*Bạn đang xem: Giải toán lớp 4, hướng dẫn giải bài tập toán lớp 4

• Ôn tập những số mang lại 100 000 • Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức tất cả chứa một chữ • luyện tập trang 7 • các số có sáu chữ số • luyện tập trang 10 • Hàng cùng lớp • So sánh các số có tương đối nhiều chữ số • Triệu và lớp triệu • Triệu với lớp triệu (tiếp theo) • luyện tập trang 16 • rèn luyện trang 17 • dãy số tự nhiên và thoải mái • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân • so sánh và xếp thự tự các số tự nhiên và thoải mái • rèn luyện trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị đo cân nặng • Giây, thay kỉ • rèn luyện trang 26 • tìm số trung bình cộng • luyện tập trang 28 • Biểu đồ vật • Biểu trang bị (tiếp theo) • luyện tập trang 33 • luyện tập chung trang 35 • rèn luyện chung trang 36

Chương 2: bốn phép tính với các số từ bỏ nhiên. Hình học


• Phép cùng • Phép trừ • rèn luyện trang 40 • Biểu thức có chứa hai chữ • tính chất giao hoán của phép cộng • Biểu thức bao gồm chứa ba chữ • Tính chất phối hợp của phép cộng • luyện tập trang 46 • Tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của nhì số kia • rèn luyện trang 48 • rèn luyện chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai tuyến phố thẳng vuông góc • hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song • Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc • Vẽ hai tuyến phố thẳng tuy vậy song • thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật • thực hành thực tế vẽ hình vuông vắn • rèn luyện trang 55 • rèn luyện chung trang 56
• Nhân cùng với số bao gồm một chữ số • đặc thù giao hoán của phép nhân • Nhân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia mang lại 10, 100, 1000,... • Tính chất phối hợp của phép nhân • Nhân cùng với số bao gồm tận cùng là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một số với một tổng • Nhân một số trong những với một hiệu • luyện tập trang 68 • Nhân với số tất cả hai chữ số • luyện tập trang 69 • giới thiệu nhân số có hai chữ số với 11 • Nhân với số có ba chữ số • Nhân với số có tía chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 74 • luyện tập chung trang 75
• phân chia một tổng cho một số trong những • chia cho số có một chữ số • rèn luyện trang 78 • Chia một số trong những cho một tích • chia một tích cho một trong những • phân chia hai số gồm tận thuộc là các chữ số 0 • phân tách cho số có hai chữ số • phân tách cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 83 • phân chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • rèn luyện trang 84 • Thương gồm chữ số 0 • chia cho số có cha chữ số • rèn luyện trang 87 • phân tách cho số có cha chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90 • luyện tập chung trang 91
• dấu hiệu chia hết đến 2 • dấu hiệu chia hết cho 5 • luyện tập trang 96 • dấu hiệu chia hết mang đến 9 • tín hiệu chia hết cho 3 • luyện tập trang 98 • luyện tập chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • luyện tập trang 100
• Phân số • Phân số với phép phân chia số tự nhiên và thoải mái • Phân số cùng phép phân tách số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) • luyện tập trang 110 • Phân số cân nhau • Rút gọn phân số • rèn luyện trang 114 • Quy đồng chủng loại số các phân số • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 117 • luyện tập chung trang 118 • đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số • luyện tập trang 120 • so sánh hai phân số khác chủng loại số • luyện tập trang 122 • rèn luyện chung trang 123 phần 1 • luyện tập chung trang 123 phần 2 • rèn luyện chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cùng phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 128 • rèn luyện 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 131 • luyện tập chung trang 131 • Phép nhân phân số • luyện tập trang 133 • luyện tập trang 134 • tìm phân số của một số trong những • Phép chia phân số • luyện tập trang 136 • luyện tập trang 137 • rèn luyện chung trang 137 • rèn luyện chung trang 138 phần 1 • luyện tập chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• giới thiệu tỉ số • Tìm nhì số khi biết tổng với tỉ số của nhì số đó • rèn luyện trang 148 • rèn luyện trang 149 • luyện tập chung trang 149 • Tìm hai số khi biết hiệu với tỉ số của hai số kia • rèn luyện 1 trang 151 • luyện tập 2 trang 151 • rèn luyện chung trang 152 • luyện tập chung trang 153
• Tỉ lệ phiên bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) • thực hành thực tế • thực hành thực tế (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu thiết bị • Ôn tập về phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về search số trung bình cộng • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó • Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhị số đó • rèn luyện chung trang 176 • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Cách Trình Bày Bố Cục Và Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Chuẩn Nhất Hiện Nay

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng •Chương 2: tư phép tính với các số từ nhiên. Hình học tập •Chương 3: tín hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3. Trình làng hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số. Reviews hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ •Chương 6: Ôn tập