Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn giờ Anh - Thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 được cập nhật chính thức từ cỗ giáo dục, đầy đủ 24 mã đề có lời giải cụ thể và chủ yếu xác. Tất cả file tải word, pdf hỗ trợ các em ôn luyện đạt hiệu quả.

Bạn đang xem: Đáp án tiếng anh thpt quốc gia 2021


Nội dung bài viết

Đề thi thpt Quốc Gia 2021 môn Anh đợt 2 Đề thi THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh 2021 đợt 1 Đáp án đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Anh dịp 2 Đáp án đề thi tiếng Anh THPT giang sơn 2021 đợt 1

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn giờ đồng hồ Anh tốt nghiệp trung học diện tích lớn năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn chỉnh xác nhất, gồm file cài đặt miễn tầm giá định dạng word, pdf được bọn chúng tôi update kịp thời nhằm mục đích giúp học sinh lớp 12, thầy cô cùng quý cha mẹ tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Tham khảo một vài tài liệu học tập:

Đáp án chấp thuận của bộ giáo dục đào tạo 2021 môn tiếng Anh thi giỏi nghiệp THPT

Chuyên trang chúng tôi xin cập nhật nội dung bộ gd&đt công bố đáp án giờ đồng hồ Anh chính thức ví dụ như sau:

Đề thi thpt Quốc Gia 2021 môn Anh dịp 2

Xem ngay văn bản đề thi giờ đồng hồ Anh trung học tập phổ thông giang sơn năm 2021 không hề thiếu các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi đại học năm 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2

Đề thi THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh 2021 đợt 1

Xem ngay ngôn từ đề thi giờ đồng hồ Anh trung học tập phổ thông đất nước năm 2021 khá đầy đủ các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi THPT tổ quốc năm 2021 môn Anh mã đề 405 - Lần 1

Đề thi THPT giang sơn năm 2021 môn Anh mã đề 407 - Lần 1

Đề thi THPT tổ quốc năm 2021 môn Anh mã đề 409 - Lần 1

Đề thi THPT đất nước năm 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 1

Đề thi THPT tổ quốc năm 2021 môn Anh mã đề 417 - Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 421 - Lần 1

Tham khảo một vài đề thi cuối kỳ 2 môn Anh lớp 12:

Đáp án đề thi thpt Quốc gia 2021 môn Anh đợt 2

Mời những bạn, thầy cô và quý cha mẹ cùng xem thêm lời giải, đáp án môn tiếng anh thpt non sông 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên viên giải đề của cửa hàng chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn Anh mã 405 - Lần 2


1.B

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.A

8.C

9.D

10.C

11.C

12.D

13.A

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.D

20.A

21.B

22.C

23.D

24.C

25.C

26.B

27.C

28.B

29.D

30.C

31.B

32.D

33.C

34.A

35.D

36.A

37.D

38.B

39.A

40.B

41.C

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.D

48.C

49.B

50.B


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh mã 409 - Lần 2


1.A

2.B

3.A

4.B

5.A

6.D

7.C

8.C

9.C

10.D

11.A

12.C

13.B

14.A

15.C

16.A

17.C

18.D

19C.

20.A

21.C

22.C

23.D

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.D

30.C

31.B

32.A

33.D

34.A

35.A

36.B

37.B

38.C

39.B

40.A

41.A

42B

43.B

44.C

45.B

46.D

47.C

48.A

49.D

50.C


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh mã 410 - Lần 2


1.C

2.C

3.D

4.A

5.D

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.D

17.A

18.B

19.B

20.D

21.D

22.C

23.A

24.D

25.C

26.D

27.C

28.C

29.C

30.A

31.A

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.C

38.C

39.B

40.A

41.B

42C

43.A

44.B

45.B

46.D

47.A

48.D

49.B

50.B


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 2


1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.C

7.D

8.B

9.D

10.B

11.C

12.D

13.B

14.B

15.B

16.C

17.C

18.A

19.C

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.B

26.B

27.D

28.C

29.B

30.A

31.C

32.A

33.D

34.D

35.

36.B

37.D

38.B

39.B

40.A

41.C

42C

43.B

44.C

45.C

46.C

47.D

48.D

49.B

50.B


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh mã đề 412 - Lần 2


1.A

2.C

3.D

4.B

5.C

6.D

7.C

8.C

9.A

10.A

11.B

12.B

13.D

14.C

15.D

16.A

17.A

18.C

19.D

20.A

21.A

22.B

23.C

24.B

25.B

26.B

27.A

28.C

29.D

30.A

31.D

32.B

33.A

34.C

35.B

36.D

37.B

38.C

39.C

40.B

41.A

42A

43.D

44.D

45.C

46.B

47.C

48.D

49.B

50.C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2


1.D

2.C

3.B

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.A

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.C

17.C

18.B

19.C

20.C

21.C

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.C

29.D

30.D

31.A

32.A

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.A

41.C

42.A

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.A

49.D

50.D


Đáp án đề thi giờ đồng hồ Anh THPT quốc gia 2021 đợt 1

Mời những bạn, thầy cô với quý cha mẹ cùng tham khảo lời giải, đáp án môn giờ đồng hồ anh thpt giang sơn 2021 cụ thể do team ngũ chuyên gia giải đề của công ty chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 401


1. A

2. C

3. A

4. A

5. B 

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. C

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. A

31. C

32. B

33. C 

34. D

35. A 

36. A 

37. B 

38. B 

39. B

40.D

41.B 

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. B

48. D

49. C

50. A


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 402


1. A

2. C

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. A

9. C

10. C

11. A

12. B

13. A

14. D

15. B

16. D

17. D

18. D

19. A

20. B

21. A

22. B

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. D

30. A

31. D

32. D

33. D 

34. A

35. A 

36. A 

37. B 

38. A 

39. B

40. D 

41. A 

42. B 

43. B 

44. D 

45. C 

46. B 

47. B 

48. A 

49. A 

50. D


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 403


1. B

2. C 

3. B

4. B

5. A

6. D

7. D 

8. A

9. B

10. D

11. A

12. D 

13. C 

14. D 

15. B 

16. B 

17. C

18. C 

19. B 

20. D 

21. A

22. A 

23. A 

24. B 

25. C 

26. B

27. A 

28. D 

29. A 

30. B 

31. C

32. D

33. B

34. A

35. C

36. C

37. D

38. C 

39. D

40. D

41. C

42. D

43. C

44. B

45. B

46. D

47. A 

48. C 

49. D

50. B


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 404


1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.

13. C

14.B

15.D

16. D

17.A

18.B

19. C

20. B

21.D

22.A

23.C

24.C

25.D

26.C

27.C

28.A

29.C

30.B

31. A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41A

42.C

43.A

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 405


1. D

2. C

3. B

4. C 

5. B 

6. B 

7. C 

8. D

9. B

10. C 

11. D

12. C 

13. A

14. D 

15. C 

16. A 

17. C 

18. D 

19. B 

20. B 

21. D

22. D 

23. C 

24. A 

25. C 

26. C 

27. C 

28. A 

29. B 

30. B 

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 406


1.C

2.A

3.C

4.D

5.B

6.D

7.B

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27. C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.B

33.B

34.A

35.A

36.A

37.C

38.C

39.

40.A

41D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 407


1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D 

7. A 

8. B

9. A

10. C 

11. B

12. C 

13. C 

14. B 

15. A 

16. C 

17. B 

18. B 

19. C 

20. D

21. B

22. A 

23. A 

24. B 

25. D 

26. A 

27. B 

28. B 

29. B

30. D 

31. B

32. D

33. D

34.B

35. C 

36. D 

37. A

38. A

39. D

40. A

41. B

42. D 

43. A

44. D 

45. C 

46. D

47. A

48. A 

49. C 

50. C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 408


1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C 

34. A

35. D 

36. D 

37. A 

38. A 

39. D

40. A 

41. C 

42. C 

43. C 

44. D 

45. C 

46. C

47. D

48. B 

49. C 

50. B


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 409


1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. D

17. B

18. B

19. A 

20. A

21. D

22. D

23. A

24. A

25. B

26. A

27. D

28. D

29. D

30. B

31. D

32. B

33. B 

34. A

35. D

36. D 

37. B 

38. B 

39. B

40. A 

41. B 

42. B

43. A 

44. A 

45. B 

46. A 

47. D

48. C

49. A

50. A


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 410


1. D

2. D 

3. A 

4. B

5. A

6. B 

7. B

8. A

9. A

10. C 

11. D

12. D 

13. C 

14. A

15. D 

16. D 

17. B 

18. A 

19. B 

20. B 

21. C

22. B 

23. C

24. B 

25. B 

26. C 

27. D 

28. B 

29. A

30. A 

31. A

32. C

33. D

34. C

35. C

36. D

37. C

38. D

39. B

40. A

41. C

42. C 

43. C 

44. A

45. D 

46. C

47. B

48. B 

49. D

50. A


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 411


1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B 

31. D 

32. B

33. A 

34. B

35. A 

36. B

37. A

38. B 

39. A

40. C 

41. D 

42. B 

43. A 

44. A 

45. A 

46. C

47. C 

48. A 

49. C 

50. D


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 412


1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A 

10. D

11. C

12. C

13. C

14. A

15. D

16. D

17. D

18. C

19. B

20. C

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. D

27. B

28. A

29. C

30. A

31. B

32. D

33. D 

34. A

35. A 

36. B 

37. D 

38. B 

39. D

40. B 

41. B 

42. C 

43. C 

44. B 

45. C 

46. A 

47. C 

48. A 

49. A 

50. D


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 413


1. D

2. B 

3. A 

4. D 

5. A 

6. D 

7. B 

8. D

9. D 

10. B 

11. B

12. A 

13. B 

14. D 

15. D 

16.A 

17. D 

18. C 

19. A 

20. A 

21. C

22. D 

23. D 

24. A 

25. D 

26. A 

27. A 

28. C 

29. C 

30. C 

31. D 

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C 

49. A

50. C


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 414


1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C 

31. B 

32. D

33. B 

34. B

35. C 

36. B

37. C 

38. C 

39. D

40. D 

41. C 

42. D 

43. B 

44. B 

45. D 

46. D

47. D

48. A 

49. C 

50. B


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 415


1. A

2. D

3. D

4. B

5.B 

6. A

7. A

8. A

9.B 

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 416


1. D

2. B

3. D

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. D

10. C

11. C

12. C

13. B

14. A

15. D

16. C

17. A

18. C

19. A

20. B

21. D

22. D

23. B

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. B

30. D

31. D

32. D

33. C

34. C

35. B

36. B

37. B

38. C

39. C

40. B

41. D

42. D

43. B

44. D

45. B

46. C

47. B

48. D

49. C

50. C


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 417


1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A 

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn Anh - Mã đề 418


1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. B

15. B

16. B

17. D

18. B

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. A

28. D

29. A

30. C

31. C

32. D

33. D

34. A

35. D

36. C

37. A

38. A

39. A

40. D

41. A

42. A

43. D

44. C

45. A

46. A

47. A

48. B

49. B

50. C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt môn Anh - Mã đề 419


1. D

2. C

3. D

4. A

5. B 

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D 

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 420


1. A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.

8.A

9.D

10.D

11.C

12.D

13.D

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.A

40.D

41C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47A.

Xem thêm: Dạy ' Nữ Công Da Chánh Tại Fahasa, Nữ Công Gia Chánh

48.C

49.A

50. B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 421

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 422


1. D

2. D

3. A

4.B 

5. A 

6. A

7. B

8. C

9. B

10. D 

11. C

12. D 

13. C 

14. C 

15. D 

16. C 

17. D 

18. A 

19. A 

20. D 

21. A

22. A 

23. D

24. C 

25. B 

26. A 

27. A 

28. D 

29. C 

30. D

31. B

32. D

33. A

34.A 

35. C

36. B

37. B

38. C

39. A 

40. C

41. B

42. B

43. B

44. C

45. A

46. C

47. B

48. A 

49. C

50. C


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 423


1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A 

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A 

30.C 

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. C

37. A

38. D

39. D

40. B 

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 424


1. D

2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. C

8. B

9. D

10.B 

11.D 

12. B

13. A

14. C

15. B

16. A

17. D

18. A

19. B

20. A

21. D

22. C

23. C

24. A

25. A

26. B

27. A

28. C

29. A 

30. A

31. B

32. A 

33. A

34. B

35. D

36. B

37. D

38. C

39. C

40. D

41. C

42. C

43. D

44. C

45. D

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B


Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT giang sơn năm 2021 khác:

Ngoài bộ đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 môn Anh, các bạn còn tất cả thể tìm hiểu thêm hướng dẫn giải các đề thi thpt Quốc gia môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học tập khác đã được update tại chuyên trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để thiết lập về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Anh tất cả đáp án, cung cấp tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!