Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (176.6 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 lần 2 có đáp án

KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 4MƠN HĨA HỌC LỚP 9Thời gian: 45 phútI, Trắc nghiệm (5,0 đ): nên lựa chọn câu trả lời đúng cùng điền vào phiếu trả lời trắc nghiệmCâu 1: nên lựa chọn câu phát biểu không đúng về đặc thù vật lí của benzen.A Tan tốt nhất trong nướcB Là chất lỏng ở đk thườngC kết hợp được dầu ănD khối lượng nhẹ hơn nướcCâu 2: Đốt cháy trọn vẹn 5,6 gam hợp hóa học hữu cơ X chiếm được 17,6 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Biết tỉ khốihơi của X đối với khí hidro là 28. Cơng thức phân tử của X làA C4H8B C2H6OC C3H6D C2H4O2 H 2 ,P d / PbCO31500 Cxt , p. ,tCâu 3: mang lại dãy chuyển hóa sau: CH4  X  C2H2  PE, X là hóa học nào?o
A C2H5OHB C2H4Br2oC C2H4D CH3COOHCâu 4: Thuốc thử để khác nhau axetilen cùng với metan làA dd Ca(OH)2B dd Br2C dd HCl D dd Br2 hoặc ddAgNO3/NH3Câu 5: cho 100 g hỗn hợp CH3COOH công dụng hoàn toàn với hỗn hợp Na2CO3 (lấy dư) nhận được 4,48 lítkhí CO2 (đktc). độ đậm đặc % của hỗn hợp CH3COOH làA 24%B 12%C 10%D 6%Câu 6: pha 30 ml dung dịch rượu 40o cùng với 30 ml nước được 60 ml dung dịch rượu X. độ rượu của X làA 30o
B 20oC 25oD 35oCâu 7: cho benzen tính năng với brom dư chiếm được 1,57 gam brombenzen. Với hiệu suất phản ứng là 80% thìkhối lượng bezen yêu cầu dùng là bao nhiêu?A 0,624 gamB 0,975 gamC 0,88 gamD 0,78 gamCâu 8: mang lại 6 gam CH3COOH chức năng với 9,2 gam C2H5OH nhận được 5,5 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất phảnứng làA 60,3%B 62,5%C 69,7%D 65,5%Câu 9: do sao chưng chứa được rượu etylic trong cách thức lên men ?A nhiệt độ sôi của rượu bằng ánh sáng sôi của nướcB nhiệt độ sôi của rượu (78,3oC) phải chăng hơn nhiệt độ sôi của nước
C vị rượu tan ít trong nướcD ánh sáng sôi của rượu cao hơn nữa nhiệt độ sôi của nướcCâu 10: Đâu là phương pháp phân tử của benzen?A C6H5OHB C2H2C C6H6D C6H5BrCâu 11: Rượu etylic công dụng được với đầy đủ chất nào dưới đây (các đk xem như gồm đủ)?A KOH, Mg, CH3COOH B NaOH, HCl, O2C NaOH, Na, CuD O2, Na, CH3COOHC Khí etanD Khí metanCâu 12: Thành phần hầu hết của khí thiên nhiên là gì?A Khí axetilenB Khí etilen
Câu 13: Đâu không phải là thành phầm chế thay đổi từ dầu mỏA Axit axeticB Dầu thơC XăngD Khí đốtCâu 14: Axit axetic tác dụng được với phần lớn chất nào dưới đây?A CuO, Pb, NaOHB NaCl, Na, MgC Ag, KOH, Na2CO3D Cu, NaOH, C2H5OHCâu 15: con số phát biểu đúng về đặc điểm hóa học tập của benzen: (I) tác dụng với brom xuất hiện bột sắt; (II)Tham gia phản ứng cùng với H2 tất cả xúc tác Ni, t 0; (III) thâm nhập phản ứng cộng và không thâm nhập phản ứngthế; (IV) thâm nhập phản ứng cháyA 3B 4C 1D 2Câu 16: Đâu chưa hẳn là yêu mong để áp dụng nhiên liệu bao gồm hiệu quả
A hỗ trợ đủ khơng khí hoặc oxi đến qua trình cháy B Tăng diện tích s tiếp xúc của nguyên liệu với khơng khíhoặc oxiC Điều chỉnh lượng nhiên liệu tương xứng với yêu cầu sử dụngDĐể củi thật to choviệc đốt cháy được lâuCâu 17: Biết 0,01 mol hidrocacbon X tính năng tối đa với 200 ml hỗn hợp brom 0,1M. Vậy X là hidrocacbonnào trong số các hóa học sau?A C2H4B C6H6C C2H2D CH4Câu 18: nguyên vật liệu để điều chế axit axetic bằng phương pháp lên men làA BenzenB ButanC Rượu etylicD EtylaxetatCâu 19: bên trên nhãn chai rượu ghi 12o, điều đó có nghĩa là trong 100 ml các thành phần hỗn hợp rượu và nước bao gồm số ml rượuetylic nguyên chất là
A 200B 24C 100D 12Câu 20: Rượu etylic phản bội ứng được cùng với natri vì trong phân tử cóA nhóm –COOHB đội –COC đội -OHD đội –CHOII, trường đoản cú luận (5,0 đ)Câu 1 (2,0 đ): Viết PTHH dứt chuỗi phản nghịch ứng sau:1342C2H4Br  C2H5OH  CH3COOC2H5 C2H4  CH3COOH Câu 2 (3,0 đ): Đốt cháy trả tồn rượu etylic trong khí oxi rước dư nhận được 4,48 lít khí CO2 (đktc).
a. Tính khối lượng rượu etylic sẽ tham gia phản bội ứngb. Tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng (đktc).c. Thể tích rượu etylic đã tham gia phản bội ứng là bao nhiêu? Biết rằng trọng lượng riêng của rượu etyliclà 0,8g/ml.(cho biết NTK: C= 12, H= 1, O= 16, Na= 23, Br =80, K = 39) Đáp án :1. A2. A3. C4. D5. B6. B7. B8. B9. B10. C11. D

*
tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 có đáp án 69 6 6
*
LÝ THUYẾT và bộ đề THI học viên GIỎI môn hóa học lớp 9 tất cả đáp án 41 843 1
*
Tuyển chọn 30 đề thi học tập sinh giỏi môn chất hóa học lớp 9 (có đáp án chi tiết) 97 966 2
*
Đề đánh giá định kì HK1 môn hóa học lớp 8 số 22 7 646 1
*
Đề đánh giá định kì HK2 môn chất hóa học lớp 8 số 23 7 642 2


Xem thêm: Các Dạng Bài Toán Thực Tế Lớp 12, Bài Toán Thực Tế

*
de kiem tra 1 tiet hk1 mon hoa hoc lop 12 truong trung học phổ thông nguyen dinh chieu dak nong phái mạnh hoc 2016 2017 4 492 0