Thi THPT quốc gia Thi thpt non sông môn Toán Đề thi minh họa THPT giang sơn 2018 môn Toán Đề thi minh họa THPT nước nhà môn toán 2018 Đề thi minh họa THPT non sông năm 2018


Bạn đang xem: Đề minh họa 2018 môn toán pdf

*
pdf

Đề thi thử đại học môn toán trung học phổ thông Trần Phú với thang điểm đôi mươi


*
pdf

Đề thi thử giang sơn lần một năm 2015 môn Toán trường trung học phổ thông Yên Lạc, Vĩnh Phúc


*
pdf

Đề thi thử giang sơn lần một năm 2015 môn Toán trường trung học phổ thông Bắc yên Thành, tỉnh nghệ an


*
pdf

Đề thi demo THPT non sông môn Toán lần hai năm 2015 trường thpt Chuyên Nguyễn quang quẻ Diêu, Đồng Tháp
Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Thơ Cuối Bài Kiều Ở Lầu Ngưng Bích, Phân Tích 8 Câu Cuối Kiều Ở Lầu Ngưng Bích

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THAM KHẢO(Đề thi gồm 06 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời hạn phát đềHọ, thương hiệu thí sinh: ........................................................................................Số báo danh: .............................................................................................Mã đề thi 001Câu 1. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phứcA. Z  2  i.B. Z  1  2i.C. Z  2  i.D. Z  1  2i.x2bằngx  x  3Câu 2. Lim2A.  B. 1.C. 2.3Câu 3. Mang đến tập thích hợp M gồm 10 phần tử. Số tập con có 2 phần tử của M làA. A108 .B. A102 .C. C102 .D. 3.D. 102.Câu 4. Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là111A. V  Bh.B. V  Bh.C. V  Bh.D. V  Bh.623Câu 5. Cho hàm số y  f  x  tất cả bảng biến chuyển thiên như sauHàm số y  f  x  nghịch phát triển thành trên khoảng tầm nào sau đây ?A.  2;0  .C.  0; 2  .B.  ; 2  .D.  0;   .Câu 6. đến hàm số y  f  x  thường xuyên trên đoạn  a; b . Gọi D là hình phẳng số lượng giới hạn bởi trang bị thị của hàmsố y  f  x  , trục hoành và hai tuyến phố thẳng x  a, x  b  a  b  . Thể tích của khối tròn xoay tạo ra thànhkhi cù D quanh trục hoành được tính theo công thứcbA. V    f ( x)dx.2abB. V  2  f ( x)dx.2C. V  b2f2( x)dx.D. V  aab2 f ( x)dx.aCâu 7. đến hàm số y  f  x  bao gồm bảng thay đổi thiên như sauHàm số đạt cực to tại điểmA. X  1.B. X  0.C. X  5.D. X  2.Trang 1/6 – Mã đề thi 001 Câu 8. Cùng với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?1A. Log  3a   3log a.B. Log a 3  log a.31C. Log a3  3log a.D. Log  3a   log a.32Câu 9. Bọn họ nguyên hàm của hàm số f  x   3x  1 làx3 x  C.C. 6x  C.D. X3  x  C.3Câu 10. Trong không khí Oxyz, đến điểm A  3; 1;1 . Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳngA. X3  C.B. Oyz  là điểmA. M  3;0;0  .B. N  0; 1;1 .C. Phường  0; 1; 0  .D. Q  0;0;1 .Câu 11. Đường cong vào hình mặt là đồ gia dụng thị của hàm số nào tiếp sau đây ?A. Y   x 4  2 x 2  2.B. Y  x 4  2 x 2  2.C. Y  x3  3x 2  2.D. Y   x3  3x 2  2.Câu 12. Trong không khí Oxyz, mang lại đường trực tiếp d :chỉ phương làA. U1   1; 2;1 .B. U2   2;1;0  .x  2 y 1 z . Đường thẳng d tất cả một vectơ121C. U3   2;1;1 .Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình 22 x  2 x 6 làA.  0;6  .B.  ;6  .C.  0;64  .D. U4   1; 2;0  .D.  6;   .Câu 14. Mang lại hình nón có diện tích s xung quanh bằng 3 a 2 và bán kính đáy bằng a. Độ dài đường sinhcủa hình nón đã mang đến bằng3a.A. 2 2a.B. 3a.C. 2a.D.2Câu 15. Trong không khí Oxyz, cho bố điểm M  2;0;0  , N  0; 1;0 và p.  0;0; 2  . Mặt phẳng  MNP có phương trình làx y zx y zx y zA.    0.B.    1.C.    1.2 1 22 1 22 1 2Câu 16. Đồ thị của hàm số nào tiếp sau đây có tiệm cận đứng ?x 2  3x  2x2.A. Y B. Y  2 .C. Y  x 2  1.x 1x 1Câu 17. đến hàm số y  f  x  có bảng thay đổi thiên như sauD.x y z   1.2 1 2D. Y x.x 1Số nghiệm của phương trình f  x   2  0 làA. 0.B. 3.C. 1.D. 2.Trang 2/6 – Mã đề thi 001 Câu 18. Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x 4  4 x 2  5 trên đoạn  2;3 bằngA. 50.B. 5.2Câu 19. Tích phândx x3C. 1.D. 122.bằng016255.B. Log .C. Ln .D. .1522533Câu 20. Gọi z1 cùng z2 là hai nghiệm phức của phương trình 4 z 2  4 z  3  0. Cực hiếm của biểu thứcA.z1  z2 bằngA. 3 2.B. 2 3.C. 3.Câu 21. Cho hình lập phương ABCD.A " B " C " D " tất cả cạnh bằnga (tham khảo mẫu vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳngBD cùng A " C " bằngA.3a.B. A.C.3a.2D.D.3.2a.Câu 22. Một tín đồ gửi 100 triệu vnd vào một bank với lãi suất vay 0,4% /tháng. Hiểu được nếu khôngrút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau từng tháng, số chi phí lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi chotháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người này được lĩnh số tiền (cả vốn ban sơ và lãi) gần nhất với sốtiền nào dưới đây, ví như trong khoảng thời gian này tín đồ đó không rút chi phí ra và lãi suất không biến hóa ?A. 102.424.000 đồng.B. 102.423.000 đồng.C. 102.016.000 đồng.D. 102.017.000 đồng.Câu 23. Một hộp cất 11 trái cầu gồm 5 trái cầu màu xanh và 6 quả mong màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồngthời 2 quả ước từ vỏ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra cùng màu bằng8655.A.B. .C. .D. .11111122Câu 24. Trong không khí Oxyz, cho hai điểm A(1; 2;1) cùng B(2;1;0). Mặt phẳng qua A cùng vuông gócvới AB tất cả phương trình làA. 3x  y  z  6  0.B. 3x  y  z  6  0.C. X  3 y  z  5  0.D. X  3 y  z  6  0.Câu 25. đến hình chóp tứ giác hầu hết S. ABCD có toàn bộ các cạnhbằng a. Gọi M là trung điểm của SD (tham khảo mẫu vẽ bên).Tang của góc giữa mặt đường thẳng BM với mặt phẳng  ABCD bằng23B...2321C. .D. .33Câu 26. Với n là số nguyên dương thỏa mãn Cn1  Cn2  55, số hạng không đựng x trong triển khai củaA.n2biểu thức  x3  2  bằngx A. 322560.B. 3360.C. 80640.D. 13440.2Câu 27. Tổng giá bán trị tất cả các nghiệm của phương trình log 3 x.log 9 x.log 27 x.log81 x  bằng38280..A.B.C. 9.D. 0.99Trang 3/6 – Mã đề thi 001 Câu 28. đến tứ diện OABC tất cả OA, OB, OC đôi một vuông gócvới nhau cùng OA  OB  OC. Hotline M là trung điểm của BC (thamkhảo mẫu vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng OM với AB bằngA. 90o.B. 30o.C. 60o.D. 45o.x 3 y 3 z  2x  5 y 1 z  2; d2 :121321và khía cạnh phẳng ( P) : x  2 y  3z  5  0. Đường thẳng vuông góc với ( P), giảm d1 và d 2 bao gồm phương trình làCâu 29. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :x  2 y  3 z 1.123x 1 y 1 z .D.321x 1 y 1 z .123x 3 y 3 z  2.C.123A.B.Câu 30. Tất cả bao nhiêu cực hiếm nguyên âm của thông số m để hàm số y  x3  mx khoảng  0;   ?A. 5.B. 3.C. 0.1đồng thay đổi trên5 x5D. 4.Câu 31. Mang đến ( H ) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y  3x ,2cung tròn có phương trình y  4  x2 (với 0  x  2 ) với trụchoành (phần đánh đậm vào hình vẽ). Diện tích của ( H ) bằngA.4  3.12B.4  3.6C.4  2 3  3.6D.5 3  2.32Câu 32. Biết  x  11dx a  b  c cùng với a, b, c là những số nguyên dương. Tính p.  a  b  c.x  x x 1A. Phường  24.B. P  12.C. Phường  18.D. P.  46.Câu 33. Cho tứ diện rất nhiều ABCD tất cả cạnh bằng 4. Tính diện tích s xung quanh S xq của hình trụ bao gồm mộtđường tròn lòng là con đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD.16 216 3B. S xq  8 2 .C. S xq D. S xq  8 3 ...33Câu 34. Tất cả bao nhiêu cực hiếm nguyên dương của tham số m để phương trình 16 x  2.12 x   m  2  9 x  0A. S xq có nghiệm dương ?A. 1.B. 2.C. 4.D. 3.Câu 35. Gồm bao nhiêu quý giá nguyên của thông số m nhằm phương trình 3 m  3 3 m  3sin x  sin x cónghiệm thực ?A. 5.B. 7.C. 3.D. 2.Câu 36. điện thoại tư vấn S là tập hợp tất cả các quý giá của tham số thực m làm thế nào cho giá trị lớn nhất của hàm sốy  x3  3x  m bên trên đoạn  0; 2 bằng 3. Số phần tử của S làA. 1.B. 2.C. 0.D. 6.Trang 4/6 – Mã đề thi 001 21 , f  0   1 với f 1  2. Giá   thỏa mãn nhu cầu f   x  2x 12Câu 37. Mang đến hàm số f  x  khẳng định trêntrị của biểu thức f  1  f  3 bằngA. 4  ln15.B. 2  ln15.Câu 38. Mang đến số phức z  a  bi  a, b C. 3  ln15.D. Ln15.thỏa mãn z  2  i  z 1  i   0 cùng z  1. Tính phường  a  b.A. P  1.B. Phường  5.C. Phường  3.Câu 39. Mang đến hàm số y  f ( x). Hàm số y  f   x  tất cả đồ thị nhưD. P.  7.hình bên. Hàm số y  f  2  x  đồng biến chuyển trên khoảngA. 1;3 .B.  2;   .C.  2;1 .D.  ; 2  .x  2có đồ vật thị  C  cùng điểm A  a;1 . Call S là tập hợp toàn bộ các quý giá thựcx 1của a để có đúng một tiếp đường của  C  trải qua A. Tổng giá chỉ trị tất cả các bộ phận của S bằngCâu 40. đến hàm số y 153B. .C. .D. .222Câu 41. Trong không khí Oxyz, mang đến điểm M (1;1; 2). Hỏi gồm bao nhiêu mặt phẳng ( P) trải qua M cùng cắtcác trục xOx, yOy, zOz theo thứ tự tại các điểm A, B, C thế nào cho OA  OB  OC  0 ?A. 1.A. 3.B. 1.C. 4.D. 8.Câu 42. đến dãy số  un  thỏa mãn log u1  2  log u1  2log u10  2log u10 và un1  2un với tất cả n  1.Giá trị nhỏ dại nhất của n để un  5100 bằngA. 247.B. 248.C. 229.D. 290.Câu 43. Có bao nhiêu cực hiếm nguyên của thông số m để hàm số y  3x 4  4 x3  12 x 2  m có 7 điểm cựctrị ?A. 3.B. 5.C. 6.D. 4. 8 4 8Câu 44. Trong không khí Oxyz, cho hai điểm A  2; 2;1 , B   ; ;  . Đường thẳng đi qua tâm đường 3 3 3tròn nội tiếp của tam giác OAB với vuông góc với khía cạnh phẳng  OAB  có phương trình làx 1 y  8 z  4x 1 y  3 z 1..B.1122221252115xyzxyz39396.9.C.D.122122Câu 45. Mang lại hai hình vuông ABCD với ABEF gồm cạnh bởi 1, thứu tự nằm trên nhị mặt phẳng vuônggóc với nhau. Hotline S là điểm đối xứng cùng với B qua mặt đường thẳng DE. Thể tích của khối đa diệnABCDSEF bằng11752A. .B. .C. .D. .12663A.Câu 46. Xét những số phức z  a  bi  a, b thỏa mãnz  4  3i  5. Tính p.  a  b khiz  1  3i  z  1  i đạt giá bán trị mập nhất.A. Phường  10.B. P.  4.C. Phường  6.D. P  8.Trang 5/6 – Mã đề thi 001 Câu 47. Mang đến hình lăng trụ tam giác phần đa ABC. A " B " C " gồm AB  2 3và AA "  2. Gọi M , N , phường lần lượt là trung điểm của những cạnhA " B ", A " C " với BC (tham khảo mẫu vẽ bên). Côsin của góc chế tạo bởihai mặt phẳng  AB " C " và  MNP  bằngA.6 13.65B.C.17 13.65D.13.6518 13.65Câu 48. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A 1; 2;1 , B  3; 1;1 và C  1; 1;1 . Hotline  S1  là mặtcầu có tâm A, bán kính bằng 2;  S2  và  S3  là nhì mặt cầu bao gồm tâm thứu tự là B, C và nửa đường kính đềubằng 1. Hỏi bao gồm bao nhiêu khía cạnh phẳng tiếp xúc đối với cả ba mặt ước  S1  ,  S2  ,  S3  ?A. 5.B. 7.C. 6.D. 8.Câu 49. Xếp tự nhiên 10 học sinh gồm 2 học viên lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B với 5 học sinh lớp 12Cthành một sản phẩm ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học viên cùng lớp đứng cạnh nhaubằng111 .1 .1 ..A.B.C.D.630126105421Câu 50. Mang đến hàm số f ( x) tất cả đạo hàm liên tiếp trên đoạn  0;1 thỏa mãn nhu cầu f (1)  0,  < f ( x)>2 dx  7 và01x0A.21f ( x)dx  . Tích phân37.51 f ( x)dx bằng0B. 1.C.7.4D. 4.------------------------ HẾT ------------------------Trang 6/6 – Mã đề thi 001