Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Lý – Thi tốt nghiệp thpt 2021 môn đồ dùng lí gồm đáp án, lời giải chi tiết được cập nhật chính thức từ cỗ giáo dục chính xác giúp những em học viên lớp 12 luyện thi TN cấp cho 3, thi đại học tốt nhất
Nội dung bài xích viết

Đề Lý THPT non sông 2021 Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Lý của bộ giáo dục 

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và giải đáp môn đồ vật lý tốt nghiệp trung học phổ quát năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file tải miễn mức giá định dạng word, pdf được bọn chúng tôi update kịp thời nhằm mục đích giúp học sinh 2K3, thầy cô cùng quý bố mẹ tham khảo, so tác dụng nhanh nhất.

Bạn đang xem: Đáp án vật lý thpt quốc gia 2021

Tham khảo thêm một số tài liệu ôn luyện:

​​​​​​​Đáp án bằng lòng của Bộ giáo dục 2021 môn Lý thi tốt nghiệp THPT

Mời các bạn xem đáp án xác định đề Lý THPT nước nhà 2021 của cục GD&ĐT được chuyên trang chúng tôi update chi ngày tiết tại đây.

Đáp án chấp nhận đề thi vật lý THPT non sông 2021 của bộ GD&ĐT

Đề Lý THPT non sông 2021

Xem ngay văn bản đề thi môn Lý THPT non sông năm 2021 rất đầy đủ các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi Lý THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 204

​​​​​​​

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Lý - Mã đề 209

Đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Lý - Mã đề 214

​​​​​​​

Đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Lý - Mã đề 216

Tham khảo một trong những tài liệu ôn luyện:

Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Lý của bộ giáo dục 

Mời những bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, giải đáp môn thiết bị lý thpt non sông 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT tổ quốc môn Lý có lời giải năm 2021 được cập nhật chính thức từ bộ giáo dục.

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 môn vật dụng lý - Mã đề 201


1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. B

32. D

33.D

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. C

40. C


Đáp án đề lý THPT Quốc gia 2021 mã 202


1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. C

10. B

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. A

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. C

25. A

26. B

27. A

28. D

29. A

30. A

31. D

32. B

33. A

34. D

35. D

36. A

37. C

38. D

39. A

40. B


Đáp án đề Lý thi THPT nước nhà năm 2021 - Mã đề 203


1-B

6-A

11-A

16-C

21-D

26-A

31-C

36-C

2-B

7-D

12-B

17-B

22-D

27-A

32-B

37-D

3-C

8-A

13-B

18-C

23-A

28-B

33-D

38-B

4-A

9-D

14-C

19-A

24-D

29-A

34-D

39-D

5-C

10-D

15-C

20-C

25-D

30-B

35-B

40-C


Đáp án đề Lý thi THPT nước nhà năm 2021 - Mã đề 204​​​​​​​


1-A

6-C

11-C

16-B

21-C

26-D

31-B

36-B

2-A

7-A

12-B

17-C

22-A

27-A

32-D

37-A

3-D

8-D

13-C

18-B

23-A

28-B

33-B

38-D

4-D

9-A

14-C

19-B

24-C

29-C

34-C

39-D

5-C

10-D

15-C

20-A

25-A

30-B

35-D

40-D


Đáp án đề Lý thi THPT tổ quốc năm 2021 - Mã đề 205


1. B

2. A

3. B

4. C

5.C 

6. C

7. B

8. B

9.C 

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18.C 

19.D 

20.B 

21. D

22. A

23. C

24. C

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. B 

34. C

35. B 

36. A 

37. C 

38. B 

39. D 

40. D


Đáp án đề Lý thi THPT non sông năm 2021 - Mã đề 206


1-C

6-C

11-A

16-D

21-D

26-A

31-C

36-B

2-D

7-B

12-B

17-D

22-B

27-B

32-B

37-C

3-D

8-D

13-D

18-B

23-D

28-A

33-A

38-A

4-C

9-A

14-C

19-A

24-A

29-B

34-C

39-B

5-A

10-C

15-C

20-D

25-D

30-C

35-A

40-B


Đáp án đề Lý thi THPT đất nước năm 2021 - Mã đề 207


1. B

2.D

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18.C

19. B

20. D

21. A

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. D

34. A

35. C

36. A

37. C

38. A

39. B

40. C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn đồ dùng lý - Mã đề 208


1-D

6-D

11-C

16-B

21-C

26-D

31- D

36- B

2-A

7-B

12-B

17-B

22-B

27-B

32- A

37-B

3-D

8-A

13-D

18-D

23-A

28-A

33- D

38-C

4-C

9-C

14-C

19-B

24-B

29-D

34- A

39-A

5-A

10-C

15-C

20-D

25-D

30-A

35- C

40-A


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn vật lý - Mã đề 209


1.A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A

33. D

34. D

35. D

36. A

37. D

38. A

39.C

40. B


Đáp án đề Lý thi THPT nước nhà năm 2021 - Mã đề 210


1-A

6-D

11-D

16-D

21-A

26-B

31-A

36-C

2-

7-B

12-B

17-B

22-B

27-C

32-C

37-C

3-A

8-D

13-

18-C

23-C

28-D

33-D

38-B

4-C

9-B

14-A

19-D

24-B

29-C

34-B

39-A

5-D

10-A

15-D

20-C

25-C

30-A

35-A

40-A


Đáp án đề Lý thi THPT giang sơn năm 2021 - Mã đề 211


1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. D

9. C

10. C

11. B

12. C

13. C

14. D

15. A

16. B

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. C

23. A

24. D

25. C

26. A

27. D

28. D

29. B

30. D

31. D

32. A

33. A

34. D

35. B

36. B

37. D

38. B

39. B

40. A


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn thứ lý - Mã đề 212


1-D

6-B

11-A

16-A

21-B

26-A

31-A

36-C

2-B

7-A

12-C

17-D

22-D

27-C

32-C

37-B

3-B

8-A

13-A

18-C

23-A

28-B

33-B

38-C

4-D

9-D

14-C

19-C

24-A

29-A

34-B

39-B

5-D

10-D

15-D

20-B

25-C

30-A

35-B

40-B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 môn đồ gia dụng lý - Mã đề 213


1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D

14.A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33. B

34. B

35. B

36. B

37. C

38. C

39. D

40. A


Đáp án đề Lý thi THPT quốc gia năm 2021 - Mã đề 214


1-C

6-B

11-B

16-D

21-B

26-A

31-B

36-C

2-C

7-C

12-C

17-B

22-C

27-A

32-C

37-C

3-A

8-B

13-A

18-A

23-D

28-A

33-A

38-B

4-D

9-C

14-C

19-B

24-C

29-B

34-C

39-A

5-C

10-D

15-B

20-A

25-B

30-C

35-B

40-A


Đáp án đề Lý thi THPT non sông năm 2021 - Mã đề 215


1- B

6-C

11-C

16-A

21-A

26-C

31-B

36-D

2-D

7-D

12-C

17-A

22-A

27-C

32-B

37-B

3-D

8-A

13-B

18-C

23-B

28-D

33-A

38-A

4-C

9-B

14-A

19-D

24-B

29-B

34-B

39-D

5-B

10-C

15-C

20-D

25-B

30-C

35-D

40-A


Đáp án đề Lý thi THPT quốc gia năm 2021 - Mã đề 216


1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C 

11. B

12.D

13. B

14. D

15.

Xem thêm: Xem Phim Thành Cát Tư Hãn 2004 (Tập 1), Thành Cát Tư Hãn 2004 (Tập 1 + 2)

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. B

34. D

35. B

36. C

37. B

38. A

39. D

40. D


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2021 môn vật dụng lý - Mã đề 217


1-D

6-D

11-C

16-D

21-A

26-A

31-D

36-D

2-C

7-A

12-C

17-A

22-B

27-C

32-C

37-C

3-A

8-A

13-B

18-B

23-B

28-D

33-B

38-C

4-A

9-A

14-D

19-D

24-B

29-D

34-C

39-D

5-B

10-B

15-D

20-A

25-C

30-B

35-A

40-B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn trang bị lý - Mã đề 218


1-C

6-D

11-B

16-C

21-C

26-D

31-B

36-A

2-A

7-D

12-D

17-C

22-C

27-D

32-A

37-C

3-C

8-D

13-D

18-A

23-C

28-D

33-D

38-B

4-A

9-A

14-C

19-B

24-B

29-A

34-C

39-A

5-D

10-A

15-B

20-D

25-D

30-A

35-A

40-C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn đồ dùng lý - Mã đề 219


1-A

6-D

11-B

16-A

21-C

26-D

31-D

36-D

2-D

7-D

12-D

17-B

22-C

27-D

32-C

37-D

3-B

8-A

13-C

18-D

23-C

28-C

33-C

38-C

4-A

9-A

14-A

19-C

24-A

29-D

34-A

39-C

5-A

10-C

15-A

20-A

25-A

30-A

35-D

40-B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn đồ gia dụng lý - Mã đề 220


1. D

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. B

8. B

9. D

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. C

16. D

17. C

18. C

19. A

20. D

21. A

22. C

23.C

24. A

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. C

31. C

32. A

33. D

34. A

35. A

36. A

37. C

38. D

39. D

40. A


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn thiết bị lý - Mã đề 221


1-B

6-C

11-A

16-B

21-B

26-B

31-B

36-D

2-A

7-D

12-A

17-C

22-C

27-B

32-C

37-D

3-C

8-D

13-A

18-D

23-B

28-C

33-B

38-C

4-C

9-D

14-D

19-C

24-D

29-D

34-B

39-B

5-D

10-C

15-C

20-C

25-B

30-C

35-D

40-A


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn đồ dùng lý - Mã đề 222


1-B

6-C

11-C

16-D

21-D

26-B

31-A

36-D

2-A

7-C

12-D

17-C

22-A

27-B

32-A

37-C

3-B

8-A

13-D

18-C

23-B

28-C

33-C

38-B

4-B

9-D

14-D

19-C

24-C

29-C

34-D

39-A

5-A

10-B

15-A

20-A

25-A

30-B

35-D

40-A


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn đồ vật lý - Mã đề 223


1. B

2. A

3. A

4. D

5. C

6. B

7. A

8. B

9. A

10. D

11. D

12. D

13. B

14. B

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20. B

21. D

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. D

28. B

29. C

30. B

31. B

32. C

33. C

34. B

35. C

36. D

37. C

38. B

39. B

40. D


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn đồ vật lý - Mã đề 224​​​​​​​


1-A

6-B

11-B

16-B

21-D

26-B

31-C

36-B

2-D

7-A

12-A

17-C

22-B

27-B

32-A

37-B

3-B

8-D

13-C

18-B

23-A

28-A

33-C

38-A

4-D

9-A

14-C

19-D

24-A

29-C

34-D

39-C

5-C

10-A

15-A

20-A

25-C

30-C

35-C

40-C


Tham khảo thêm những bộ đề thi THPT đất nước năm 2021 khác:

Tham khảo một vài tài liệu ôn luyện:

Ngoài bộ đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Lý, chúng ta còn bao gồm thể bài viết liên quan hướng dẫn giải những đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán, Anh, Sử, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học tập khác vẫn được update tại siêng trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để download về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Lý có đáp án, cung cấp tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!