Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày (Có ma trận với đáp án) năm học tập 2021-2022, bao hàm các đề thi, tất cả kèm theo cả đáp án để học viên ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục tiêu đạt kết quả tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.
Bạn đang xem: Đề kiểm tra lớp 2

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số cùng phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học với đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3.

Xem thêm: Mặt Chó Bị Ong Đốt Bao Lâu Thì Khỏi? Cách Chữa Chó Bị Ong Đốt

Một trong những yếu tố thống kê cùng xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%


2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM