Trắc nghiệm Toán 10 thân kì 2 gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 gồm đáp án - nhằm mục đích giúp các bạn học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức môn Toán lớp 10 trước khi bước vào kỳ thi giữa học kỳ 2. glaskragujevca.net xin share tổng hợp một số trong những đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm gồm đáp án, đề khám nghiệm giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trong bài viết sau đây. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 toán 10

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 dưới đây bao gồm 3 đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án vẫn giúp chúng ta ôn luyện con kiến thức xuất sắc hơn.

Ma trận đề bình chọn giữa học tập kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị con kiến thức

Mức độ thừa nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình với hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Vết của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Lốt của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng trong tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương thức tọa độ trong mặt phẳng

3.1. Phương trình mặt đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ chung (%)

70

30

100


Đề kiểm soát giữa học tập kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: cho những số thực a, b thỏa mãn a0.

Câu 2: Với những số thực ko âm a, b tùy ý, mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện xác minh của bất phương trình  là

A. X ≠ 2

B. X ≥ 2.

C. X ≤ 2

D. X=2.

Câu 4: trong những số dưới đây, số như thế nào là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 7: Nhị thức số 1 nào tiếp sau đây có bảng xét dấu như sau

A. F(x)=2 x-4

B. F(x)=-2 x+4.

C. F(x)=-x+2

D. F(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) làm sao dưới đó là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong mặt phẳng O x y, điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: mang lại tam thức bậc hai . Quý giá f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: mang đến tam thức bậc nhị . Mệnh đề nào sau đây đúng ?


..............

Chi tiết giải đáp đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán mời các bạn xem trong file tải về.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 60 : Luyện Tập, Bài 60 : Luyện Tập

Mời những bạn bài viết liên quan các thông tin hữu ích khác trên thể loại Tài liệu của glaskragujevca.net.