... TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN TỔ: VẬT LÍ - CNCN KIỂM TRA HỌC KÌ I-NH 14-15 MÔN: Vật – LỚP 11 – CTC Thời gian làm bài: 45 phút ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Câu Cường ... lớn q - Vật dẫn điện vật chứa điện tích tự 0,5 đ Câu - Vật cách điện vật không chứa điện tích tự 0,5 đ - Điều kiện để dòng điện vật dẫn phải 0,5 đ 1,5 đ hiệu điện đặt vào hai đầu vật dẫn ... Một ấm điện ghi 220V – 1000W Tính nhiệt lượng tỏa ấm sử dụng ấm liên tục hiệu điện 110 V TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN TỔ: VẬT LÍ – CNCN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ-HKI-NH 14-15 MÔN: Vật – LỚP 11 – CTC ...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra vật lý 11 chương 1 có đáp án


*

... điểm với đáp án tương ứng ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII (2013-2014) MƠN VẬT LÝ 10 ĐỀ DỰ BỊ ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN HỆ THPT PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM Câu Đ .án A A B D B B D B C 10 C 11 D 12 ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NH: 2013-2014 MƠN: VẬT LÝ 11 ĐỀ Chương trình CHUẨN Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể phát đề) ĐỀ DỰ BỊ I.Trắc nghiệm Câu B Câu ... ĐỀ DỰ BỊ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NH: 2013-2014 MƠN: VẬT LÝ 11 ĐỀ Chương trình CHUẨN Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể phát đề) I.Trắc nghiệm Câu A Câu B...
*

... NGƠ QUYỀN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2015-2016 MƠN: VẬT LÍ - LỚP 12 Thời gian làm 45 phút Họ tên học sinh:……………………………………………… Lớp: 12A… Mã đề 254 ĐIỂM:………… Học sinh chọn đáp án tơ kín chọn Trang 4/25 ... A vận tốc vật đạt cực tiểu B vật vị trí pha dao động cực đại C vật vị trí li độ khơng D vật vị trí li độ cực đại Câu 3: Một vật dao động điều hồ quỹ đạo đoạn thẳng dài 12 cm thời ... độ lớn A.10 m/s2 B.2 m/s2 C.4 m/s2 D cm cm Khi vật vận tốc 10 10 cm/s D.5 m/s2 Trang 16/25 - Mã đề thi 137 Câu 11 : Một vật khối lượng m = 400 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng...
*

*

... trường mạnh từ trường D từ thông qua khung dây tăng SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA TẬP TRUNG TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA MÔN : VẬT LÝ 11 (CƠ BẢN) Thời gian làm : 45 phút (kể thời gian phát đề) Họ tên :……………………………………………………………………………Lớp ... BM = B12 + B2 C BM = B12 − B2 D BM = B1 + B2 SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA TẬP TRUNG TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA MÔN : VẬT LÝ 11 (CƠ BẢN) Thời gian làm : 45 phút (kể thời gian phát đề) Họ tên :……………………………………………………………………………Lớp ... B q0 f v B q0 ⊕ f v C B ⊗ B q0 ⊕ v f f D v q0 B SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA TẬP TRUNG TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA MÔN : VẬT LÝ 11 (CƠ BẢN) Thời gian làm : 45 phút (kể thời gian phát đề) Họ tên :……………………………………………………………………………Lớp...
*

... Biểu điểm đáp án I, Trắc Nghiệm (4 điểm) * Trả lời câu đợc 0,5 điểm Câu Đ/A D C B D C C A B II,Tự luận Bài 1: 5điểm - Làm hoàn thiện phần a đợc điểm * Học sinh tính đợc điện ... tơng đơng RAB đợc 1,5 điểm - Học sinh hoàn thiện đợc phần b đợc điểm * Tính đợc I1 thông qua tính chất đoạn mạch nối tiếp điểm * áp dụng đợc hệ thức định luật Jun - Len xơ tìm đợc nhiệt lợng ... điểm D * Học sinh tính toán để tìm đợc R1 = 10 đợc 0,25 điểm Nguyen Thanh Son THCS Hoa Thach - QO - HN ...
... Trường THPT Cao Thắng Kiểm tra tiết vật lí 11 Họ tên: Lớp Nội dung dề 01 Một ống dây tự cảm có độ tự cảm 40 mH Cường độ dòng ... cách I1 6cm, cách I2 4cm b.Điểm N cách I1 6cm, cách I2 8cm Trường THPT Cao Thắng Kiểm tra tiết vật lí 11 Họ tên: Lớp Nội dung dề 01 Một ống dây tự cảm có độ tự cảm 40 mH Cường độ dòng ... cách I1 2cm, cách I2 3cm b.Điểm N cách I1 3cm, cách I2 4cm Trường THPT Cao Thắng Kiểm tra tiết vật lí 11 Họ tên: Lớp Nội dung dề 01 Độ tự cảm cuộn cảm thay đổi tăng gấp đôi số vòng dây?...
...  1 .2 2.3  n +1 f ( x ) = x.tan x 0,50 x ⇒ f ′( x ) = tan x + x (1 + tan x ) = tan x + x tan x + x cos2 x Tìm f "( x ) = + tan x + tan x + x tan x (1 + tan x ) + 0 ,25 Rút gọn f "( x ) = 2( 1 ... x2 + + y" = b) y= 0,75 0 ,25 lim f ( x ) = lim + + Điểm x x2 + 0,50 0,50 x +1 ⇒ y" = − 0 ,25 2x2 + (2 x + 5) 0 ,25 ⇒ y" = − 12( 2 x + 5) 0,50 (2 x + 5)4 12 0,50 (2 x + 5)3 0 ,25 a) Chứng minh mặt bên ... −3sin x − 3cos x − 3( x + 1) cos x = −3(sin x + x.cos x + cos x ) a) 0 ,25 0 ,25 y= x −1 ⇒ y′ = ( x + 1 )2 x +1 Vì TT song song với d: y = 0 ,25 x 2 nên TT có hệ số góc k = 2 Trang 0 ,25 Gọi ( x0...
... Đáp án đề 11 nâng cao Nội dung Câu a).Định luật Len-xơ: Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh có tác dụng...
... độ 3; Thời gian Chủ đề 14 1,5 Chủ đề 28 2,5 2 Chủ đề 9,4 1 Chủ đề 0,5 1 Chủ đề 0,5 0,5 Chủ đề 12 = 1,5 1,5 Chủ đề 17,3 1,5 100 = 11 Tổng Thời gian c Thiết lập bảng ma trận 4,5" 1(0,5) 2,25 ... 15 b Tính số câu hỏi điểm số chủ đề kiểm tra cấp độ Số lợng câu (chuẩn cần Nội dung (chủ Trọng số kiểm tra) Điểm số đề) Cấp độ T.số TN TL Cấp độ 1; 2 (1) 1 Chủ đề 9,3 Thời gian Cấp độ 1; Thời ... 0,5 o,5 TRNG THCS NM M BI KIM TRA HC Kè II Nm hc: 2010 2011 Mụn: Vt lớ I .MA TRN Tớnh trng s ni dung kim tra theo khung phõn phi chng trỡnh: Nội dung Tổng số tiết thuyết Tỉ lệ thực dạy LT (Cấp...
... khô bậc Thế Giới? Câu 11 Tại nhiều tài nguyên đới lạnh chưa khai thác? *** HẾT *** Đáp án đề kiểm tra học môn địa lý lớp Phần I Trắc nghiệm(4đ) Mỗi câu cho 0.5 đ Câu Đáp án C A D B C A C A Thang ... đen thủy triều đỏ 1. 5 Do yếu tố: 10 (1. 5đ) 11 (1 ) -Vị trí phần lớn lãnh thổ nằm đới nóng chí tuyến nhiệt độ cao quanh năm 0.5 -Hình thể hình khối lớn, bờ biển bị cắt xẻ ,có vịnh, biển ăn sâu ... lượng mưa tương đối phân bố 1. 0 không Cho đến phương tiện vận chuyển đại kỹ thuật khoan sâu tối tân nhiều tài nguyên đới lạnh chưa khai thác, nguyên nhân thiếu nhân lực 1. 0 ...
... L6P 1I A, 10 tY- ryrI i " lr - ldt{v ,"jj"F*.".- , BQ GrAO DUC VA DAOTAO DT THI TRACNGHITM Lf rta0N vAr n NANc cAo HKrr Thdi giatn ldm bdi: 45 philt; ( J0 cda rdc nghism) 06 sii + 1- Phdt bidu ... chi6u nhd hinh v€ Biet 11, Il cd-dilh Iic6 tnd dlch chuydn drrqc ve d6y dgng cria h,rctB tdng hop SE cii ch da y r, u , diy Iq ciich rl:iy I; li a nai a$
lc 28- cho 11 t-J t1 cr| Iu I ,, lich ... hai ddu dng d6y H frz,s (v) (v) 1,4 (v) ,fu Yos rry) Wt / Cf,u 2lz MQt d6y ddn r{t clng thing, gitra d6y dtrgc udn thinh vdng trdn biln kinh R = (cm) Ddng diQn chay tr€n ddy c6 crrdng d0 (A) Cim...

Xem thêm: Danh Sách Các Công Ty Trong Khu Công Nghiệp Vsip Hải Phòng, Danh Sách Doanh Nghiệp Tại Chưa Rõ


... q1 q F  9 .10 (0,5 đ) r2 5 .10 10 .5 .10 10 0 ,12 (0,5 đ) F = 2,25 .10 7 N (0,5 đ) b/ Vẽ hình (0,25 đ)    (0,25 đ) E1 = E2 = 18 00V/m (0,5 đ) E = E1 + E ,   VìE1  E => E = E1 + E2 = E1 = 18 00 ... dời hướng(0,25đ) e tự do(0,25 đ) tác dụng điện trường.(0,5 đ) Câu 3(2,5 đ): a/ F  9 .10 b/ F k q1 q r2 2 .10 9 .18 .10 9 (0,5 đ) (0,25 đ) 0,25 F = 5 ,18 4 .10 6 N (0,5 đ) F E (0,5 đ) q2 E 5 ,18 4 .10 ... cho kiểm tra Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN: VẬT LÍ KHỐI 11 ĐÁP ÁN Câu (1, 5đ): Phát biểu định luật Cu - lông 1, 0 Viết biểu thức định luật Cu – lông 0,5 Câu (1, 5đ):...
Từ khóa: bo de kiem tra hoa hoc 11 co dap anbộ đề kiểm tra vật lý 6 có đáp ánđề kiểm tra vật lí 12 cơ bản chương 4 5 có đáp ánđề kiểm tra vật lí 7 có ma trậnđề kiểm tra vật lí 11 chương 1de kiem tra vat li 11 lan 1de kiem tra vat li 11đề kiểm tra vật lí 11 học kì 2đề kiểm tra vật lí 11 chương 1 2đề kiểm tra vật lí 11 học kì 1đề kiểm tra vật lí 6 có ma trậnđề kiểm tra vật lí 11 chương 4 và 5de kiem tra vat li 11 chuong 4 5đề kiểm tra vật lí 9 có ma trậnde kiem tra vat li 11 tiet 50Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8