Bài tập toán lớp 4 theo từng siêng đề bao gồm đáp án, kèm giải thuật rất chi tiết giúp các em học sinh lớp 4 tiện lợi ôn tập, khối hệ thống lại kiến thức, luyện giải đề kết quả hơn để ngày càng học xuất sắc môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Đáp án toán lớp 4

Với các dạng bài xích tập lớp 4 này, hằng ngày trong thời điểm nghỉ hè 2021 này những em chỉ việc luyện tập vài bài xích tập là sẽ cầm cố thật chắc kỹ năng và kiến thức Toán 4. Bài xích tập toán lớp 4 mang đến 7 dạng bài tập sau, cùng một loạt bài tập mẫu:

Bạn đã xem: bài bác tập Toán lớp 4 theo từng chăm đề (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, câu hỏi xét chữ số tận thuộc của một số trong những Dạng 2: kỹ năng tính cùng quan hệ giữa những thành phần của phép tính Dạng 3: bài xích toán tương quan đến đk chia hết. Dạng 4: Biểu thức với phép tính tương quan đến tính quý hiếm biểu thức Dạng 5: những bài toán về điền chữ số vào phép tính Dạng 6: các bài toán về điền vết phép tính Dạng 7: vận dụng tính chất của những phép tính để tìm nhanh kết quả của hàng tính.

Nội dung

1 bài bác tập Toán lớp 4 theo chăm đề

Bài tập Toán lớp 4 theo chuyên đề

BÀI 1:CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY

– HS vậy được dạng toán và quá trình giải dạng toán này.

– làm cho được một vài bài tập nâng cao.

– Rèn kỹ năng thống kê giám sát cho học sinh .

II. CHUẨN B

– câu hỏi và bài xích tập ở trong dạng vừa học.

– các kiến thức gồm liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức lớp.

2/ Kiểm tra bài xích cũ.

Gọi học sinh làm bài tập về công ty giờ trước, GV sửa chữa.

3/ Giảng bài bác mới.

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, việc xét chữ số tận thuộc của một số

* kỹ năng cần nhớ:

– Chữ số tận cùng của 1 tổng bằng văn bản số tận cùng của tổng những chữ số hàng đơn vị của các số hạng vào tổng ấy.

– Chữ số tận cùng của một tích bằng văn bản số tận cùng của tích các chữ số hàng đối chọi vị của các thừa số trong tích ấy.

– Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + …… + 9 gồm chữ số tận cùng bởi 5.

– Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 tất cả chữ số tận cùng bởi 5.

– Tích a ì a không thể có tận cùng bằng 2, 3, 7 hoặc 8.

* bài tập vận dụng:

Bài 1:

a) giả dụ tổng của 2 số tự nhiên và thoải mái là một số ít lẻ, thì tích của chúng có thể là một số ít lẻ được không?

b) giả dụ tích của 2 số thoải mái và tự nhiên là một số ít lẻ, thì tổng của chúng hoàn toàn có thể là một số ít lẻ được không?

c) “Tổng” với “hiệu” hai số tự nhiên có thể là số chẵn, cùng số tê là lẻ được không?

Giải:

a) Tổng hai số thoải mái và tự nhiên là một số lẻ, do vậy tổng đó gồm một số chẵn và một số ít lẻ, cho nên tích của chúng phải là một trong số chẵn (Không thể là một trong những lẻ được).

b) Tích nhị số tự nhiên là 1 số ít lẻ, vậy nên tích đó gồm 2 vượt số những là số lẻ, cho nên tổng của chúng phải là 1 trong số chẵn(Không thể là một số trong những lẻ được).

c) rước “Tổng” cộng với “hiệu” ta được gấp đôi số lớn, có nghĩa là được 1 số chẵn. Vậy “tổng” cùng “hiệu” buộc phải là 2 số thuộc chẵn hoặc cùng lẻ (Không thể một số là chẵn, số kia là lẻ được). Vấn đề 2 : Không nên làm tính, kiểm tra kết quả của phép tính tiếp sau đây đúng giỏi sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Giải:

a, tác dụng trên là sai do tổng của 5 số lẻ là một trong những số lẻ.

b, hiệu quả trên là sai vì chưng tổng của các số chẵn là một trong những số chẵn.

c, kết quả trên là sai vì chưng tích của 1số chẵn với ngẫu nhiên 1 số nào cũng là một số chẵn. Bài xích 3 : search 4 số từ nhiên thường xuyên có tích bởi 24 024

Giải:

Ta thấy vào 4 số tự nhiên liên tục thì không có thừa số nào bao gồm chữ số tận cùng là 0; 5 vì như thế tích vẫn tận thuộc là chữ số 0 (trái với bài bác toán)

Do đó 4 số yêu cầu tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 cùng 6, 7, 8, 9 Ta có:

24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10

24 024 0 )

Ta có: A x A = 111 111

Vì 1 + 1 +1 + 1+ 1+ 1+ = 6 phân tách hết mang lại 3 đề xuất 111 111 phân tách hết đến 3.

Do vậy A phân tách hết đến 3, nhưng A phân tách hết đến 3 bắt buộc A ì A phân chia hết đến 9 nhưng 111 111 không phân chia hết đến 9.

Vậy không tồn tại số nào như thế .

Bài 7:

a, Số 1990 hoàn toàn có thể là tích của 3 số từ nhiên liên tiếp được không?

Giải:

Tích của 3 số tự nhiên tiếp tục thì phân chia hết mang lại 3 vì chưng trong 3 số kia luôn có một số phân tách hết đến 3 đề nghị 1990 ko là tích của 3 số từ nhiên thường xuyên vì:

1 + 9 + 9 + 0 = 19 không phân tách hết mang lại 3.

b, Số 1995 có thể là tích của 3 số từ bỏ nhiên tiếp tục không?

3 số từ nhiên liên tiếp thì khi nào cũng có 1 số chẵn bởi vậy mà tích của chúng là một trong những số chẵn mà 1995 là một số lẻ vị vậy chưa hẳn là tích của 3 số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

c, Số 1993 liệu có phải là tổng của 3 số từ nhiên thường xuyên không?

Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp thì sẽ bằng 3 lần số nghỉ ngơi giữa cho nên vì thế số này yêu cầu chia hết cho 3.

Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 Không phân tách hết cho 3 bắt buộc số 1993 không là tổng của 3 số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Bài 8: Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ………… x 48 x 49 tận cùng là từng nào chữ số 0?

Giải:

Trong tích kia có những thừa số chia hết đến 5 là : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ……..; 45 = 9 x 5.

Mỗi vượt số 5 nhân với một số chẵn mang lại ta 1 số tròn chục. Mà lại tích trên bao gồm 10 vượt số 5 buộc phải tích tận cùng bằng 10 chữ số 0.

Bài 9: chúng ta Toàn tính tổng các chẵn vào phạm vi từ 20 đến 98 được 2025. Không thực hiện tính tổng em cho biết Toàn tính đúng tuyệt sai?

Giải:

Tổng những số chẵn là 1 trong những số chẵn, kết quả toàn tính được 2025 là số lẻ do vậy toàn sẽ tính sai.

Bài 10: Tùng tính tổng của các số lẻ trường đoản cú 21 cho 99 được 2025. Xung quanh tổng kia em cho biết thêm Tùng tính đúng giỏi sai?

Giải:

Từ 1 mang lại 99 tất cả 50 số lẻ

Mà từ là một đến 19 bao gồm 10 số lẻ. Vì vậy Tùng tính tổng của số lượng các số lẻ là: 50 – 10 = 40 (số)

Ta đã biết tổng của số lượng chẵn những số lẻ là 1 trong những số chẵn mà 2025 là số lẻ đề xuất Tùng sẽ tính sai.

Bài 11: Tích sau tận cùng bởi mấy chữ số 0?

20 x 21 x 22 x 23 x . . . X 28 x 29

Giải:

Tích trên có 1 số tròn chục là trăng tròn nên tích tận cùng bởi 1 chữ số 0

Ta lại có 25 = 5 x 5 yêu cầu 2 quá số 5 này lúc nhân với 2 sồ chẵn cho tích tận cùng bằng 2 chữ số 0

Vậy tích bên trên tận cùng bằng 3 chữ số 0.

Bài 12: Tiến có tác dụng phép phân chia 1935: 9 được yêu mến là 216 và không hề dư. Không thực hiện cho thấy thêm Tiến có tác dụng đúng giỏi sai.

Giải:

Vì 1935 và 9 phần lớn là số lẻ, thương giữa 2 số lẻ là một trong những số lẻ. Yêu thương Tiến tìm kiếm được là 216 là 1 số chẵn phải sai

Bài 13: Huệ tính tích:

2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3 999 ko kể tích em cho thấy Huệ tính đúng xuất xắc sai?

Giải: vào tích trên có một thừa số là 5 và 1 vượt số chẵn đề xuất tích đề xuất tận cùng bằng văn bản số 0. Bởi vì vậy Huệ đã tính sai.

Bài 14: Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0: 13 x 14 x 15 x . . . X 22

Giải:

Trong tích trên có thừa số đôi mươi là số tròn chục buộc phải tích tận cùng bởi 1 chữ số 0.

Thừa số 15 khi nhân với cùng một số chẵn cho 1 chữ số 0 nữa sinh sống tích.

Vậy tích trên bao gồm 2 chữ số 0.

Bài tập về nhà

Bài 1. Không làm phép tính hãy cho biết kết trái của mỗi phép tính sau bao gồm tận cùng bằng chữ số nào?

a, (1 999 + 2 378 + 4 545 + 7 956) – (315 + 598 + 736 + 89)

b, 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x . . . X 99

c, 6 x 16 x 116 x 1 216 x 11 996

d, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91

e, 56 x 66 x 76 x 86 – 51 x 61 x 71 x 81

Bài 2. Tích sau tận cùng bởi bao nhiêu chữ số 0 a, 1 x 2 x 3 x . . . X 99 x 100

b, 85 x 86 x 87 x . . . X 94

c, 11 x 12 x 13 x . . . X 62

Bài 3. Không có tác dụng tính xét xem kết quả sau đúng tốt sai? giải thích tại sao? a, 136 x 136 – 41 = 1960

b, ab x ab – 8557 = 0

Bài 4. gồm số nào phân chia cho 15 dư 8 và phân chia cho 18 dư 9 tốt không?

Bài 5.

Xem thêm: Toán 6 Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên, Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên: Lý Thuyết & Bài Tập

đến số a = 1234567891011121314. . . được viết bởi các số thoải mái và tự nhiên liên tiếp. Số a có tận thuộc là chữ số nào? biết số a bao gồm 100 chữ số.