Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Bạn đang xem: Đáp an trắc nghiệm tập huấn môn khoa học

Đáp án tập huấn KHTN lớp 6 bộ Cánh Diều gồm 30 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà glaskragujevca.net VN sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 6 Cánh Diều

Câu 1: Trong số các phương án sau, phương án nào không thuộc thành phần của “Năng lực khoa học tự nhiên”?

A. Nhận thức khoa học tự nhiên.

B. Tìm hiểu tự nhiên.

C. Rèn luyện kĩ năng thực hành khoa học tự nhiên.

*

B. yêu nước, chăm học, trung thực, trách nhiệm, khách quan.

C. yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm.

D. yêu nước, yêu lao động, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm.

Câu 3: Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 nhằm phát triển những năng lực chung ở học sinh đã được ghi trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là:

A. năng lực tự chủ và tự học; năng lực hợp tác và làm việc nhóm; năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thực tiễn.

B. năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

*

Câu 5: Cấu trúc các phần trong sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 bộ sách Cánh Diều gồm có:

A. Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo; Chất và sự biến đổi của chất; Sinh vật; Năng lượng và sự biến đổi; Trái Đất và bầu trời.

B. Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo; Chất và sự biến đổi của chất; Vật sống; Năng lượng và sự biến đổi; Trái Đất và bầu trời.

*

D. 1 – 2 – 4

Câu 7: Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo hướng “mở”, cụ thể là:

(1) không quy định thời lượng cụ thể cho mỗi chủ đề / bài học.

(2) giáo viên có thể tuỳ chọn nội dung dạy học.

(3) tùy theo chủ đề có thể có bài thực hành bố trí riêng hoặc thí nghiệm được trình bày trong mỗi chủ đề/ bài học.

(4) trong mỗi bài học, các bước luyện tập và vận dụng được bố trí một cách linh hoạt.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. 1 – 2 – 3

B. 1 – 3 – 4

*

B. 1 – 3 – 4

C. 2 – 3 – 4

D. 1 – 2 – 4

Câu 9: Những nguyên lí chung nhất của thế giới tự nhiên là:

A. sự đa dạng, tính cấu trúc, tính hệ thống, sự vận động và biến đổi, sự tương tác.

*

C. Khởi động; Hình thành kiến thức; Vận dụng; Luyện tập.

D. Mở đầu; Học kiến thức mới; Làm bài tập; Vận dụng.

Câu 11: Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 nhấn mạnh một trong những định hướng dạy học góp phần phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cho học sinh là:

A. phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

*

C. Vật lí, Toán, Ngoại ngữ

D. Toán, Tin học, Lịch sử và Địa lí.

Câu 13: Mục tiêu của đánh giá kết quả giáo dục là

(1) cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đạt chuẩn (yêu cầu cần đạt) về phẩm chất và năng lực của học sinh.

*

Câu 15: Nhận định nào dưới đây không đúng về hình thức đánh giá thường xuyên?

A. Diễn ra trong quá trình dạy học.

B. Để so sánh các học sinh với nhau.

*

Câu 17: Cách đánh giá nào sau đây phù hợp với quan điểm đánh giá là học tập?

A. Học sinh tự đánh giá.

*

C. Tổ chức cho học sinh lập kế hoạch giải quyết vấn đề do giáo viên đề ra.

D. Tổ chức cho học sinh thực hiện kế hoạch do giáo viên đề ra.

Câu 19: Phương pháp dạy học nào dưới đây phù hợp để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh?

A. Phương pháp dạy học theo dự án (Base project).

*

D. Mục tiêu cần thể hiện được yêu cầu về thái độ của học sinh.

Câu 21: Dựa vào căn cứ nào dưới đây để xác định mục tiêu bài học?

A. Yêu cầu cần đạt và bảng “Các biểu hiện cụ thể của năng lực khoa học tự nhiên”.

*

C. tạo điều kiện để học sinh đưa ra câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu.

D. tạo cơ hội cho học sinh đề xuất hoặc tiếp cận với các tình huống thực tiễn.

Câu 23: Để phát triển thành phần năng lực tìm hiểu tự nhiên, giáo viên cần

A. tạo cho học sinh cơ hội tự học, tự trải nghiệm, diễn đạt hiểu biết bằng cách riêng.

B. tạo cơ hội cho học sinh đề xuất hoặc tiếp cận với các tình huống thực tiễn.

C. tạo điều kiện để học sinh đưa ra câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu.

*

Câu 25: Nguyên tắc thiết kế nội dung cho các chủ đề, bài học môn Khoa học tự nhiên 6 là

(1) đề cao tính thực tiễn.

(2) tăng cường kĩ năng tính toán.

(3) phát triển tư duy khoa học.

(4) khơi gợi sự yêu thích khoa học ở học sinh.

Tổ hợp câu trả lời đúng là

A. 1 – 2 – 3

B. 1 – 3 – 4

*

D. tăng cường bài tập, bài thực hành.

Câu 27: Bài tập thực nghiệm được sử dụng phù hợp nhất để đánh giá những năng lực nào sau đây?

Nhận thức khoa học tự nhiên.

Tìm hiểu tự nhiên.

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Giao tiếp.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. 1 – 4

B. 1 – 3

C. 1 – 2 – 3

*

C. Hồ sơ học tập

D. Thẻ kiểm tra

Câu 29: Giáo viên muốn đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của học sinh, nên sử dụng những công cụ đánh giá nào sau đây?

A. Bảng hỏi ngắn và bảng kiểm.

B. Bài tập thực tiễn và bảng kiểm

*

D. Hồ sơ học tập và câu hỏi.

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới năm học 2021-2022.

Xem thêm: Các Bài Khấn Cúng Đầu Năm 2022, Các Bài Văn Cúng Trong Cho Ngày Lễ Này

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.