Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 12 học tập kì I năm học 2021 - 2022 của trường trung học phổ thông Yên Hòa bao gồm 49 trang. Nắm tắt lý thuyết (kiến thức, kĩ năng) ...
Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 1 toán 12

Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 12 học tập kì I năm học 2021 - 2022 của trường thpt Yên Hòa có 49 trang.

Tóm tắt định hướng (kiến thức, kĩ năng)

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐI. Lý thuyết1. Con kiến thức- trình bày được quan hệ giữa tính đối chọi điệu cùng dấu của đạo hàm.- trình diễn được có mang cực trị và những qui tắc tìm cực trị của hàm số.- trình diễn được tư tưởng GTLN, GTNN của hàm số và cách tìm các giá trị đó.- trình bày được quan niệm và giải pháp tìm những đường tiệm cận của ĐTHS.- Nêu được các dạng vật dụng thị hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm bậc nhất trên bậc nhất. 2. Kỹ năng- Xét được chiều biến chuyển thiên của hàm số.- tìm được cực trị của hàm số, GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp.- tìm kiếm được các con đường tiệm cận của ĐTHS- dìm dạng và đọc được thứ thị hàm số bậc ba, trùng phương, số 1 trên bậc nhất. Biết vận dụng đồ thịhàm số giải những bài toán tương giao.
*Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Cảnh Công Viên Lớp 5 Ngắn Gọn, Lập Dàn Ý Tả Cảnh Ở Công Viên Sáng Sớm Lớp 5

CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITI. Lý thuyết1. Kiến thức-Giải đam mê được sự không ngừng mở rộng định nghĩa lũy thừa của một vài từ số mũ nguyên dương cho số mũ nguyên cùng số mũ hữu tỷ. Nêu được các đặc điểm của lũy quá với số mũ nguyên, số nón hữu tỷ, đặc điểm của căn thức.-Giải mê thích được khái niệm lũy quá với số mũ vô tỷ trải qua giới hạn. Nêu được các tính chất của lũy quá với số mũ thực.- lý giải được có mang logarit theo cơ số dương khác 1 dựa vào khái niệm lũy quá của bao gồm cơ số đó. Trình diễn được tính chất và bí quyết đổi cơ số của logarit. Liên hệ, áp dụng của logarit thập phân vào tính toán. Minh chứng được phép toán nâng lũy thừa cùng lấy logarit theo cùng cơ số là ngược nhau.- trình diễn được các đặc thù và thiết bị thị của hàm số mũ với logarit; bí quyết tính đạo hàm của chúng.- trình diễn được khái niệm hàm số lũy thừa và cách làm tính đạo hàm của nó trong mỗi trường hợp. Nhớ dáng vẻ đồ thị của hàm số lũy thừa.- trình diễn được biện pháp giải các phương trình mũ cơ bản. Chắt lọc được các phương pháp phù hợp nhằm giải phương trình mũ. 2. Kỹ năng- Biết vận dụng ĐN cùng các đặc thù của lũy quá với số mũ hữu tỷ để triển khai các phép tính.- Biết áp dụng các đặc điểm của lũy thừa nhằm tính toán. Vận dụng được bí quyết lãi kép giải bài xích tập thực tế.- Biết áp dụng ĐN, các tính chất và công thức đổi cơ số của logarit nhằm giải bài xích tập. áp dụng được ĐN, đặc thù của logarit tự nhiên, cách thức “logarit hóa” để đo lường và giải quyết và xử lý một số việc thực tế.- Biết vận dụng các công thức để tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. Biết lập bảng biên thiên với vẽ được vật dụng thị hàm số mũ cùng hàm số logarit. Biết được cơ số của một hàm số mũ, hàm số logarit khi biết sự trở thành thiên, vật dụng thị của nó.- Biết vận dụng các công thức để tính đạo hàm của hàm số lũy thừa cùng hàm số căn. Vẽ phác được ĐTHS của một hàm số lũy thừa với nêu được những tính chất.- áp dụng thành thạo các cách thức giải phương trình mũ, sử dụng các phép thay đổi lũy vượt vào giải phương trình.

Xem, mua file đề cương ôn tập hk1 toán 12