Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 91 bài 158 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2.

1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ để trước câu trả lời đúng:

*

a) Cả 4 tổ cắt được:

A. 3 hình B.14 hình C. 10 hình

b) Tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2:

A. 1 hình B. 2 hình tam giác C. 2 hình vuông

c) Tổ 2 cắt được:

A. Các hình tam giác tốt nhất

B. Các hình chữ nhật nhất

2. Một cửa hàng bán vải trong tháng 10 bán tốt 3250m, mon 11 bán được 2500m cùng tháng 12 bán được 3500m vải. Hãy viết chữ số phù hợp vào chỗ chấm trong biểu đồ vật dưới đây.

Bạn đang xem: Đáp án vở bài tập toán lớp 4

SỐ MÉT VẢI CỬA HÀNG BÁN ĐƯỢC TRONG cha THÁNG

*

3. Nhờ vào biểu thứ dưới đây, hãy vấn đáp các thắc mắc sau:

SỐ LỚP MỘT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH

*
Quảng cáo

a) Số lớp Một của Trường tiểu học hòa bình năm học tập 2012 – 2013 nhiều hơn năm học tập 2010 – 2011 là bao nhiêu?

b) Năm học 2013 – năm trước mỗi lớp Một bao gồm 30 học tập sinh. Hỏi trong những năm học kia Trường tè học hòa bình có bao nhiêu học viên lớp Một?

c) Năm 2011 – 2012 mỗi lớp Một bao gồm 35 học tập sinh. Năm học kia trường kia có ít hơn năm học tập 2013 – năm trước bao nhiêu học sinh lớp Một?

*

1.

a) Chọn câu trả lời B

b) Chọn câu trả lời A

c) Chọn đáp án A

2.

*

3.

a) Số lớp Một của Trường đái học chủ quyền năm học 2012 – 2013 nhiều hơn thế năm học tập 2010 – 2011 là : 1 lớp

b) Năm học 2013 – 2014 mỗi lớp Một có 30 học sinh. Những năm học đó Trường tiểu học tự do có 180 học sinh lớp Một.

Xem thêm: Trường Đại Học Quốc Tế - International University:

c) Năm 2011 – 2012 từng lớp Một có 35 học tập sinh. Năm học kia trường kia có thấp hơn năm học 2013 – năm trước là 5 học sinh lớp Một.