... Rằng: 1 = + 2 ΑΒ AΕ ΑF -Hết PHÒNG GD – ĐT Qu¶ng Tr¹ch KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2 013 – 2 014 Trường trung học cơ sở Qu¶ng TiÕn MÔN: TOÁN - LỚP: thời gian : 90 phút (không kể thời hạn giao đề) ... =  1 + − ÷  ÷  x +1 ÷ x 1 ÷     x x +  x x 1  ÷ 1 − = 1+  x + ÷ x 1   ( ( ) )( ) = 1+ x 1 x ( ) ÷ ÷  = 1 x c) x ≥ ⇔ −x ≤ ⇔ − x ≤ giá trị lớn A x = bài a) A = ( x − 1) ( ... P= x − x +1  x + x   + 1 , cùng với x ≥ x ≠ x −  x + ÷  ( x − 1)  x ( x + 1)   + 1 = ÷ = ( x − 1) .( x + 1) = x − x −  x +1  b) 2x2 + P(x) ≤ ⇔ 2x2 + x 1 ≤ ⇔ (2 x − 1) ( x + 1) ≤  ...

Bạn đang xem: De cương toán 9 học kì 1 có đáp án


*

... E/ 1 + 2+ 2− f/ bài xích 3: Giải PT : a/ 16 x = d/ f/ + − 2 b/ e/ 5x − = 4x = 25 x − 275 − x − 99 − x − 11 = − − x2 − 2x + = bài : so sánh a/ − − c/ bài xích 5: Rút gọn c/ g/ x − 16 x + 25 x = 18 4 (1 − ... Quý giá x A = bài 10 : cho biểu thức A = x+2 x x+4−4 x − x +2 2− x a) kiếm tìm điều ki n để A xác định, rút gọn gàng biểu thức A b) Tính x A = Trang e/ 15 12 0 − ( F = 18 2 + 3 312 5 + 18 2 − 3 312 5 bài xích : Tìm giá chỉ ... Trị bé dại   a   a − bài 12 : đến B = 1 + ÷:   a +1 ÷  a 1 a a + a − a 1 ÷ ÷     a, Rút gọn B b, search a mang lại B − B CHƯƠNG : HÀM SỐ bài bác 13 : a) xác minh hàm số y...
*

... Đề cương ơn tập Tốn học I khối năm 2 012 -2 013 bài xích 8: đến biểu thức : P= x +1 x 2+5 x + + 4−x x −2 x +2 a) search điều kiện xác minh P b) Rút gọn p. C) tìm x để p. = bài xích 9: Giải phương ... Trùng Trang Đề cương ơn tập Tốn học I khối năm 2 012 -2 013 B PHẦN HÌNH HỌC I HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VNG bài bác 1: mang lại tam giác ABC vng A, con đường cao AH Biết AH =12 cm, BH=9cm Tính CH; AB; AC; góc ... AB H chứng minh rằng: µ a) Góc BCA = 90 0 b) CH HD = HB HA R c) Biết OH = Tính diện tích s ∆ ACD theo R Trang Đề cương ơn tập Tốn học tập I khối năm 2 012 -2 013 bài xích 4: mang lại nửa mặt đường tròn vai trung phong O, đường...

Xem thêm: Giới Thiệu Bài Thuyết Trình Và 9 Cách Thay Thế Hiệu Quả, Bố Cục Một Bài Thuyết Trình


*

... 2 4 1 1 Vậy Min y = − x = ⇔ x = ⇔ x = 2 2 VD3.So sánh nhị số sau a = 199 7 + 199 9 b = 199 8 Giải 10 Trường trung học cơ sở Trần Cao Vân gồm Tồ TN a = 199 8 − + 199 8 + = ( 199 8 − + 199 8 + ) = 2. 199 8 + 199 82 ... 2 + 3 + B= 3+ 2+ + − 2+ 3 +1 ( ) C = 3 2 − 6+ D= 2+ + 2 Giải A = −6 + + 27 + + = 34 B= ( 3 +2 ) + 2( ) 2 +1 +1 C = − 2 +1 − + + = D = ( ) = 3 +2+ 2 = ( ) ( 2 +1 − 2+ ) 2+ + 2 = 4 +2 + 4 2 ... 199 82 − 36 3,430 55
*

4 9,280 219
*

4 548 1
4 529 2
12 561 5
6 698 3
3 2,536 23
11 4,022 38
9 1,225 6
8 867 3
15 2,721 22