Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh – Thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Sinh tất cả đáp án, lời giải chi tiết được cập nhật chính thức từ bộ giáo dục đúng đắn giúp các em học viên lớp 12 luyện thi TN cấp 3, thi đại học tốt nhất.

Bạn đang xem: Đáp án chính thức môn sinh học thi tốt nghiệp thpt 2021


Nội dung bài viết

Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh dịp 2 Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh dịp 1 Đáp án đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh của bộ GD&ĐT tiên tiến nhất

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và câu trả lời môn Sinh tốt nghiệp trung học rộng lớn năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn chỉnh xác nhất, tất cả file sở hữu miễn tầm giá định dạng word, pdf được bọn chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm mục tiêu giúp học viên 2K3, thầy cô cùng quý cha mẹ tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Tham khảo một số tài liệu học tập:

​​​​​​​Đáp án chính thức của bộ đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh

Mời chúng ta xem đáp án thỏa thuận đề Sinh THPT giang sơn 2021 của cục GD&ĐT được chăm trang chúng tôi cập nhật chi máu tại đây.

Đáp án thiết yếu thức của cục đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh học 

Đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh dịp 2

Xem ngay văn bản đề thi môn Sinh THPT non sông năm 2021 vừa đủ các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Sinh mã đề 217 - Lần 2

Đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh đợt 1

Xem ngay văn bản đề thi môn Sinh THPT đất nước năm 2021 khá đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh mã đề 206 - Lần 1

Đề Sinh thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 201- Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Sinh - Mã đề 202 ( Lần 1)

Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh mã đề 207- Lần 1

Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh mã đề 214- Lần 1

Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh - Mã đề 220 (Lần 1)

Đề Sinh thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 223 - Lần 1

Đáp án đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh của bộ GD&ĐT mới nhất

Mời những bạn, thầy cô với quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn Sinh thpt non sông 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên viên giải đề của shop chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT quốc gia môn Sinh gồm đáp án năm 2021 được cập nhật chính thức từ cỗ giáo dục. Đáp án của cục đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh vẫn sớm được bọn chúng tôi update ngay lúc có thông tin chính thức.

Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 201


81.A

82.B

83.D

84.A

85.C

86.C

87.C

88.A

89.B

90.A

91.D

92.D

93.D

94.B

95.B

96.D

97.B

98.C

99.B

100.D

101.D

102.B

103.D

104.C

105.C

106.C

107.B

108.C

109.B

110.C

111.B

112.B

113.A

114.B

115.C

116.D

117.C

118.D

119.B

120.D


Đáp án thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh - Mã đề 202


81.C

82.B

83.A

84.B

85.C

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.D

93.D

94.A

95.C

96.A

97.C

98.A

99.C

100.B

101.D

102.D

103.A

104.A

105.D

106.B

107.A

108.A

109.D

110.B

111.A

112.D

113.D

114.A

115.B

116.B

117.D

118.A

119.D

120.B


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 203


81.C

82.B

83.D

84.B

85.A

86.A

87.C

88.B

89.A

90.A

91.C

92.D

93.C

94.B

95.A

96.C

97.C

98.A

99.A

100.D

101.C

102.D

103.A

104.D

105.C

106.D

107.D

108.D

109.A

110.A

111.A

112.C

113.C

114.D

115.B

116.D

117.C

118.D

119.B

120.C


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 204


81.B

82.B

83.A

84.A

85.B

86.A

87.A

88.D

89.A

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.B

96.B

97.C

98.A

99.B

100.C

101.D

102.D

103.C

104.C

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.B

111.D

112.A

113.D

114.D

115.A

116.B

117.D

118.B

119.C

120.A


Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh mã đề 205


81.B

82.A

83.D

84.D

85.B

86.C

87.B

88.B

89.A

90.A

91.B

92.A

93.C

94.D

95.D

96.C

97.B

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.D

104.B

105.C

106.A

107.C

108.C

109.C

110.D

111.C

112.D

113.C

114.D

115.A

116.C

117.A

118.D

119.D

120.D


Đáp án thi THPT non sông 2021 môn Sinh - Mã đề 206


81.C

82.A

83.B

84.B

85.C

86.D

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.C

93.B

94.D

95.D

96.D

97.C

98.C

99.D

100.D

101.B

102.B

103.A

104.B

105.B

106.B

107.C

108.B

109.C

110.D

111.

112.

113.

114.A

115.

116.

117.

118.A

119.B

120.B


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 207


81.A

82.A

83.D

84.C

85.C

86.A

87.C

88.B

89.A

90.D

91.D

92.B

93.C

94.C

95.A

96.C

97.B

98.A

99.D

100.D

101.B

102.A

103.D

104.A

105.B

106.B

107.B

108.D

109.C

110.B

111.D

112.C

113.C

114.C

115.A

116.D

117.A

118.B

119.A

120.D


Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh mã đề 208


81.B

82.A

83.A

84.C

85.A

86.D

87.A

88.B

89.A

90.B

91.B

92.B

93.D

94.C

95.B

96.C

97.B

98.A

99.A

100.C

101.B

102.C

103.D

104.C

105.D

106.D

107.D

108.A

109.D

110.C

111.B

112.B

113.C

114.

115.C

116.C

117.D

118.A

119.D

120.B


Đáp án đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh mã đề 209


1.A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A

33. D

34. D

35. B

36. A

37. D

38. A

39.C

40. B


Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh mã đề 210


1. A

2. C

3. A

4. C

5. D

6. D

7. B

8. D

9. B

10. A

11. D

12. B

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. B

25. C

26. B

27. C

28. D

29. C

30. A

31. A

32. C

33. D

34. B

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. A


Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh mã đề 211


81.D

82.B

83.B

84.C

85.C

86.A

87.C

88.D

89.C

90.C

91.A

92.A

93.D

94.D

95.C

96.A

97.B

98.A

99.D

100.D

101.B

102.A

103.C

104.B

105.B

106.C

107.C

108.D

109.D

110.D

111.B

112.B

113.A

114.B

115.A

116.B

117.B

118.A

119.D

120.A


Đáp án thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh - Mã đề 212


81.C

82.C

83.A

84.D

85.A

86.A

87.D

88.C

89.B

90.C

91.C

92.B

93.D

94.C

95.A

96.B

97.C

98.B

99.D

100.D

101.B

102.B

103.D

104.B

105.D

106.B

107.A

108.C

109.A

110.D

111.D

112.A

113.B

114.C

115.D

116.B

117.A

118.B

119.D

120.C


Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh mã đề 213


1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D

14.A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33.D

34. B

35. B

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A


Đáp án Sinh thi THPT quốc gia 2021 - Mã đề 214


81.B

82.A

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.C

90.B

91.C

92.D

93.A

94.D

95.B

96.B

97.A

98.D

99.A

100.B

101.A

102.C

103.A

104.A

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.B

112.B

113.D

114.B

115.A

116.B

117.A

118.D

119.B

120.C


Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh mã đề 215


81.D

82.D

83.C

84.A

85.B

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.B

93.A

94.A

95.C

96.A

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.B

103.B

104.C

105.B

106.C

107.C

108.C

109.A

110.C

111.A

112.C

113.A

114.D

115.A

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A


Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh mã đề 216


1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12.D

13. B

14. D

15. B

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. C

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. D

40. D


Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh mã đề 217


1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. A

8. A

9. A

10. B

11. C

12. C

13. B

14. D

15.D

16. D

17. A

18. B

19. D

20. A

21. A

22. B

23. B

24. B

25.C

26. A

27. C

28.D

29. D

30. B

31. D

32. C

33. B

34. B

35. A

36.D

37. C

38. B

39. D

40. B


Đáp án Sinh thi THPT giang sơn 2021 - Mã đề 218


81.D

82.C

83.A

84.B

85.D

86.C

87.B

88.C

89.B

90.A

91.C

92.B

93.A

94.D

95.B

96.D

97.A

98.D

99.A

100.B

101.B

102.C

103.C

104.B

105.D

106.B

107.B

108.A

109.C

110.D

111.C

112.C

113.B

114.D

115.B

116.D

117.D

118.C

119.A

120.A


Đáp án Sinh thi THPT non sông 2021 - Mã đề 219


81.C

82.B

83.D

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.D

90.B

91.A

92.D

93.A

94.C

95.A

96.C

97.C

98.D

99.D

100.B

101.B

102.D

103.D

104.B

105.B

106.C

107.D

108.B

109.B

110.C

111.B

112.B

113.D

114.D

115.B

116.C

117.C

118.C

119.D

120.D


Đáp án Sinh thi THPT tổ quốc 2021 - Mã đề 220


81.C

82.D

83.D

84.A

85.B

86.D

87.C

88.A

89.D

90.C

91.C

92.B

93.B

94.B

95.C

96.A

97.A

98.B

99.B

100.B

101.A

102.C

103.A

104.B

105.A

106.B

107.C

108.C

109.C

110.A

111.D

112.C

113.C

114.B

115.C

116.B

117.A

118.A

119.B

120.B


Đáp án Sinh thi THPT tổ quốc 2021 - Mã đề 221


81.D

82.A

83.A

84.D

85.C

86.B

87.B

88.B

89.D

90.B

91.A

92.B

93.C

94.B

95.D

96.C

97.B

98.A

99.D

100.C

101.A

102.B

103.D

104.D

105.C

106.A

107.D

108.D

109.D

110.C

111.A

112.C

113.C

114.D

115.C

116.C

117.D

118.D

119.D

120.A


Đáp án Sinh thi THPT giang sơn 2021 - Mã đề 222


81.A

82.A

83.B

84.B

85.D

86.C

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.D

93.A

94.C

95.D

96.D

97.D

98.B

99.D

100.D

101.B

102.A

103.B

104.A

105.B

106.C

107.A

108.A

109.D

110.D

111.C

112.A

113.C

114.B

115C.

Xem thêm: Công Dụng Của Lá Sen - Uống Nước Lá Sen Khô Có Tác Dụng Giảm Cân

116.D

117.C

118.B

119.B

120.D


Đáp án Sinh thi THPT quốc gia 2021 - Mã đề 223


81.C

82.D

83.B

84.B

85.C

86.A

87.C

88.A

89.C

90.C

91.C

92.A

93.D

94.A

95.C

96.B

97.B

98.A

99.B

100.B

101.D

102.A

103.D

104.C

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.B

111.A

112.D

113.A

114.D

115.B

116.A

117.A

118.B

119.A

120.C


Đáp án Sinh thi THPT tổ quốc 2021 - Mã đề 224


81.B

82.A

83.B

84.B

85.D

86.D

87.C

88.B

89.D

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.A

96.A

97.D

98.D

99.A

100.C

101.C

102.D

103.A

104.A

105.C

106.D

107.A

108.C

109.D

110.C

111.C

112.A

113.D

114.A

115.C

116.D

117.A

118.C

119.D

120.A


Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT giang sơn năm 2021 khác:

Tham khảo một vài tài liệu học tập:

Ngoài cỗ đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Sinh, các bạn còn gồm thể tìm hiểu thêm hướng dẫn giải các đề thi thpt Quốc gia môn Toán, Anh, Sử, Lý, Hóa, Địa,… cùng những môn học tập khác vẫn được update tại siêng trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để thiết lập về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Sinh có đáp án, cung cấp tải file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!