Bạn vẫn xem tư liệu "Đề cưng cửng ôn tập chương I – Đại số 9", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 1 đại số 9 có đáp án


I) TÍNH - RÚT GỌN BIỂU THỨCBài 1: Rút gọn những biểu thức sau bằng phương pháp đưa về những căn thức đồng dạng:1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) bài bác 2: thay đổi biểu thức trong lốt căn thành bình phương một tổng hay 1 hiệu rồi vận dụng hằng đẳng thức để khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) bài 3: Nhân biểu thức đã đến với và áp dụng để khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài bác 4: Tính cùng rút gọn những biểu thức sau:1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài xích 5: Áp dụng hằng đẳng thức nhằm tính:1) 8) 2) 9) 3) 10) 4) 11) 5) 12) 6) 13) 7) 14) bài 6: Rút gọn (Nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) bài xích 7: Rút gọn những biểu thức 1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài bác 8: Tính giá chỉ trị của các biểu thức: 1) trên 2) trên 3) trên 4) trên 5) tại 6) trên 7) tại 8) trên II) BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC LẤY CĂNBài 1: Trục căn thức sinh sống mẫu của những phân thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) bài 2: Trục căn thức làm việc mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) bài bác 3: giả sử các biểu thức sau đều có nghĩa, hãy trục căn thức sinh sống mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài bác 4: Trục những căn thức ở mẫu mã (nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) bài 5: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) bài 6: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) bài xích 7: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) bài xích 8: Rút gọn gàng biểu thức (Nâng cao):1) 2) 3) 4) 5)6) 7) 8) 9) 10) bài bác 9: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) III) RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂNBài 1: Rút gọn các biểu thức sau:1) với cùng 2) với với 3) với 4) với với 5) 6) 7) 8) bài xích 2: Rút gọn những biểu thức sau:1) với và 2) cùng với 3) với 4) với 5) với cùng 6) cùng với 7) 8) 9) 10) bài 3: Rút gọn những biểu thức sau: (chú ý để ĐKX Đ trước khi tiến hành phép rút gọn).1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) IV) CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG TỔNG HỢPBài 1: cho biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) tìm x nhằm . 3) Tìm sao để cho .Bài 2: cho biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) kiếm tìm x để . 3) Tìm để .Bài 3: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa cùng rút gọn P.2) tra cứu x để p. ≥ 2.3) Tìm để .Bài 4: đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để phường có nghĩa và rút gọn P.2) kiếm tìm x để .3) Tìm nhằm .Bài 5: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm đk để p. Có nghĩa với rút gọn gàng P.2) kiếm tìm x nhằm .3) Tìm để .Bài 6: đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa với rút gọn P.2) search x làm sao để cho .3) Tìm để .Bài 7: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để p. Có nghĩa và rút gọn gàng P.2) kiếm tìm x làm thế nào cho .3) Tìm nhằm .Bài 8: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm đk để p. Có nghĩa cùng rút gọn P.2) tìm x làm thế nào cho .3) Tìm nhằm .Bài 9: cho biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa với rút gọn gàng P.2) search x làm thế nào để cho .3) Tìm nhằm .Bài 10: cho biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa cùng rút gọn P.2) tìm kiếm x thế nào cho .3) Tìm để .Bài 11: mang lại biểu thức sau: 1) Rút gọn A.2) tìm kiếm a sao cho .Bài 12: cho biểu thức sau: 1) Tìm đk của a để A có nghĩa.2) Rút gọn gàng A.3) với cái giá trị làm sao của a thì biểu thức A nhận quý giá nguyên.Bài 13: đến biểu thức sau: 1) tìm x làm sao để cho P = 0.2) tìm kiếm số nguyên x nhỏ nhất sao cho P nhận cực hiếm nguyên.Bài 14: mang đến biểu thức sau: 1) Rút gọn phường (với ).2) search x làm sao cho P = 1.Bài 15: mang đến biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) Tính cực hiếm của p khi .3) search x để p 1. Chứng minh rằng .

Xem thêm: Báo Cáo Sáng Kiến Cải Tiến Lề Lối Làm Việc, Thực Hành Tiết Tiệm

4) Tìm giá trị nhỏ dại nhất của P.Bài 24: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) Tìm giá chỉ trị bé dại nhất của P.3) Tìm làm sao để cho .Bài 25: đến biểu thức: 1) tìm kiếm x để p. Có nghĩa với rút gọn gàng P.2) Tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất của P.