men rượu

Vi khuẩn lactic

Sản phẩm.

Rượu etanol; CO2

Axit lactic; CO2; etanol;…………

0,5

0,5

Đề thi thân kì 2 Sinh học 10 năm 2021 - Đề 2

Đề thi giữa kì 2 Sinh 10

I. Trắc nghiệm (7 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: trộn tối xảy ra ở đâu?

A. Màng vào ti thể. B. Chất nền lục lạp. C. Bào tương. D. Màng tilacoit.

Câu 2: Bộ NST ở các loài tạo hữu tính được bảo trì ổn định qua những thế hệ dựa trêncơ chế nào?

A. Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh. B. Nguyên phân, thụ tinh.C. Nguyên phân, sút phân.D. Giảm phân, thụ tinh.

Câu 3: Vi sinh đồ gia dụng không có điểm lưu ý nào sau đây?

A. Tỉ lệ thành phần S/V nhỏ. B. Tạo ra nhanh. C. Tỉ lệ S/V lớn. D. Size nhỏ.

Câu 4: NST teo xoắn tối đa trước lúc bước vào kì sau của nguyên phân có ý nghĩa gì?

A. Tiếp thích hợp nhiễm sắc thể .B. Nhân song nhiễm sắc đẹp thể.C. Giúp NST dễ dãi di đưa về các cực của tế bào.D. Trao đổi chéo nhiễm dung nhan thể.

Câu 5: Một trong những điểm khác biệt của nguyên phân so với sút phân là gì?

A. Có tác dụng giảm bộ NST của loài. B. Làm cho tăng cỗ NST của loài.C. Không thay đổi bộ NST của loài.D. Chỉ xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.

Câu 6: nấm men có vẻ ngoài hô hấp nào?

A. Hô hấp hiếu khí. B. Thở kị khí không bắt buộc.C. Hô hấp kị khí. D. Lên men.


Câu 7: Trong hô hấp tế bào (hô hấp hiếu khí), tiến độ nào tạo ra nhiều năng lượng nhất?

A. Đường phân. B. Quy trình Cavin.C. Chuỗi chuyền điện tử hô hấp. D. Chu trình Crep.

Câu 8: Giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào?

A. Tế bào sinh dục sơ khai. B. Tế bào sinh dục.C. Tế bào sinh dưỡng. D. Tế bào sinh dục khi sẽ chín.

Câu 9: chất nhận electron ở đầu cuối của chuỗi chuyền electron trong hô hấp hiếu khí là gì?

A. O2. B. Hóa học hữu cơ. C. CO2.D. SO42-

Câu 10: Trong sút phân II, những NST tất cả trạng thái kép ở những kì như thế nào sau đây?

A. Kì sau II, kì cuối II và kì giữa IIB. Kì đầu II, kì giữa II.C. Kì đầu II, kì cuối II cùng kì sau IID. Kì đầu II, kì cuối II.

Câu 11: Nguyên phân gồm các kì diễn ra theo máy tự nào?

A. Kì đầu → kì thân → kì sau→ kì cuối.B. Kì đầu → kì cuối → kì sau→ kì giữa.C. Kì thân → kì đầu → kì sau→ kì cuối. D. Kì đầu → kì giữa → kì cuối → kì sau.

Câu 12: Một chủng loại sinh vật tất cả bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Số lượng NST vào một tế bào của loài này ở kì thân của nguyên phân là gì?

A. 16 NST kép. B. 8 NSTkép.C. 16 NSTđơn. D. 8 NSTđơn.

Câu 13: Phương trình tổng thể của quá trình quang phù hợp là gì?

A. CO2+ H2O + tích điện →(CH0) + O2.B. (CH20) + O2→ CO2+ H2O + Năng lượng.C. CO2+ H2O + năng lượng →(CH20) + O2.D. CO2+ H2O + năng lượng ánh sáng →(CH20) + O2.

Câu 14: đưa sử 1 tế bào làm sao đó, không phân loại theo sự điều hành và kiểm soát của khung hình thì hoàn toàn có thể sẽ dẫn mang đến hậu quả gì?

A. Tế bào đó có khả năng sẽ bị bạch ước đến tiêu diệt. B. Tế bào kia trở lên yếu ớt đi.C. Tế bào đó phân loại liên tục. D. Tế bào đó sẽ chết.

Câu 15: sản phẩm nào của pha sáng ko được thực hiện cho quá trình tổng đúng theo glucozo trong trộn tối?

A. NADPH. B. O2. C. RiDP.D. ATP.

Câu 16: Hô hấp tế bào (hô hấp hiếu khí) gồm mấy giai đoạn?

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 17: Một loại sinh vật gồm bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Con số NST trong một tế bào của loại này làm việc kì sau của bớt phân II là bao nhiêu?

A. 24 NST đơn. B. 24 NST kép. C. 12 NSTđơn. D. 12 NSTkép.

Câu 18: Chu kì tế bào là gì?

A. Khoảng thời gian giữa gấp đôi phân bào.B. Thời gian phân chia của tế bào chất.C. Thời hạn sống và phát triển của tế bào. D. Thời hạn của quy trình nguyên phân.

Câu 19: Một tế bào đang bước vào kì đầu của quy trình nguyên phân, NST của tế bào này vẫn ở tinh thần nào?

A. Kép. B. Đơn. C. Dãn xoắn cực đại. D. Co xoắn rất đại.

Câu 20: tiêu chuẩn để phân biệt những kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật là gì?

A. Mối cung cấp năng lượng. B. Nguồn cacbon.C. Nguồn năng lượng và nguồn cacbon. D. Nguồn tích điện và mối cung cấp ôxi.

Câu 21: Nấm bao gồm kiểu bồi bổ nào?

A. Quang đãng dị dưỡng.B. Quang đãng tự dưỡng. C. Hóa tự dưỡng. D. Hóa dị dưỡng.

Câu 22: Oxi được có mặt ở pha như thế nào của quang đãng hợp?

A. Ty thể. B. Trộn tối.C. Pha sáng.D. Quy trình Crep.

Câu 23: Hô hấp tế bào là gì?

A. Là thừa trình biến hóa năng lượng của các nguyên vật liệu hữu cơ thành năng lượng của NADH.B. Là quá trình chuyển đổi năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của ADP.C. Là quá trình biến hóa năng lượng của các vật liệu hữu cơ thành tích điện của FADH2.D. Là quá trình đổi khác năng lượng của các nguyên vật liệu hữu cơ thành năng lượng của ATP.

Câu 24: Trong có tác dụng tương, tín đồ ta áp dụng vi sinh trang bị nào?

A. Vi trùng lactic. B. Vi khuẩn lam.C. Nấm mèo men. D. Nấm mốc hoa cau.

Câu 25: sản phẩm của lên men êtilic là gì?

A. Axit lactic. B. Axit lactic, năng lượng.C. Rượu êtilic.D. Rượu êtanol, CO2.

Câu 26: hiệu quả của quy trình nguyên phân là gì?


A. Từ một tế bào mẹ có cỗ NST 2n trải qua nguyên phân sinh sản 2 tế bào con gồm bộ NST 2n kiểu như nhau cùng khác tế bào mẹ.B. Từ một tế bào người mẹ có cỗ NST 2n trải qua nguyên phân sinh sản 2 tế bào con bao gồm bộ NST n giống nhau với khác tế bào mẹ.C. Xuất phát điểm từ 1 tế bào bà mẹ có cỗ NST 2n trải qua nguyên phân tạo thành 2 tế bào con bao gồm bộ NST 2n như là nhau với giống tế bào mẹ.D. Xuất phát điểm từ một tế bào mẹ có bộ NST 2n trải qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con bao gồm bộ NST n kép tương đương nhau cùng khác tế bào mẹ.

Câu 27: vi trùng Lam tất cả kiểu bồi bổ nào?

A. Hóa từ bỏ dưỡng. B. Hóa dị dưỡng. C. Quang đãng dị dưỡng. D. Quang đãng tự dưỡng.

Câu 28: Sản phẩm của trộn sáng là gì?

A. ATP; O2; FADH2. B. ATP; O2; NADPH. C. ATP; O2; NADH. D. ADP; O2; NADH

II. Trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 29. Phân biệt pha sáng và pha tối của quang quẻ hợpvề những tiêu chí nguyên vật liệu và sản phẩm?

Câu 30: Một tế bào sinh dưỡng gồm 2n = 24 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp. Tính:

a. Số tế bào nhỏ được tạo thành sau khi dứt quá trình nguyên phân trên?

b. Số NST môi trường cung ứng cho quy trình trên?

Câu 31. Phân biệt lên men lactic với lên men rượu về loại vi sinh vật, sản phẩm?

Đáp án đề thi giữa kì 2 Sinh 10

I. Trắc nghiệm (7 điểm). Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu
1B
2A
3A
4C
5C
6B
7C
8D
9A
10B
11A
12B
13D
14C
15B
16B
17A
18A
19A
20C
21D
22C
23D
24D
25D
26C
27D
28B

II. TỰ LUẬN

Câu

Nội dung

Điểm

29

Phân biệt pha sáng với pha buổi tối của quang hợp

Pha sáng

Pha tối

Nguyên liệu

H2O; ánh sáng; ADP; NADP+

CO2; ATP; NADPH.

Sản phẩm

ATP; NADPH; O2

Cacbohidrat; ADP; NADP+

0,5

0,5

30

a. Số tế bào nhỏ được tạo ra sau 5 lần nguyên phân là : 2 5 = 32 tế bào

b. Số NST môi trường cần cung cấp cho quá trình nguyên phân là : (2 5 - 1) × 24 = 744 ( NST)

0,5

0,5

31

Phân biệt lên men lactic với lên men rượu về các loại vi sinh vật, sản phẩm.

Lên men rượu

Lên men lactic

Loại vi sinh vật

Nấm men rượu

Vi trùng lactic

Sản phẩm.

Rượu etanol; CO2

Axit lactic; CO2; etanol;…………

0,5

0,5

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 10 năm 2021 - Đề 3

Câu 1: Nguyên phân xảy ra ở tế bào nào?

A. Tế bào sinh dưỡng. B. Tế bào sinh dục. C. Tế bào cồn vật. D. Tế bào thực vật.

Câu 2: năng lượng chủ yếu hèn được tạo thành từ quá trình hô hấp là

A. ATP. B. NADH.C. FADH2.D. ADP.

Câu 3: chất nào dưới đây được cây xanh sử dụng làm vật liệu của quy trình quang hợp?

A. Oxi cùng cacbohidrat. B. Cacbohidrat và nước.C. Cacbohidrat với cacbonic.D. Nước với cacbonic.

Câu 4: Ý như thế nào là sai khi nói tới vi sinh vật?

A. Sinh đồ dùng có khung hình nhỏ, solo bào. B. Nhân sơ tuyệt nhân thực.C. Sinh trưởng, tạo thành nhanh. D. Sống tự dưỡng.

Câu 5: trong 1 chu kỳ tế bào, kỳ trung gian được phân tách làm

A. 2 pha. B. 3 pha. C. 4 pha. D. 5 pha.

Câu 6: số lượng tế bào bé sinh ra từ là 1 tế bào mẹ sau 1 lần nguyên phân là bao nhiêu?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 7: phát biểu đúng khi nói đến giảm phân là

A. Gồm hai lần nhân song NST. B. Có một lần phân bào.C. Chỉ xẩy ra ở tế bào xoma.D. TB con có số NST bởi 1 nửa đối với TB mẹ.

Câu 8: Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài bớt phân. Số tế bào con được tạo thành sau giảm phân là

A. 5.B. 10. C. 15. D. 20.

Câu 9: chất nào dưới đây là nguyên liệu của trộn sáng quang quẻ hợp?

A. Glucozo. B. CO2. C. H2O. D. O2.

Câu 10: Đặc điểm tất cả ở giảm phân nhưng không có ở nguyên phân là

A. Nhân đôi NST ngơi nghỉ kì trung gian. B. Bao gồm hai lần phân bào.C. NST xếp hàng cùng bề mặt phẳng xích đạo. D. Có hai giai đoạn phân chia nhân và tế bào chất.

Câu 11: Sinh thiết bị nào tiếp sau đây không có chức năng quang hợp?

A. Vi trùng lam. B. Trùng roi xanh. C. Vi trùng lactic. D. Vi trùng lưu huỳnh color tía.

Câu 12: Đặc điểm giống như nhau thân nguyên phân và bớt phân là

A. Bao gồm một lần nhân đôi NST. B. Bao gồm hai lần phân bào.C. Số tế bào con được tạo ra ở kì cuối. D. Xẩy ra ở tế bào sản xuất (chín).

Câu 13: Đặc điểm không có ở nguyên phân là

A. Xẩy ra trao đổi chéo cánh NST.B. NST co xoắn cực to trước lúc vào kì sau.C. Có một lần nhân đôi NST. D. Xẩy ra ở tế bào sinh dưỡng (xôma).

Câu 14: Xét một tế bào sinh tinh, qua quá trình giảm phân hình thành bao nhiêu tế bào tinh dịch ?


A. 1 tế bào. B. 3 tế bào.C. 4 tế bào. D. 2 tế bào.

Câu 15: Chu kì tế bào bao hàm các pha theo trình tự:

A. S, G1, G2, nguyên phân.B. G1, S, G2, nguyên phân.C. G1, G2, S, nguyên phân. D. G2, G1, S, nguyên phân.

Câu 16: pha sáng của quang đãng hợp xẩy ra tại

A. Màng bên cạnh của lục lạp. B. Màng vào của lục lạp.C. Chất nền của lục lạp D. Tilacoit vào lục lạp.

Câu 17: quá trình nhân song NST ở tiến độ nào của chu kì tế bào?

A. Kì giữa.B. Trộn S. C. Pha G2. D. Pha G1.

Câu 18: Trong quy trình hô hấp, số tích điện ATP được tạo ra ở giai đoạn đường phân là

A. 2.B. 4. C. 32.D. 36.

Câu 19: Trong trộn sáng của quang quẻ hợp, oxi được tạo ra nhờ quá trình

A. Quang đãng phân li nước.B. Phân li khí cacbonic.C. Cố định CO2. D. Tổng hợp chất hữu cơ.

Câu 20: thứ tự đúng của các pha nghỉ ngơi kì trung gian là

A. S, G1, G2. B. G2, S, G1.C. S, G2, G1. D. G1, S, G2.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Nêu ý nghĩa của quy trình giảm phân.

Câu 2: (2 điểm). phân minh pha sáng và pha tối của quang phù hợp (nơi diễn ra, điều kiện xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm).

Xem thêm: 6 Bài Văn Tưởng Tượng 20 Năm Sau Em Về Thăm Lại Trường Cũ (20 Mẫu)

Câu 3: (1 điểm). Một tế bào sinh chăm sóc của con gà (2n=78) nguyên phân tiếp tục 6 lần. Tính số tế bào con thu được vào qúa trình nguyên phân như trên.