1. Đáp án chính thức môn Lịch sử 2021 của Bộ

2. Đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2021

Đã cập nhập đầy đủ đáp án 24 mã đề môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án đề 301 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 301


Đáp án đề 302 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 302

Đáp án đề 303 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 303


Đáp án đề 304 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 304

Đáp án đề 305 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 305

Đáp án đề 306 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 306


Đáp án đề 307 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 307

Đáp án đề 308 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 308

Đáp án đề 309 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 309

Đáp án đề 310 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 310


Đáp án đề 311 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 311

Đáp án đề 312 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 312

Đáp án đề 313 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 313

Đáp án đề 314 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 314

Đáp án đề 315 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 315


Đáp án đề 316 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 316

Đáp án đề 317 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 317

Đáp án đề 318 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 318

1-B2-C3-C4-C5-B6-C7-C8-D9-D10-B
11-A12-A13-D14-D15-A16-B17-B18-A19-A20-C
21-A22-D23-B24-D25-B26-B27-A28-B29-A30-A
31-B32-A33-C34-C35-C36-D37-C38-D39-B40-C

Đáp án đề 319 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 319

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-

Đáp án đề 320 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 320

1-C2-D3-A4-A5-A6-C7-D8-C9-D10-C
11-C12-C13-D14-C15-B16-B17-D18-C19-A20-C
21-C22-D23-B24-D25-B26-D27-D28-C29-A30-D
31-A32-C33-D34-A35-A36-B37-A38-D39-C40-B

Đáp án đề 321 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 321

1-B2-A3-A4-D5-D6-C7-B8-B9-B10-C
11-A12-C13-C14-C15-A16-C17-C18-A19-D20-A
21-B22-B23-D24-D25-B26-C27-D28-A29-D30-D
31-A32-B33-B34-D35-B36-B37-D38-A39-A40-D

Đáp án đề 322 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 322

1-D2-A3-C4-D5-C6-A7-A8-C9-B10-B
11-D12-C13-D14-A15-B16-B17-B18-D19-D20-D
21-A22-B23-C24-C25-A26-A27-D28-D29-C30-B
31-A32-C33-D34-D35-C36-B37-A38-A39-D40-D

Đáp án đề 323 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 323


Đáp án đề 324 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 324

Bài thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 được thi dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút.

Bạn đang xem: Đáp án môn sử thpt quốc gia 2021

Các bạn F5 liên tục để cập nhập Đáp án Sử THPT quốc gia 2021 nhanh nhất.

2. Đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2021

glaskragujevca.net sẽ cập nhật đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2021 ngay sau khi kết thúc kỳ thi.

Lịch sử được xem là một môn thi "khó nhằn" đối với nhiều học sinh. Môn học này đòi hỏi các sĩ tử phải có một phương pháp học tập và làm bài đúng đắn để có thể đạt được điểm cao nhất.

Với hình thức thi trắc nghiệm môn Lịch sử, học sinh nên vận dụng công thức 5W và 2H, không phải thuộc lòng quá nhiều mà quan trọng là phải tư duy, hiểu rõ bản chất của từng mốc lịch sử. Theo đó, thí sinh sẽ trả lời lần lượt: What - Sự kiện lịch sử gì đã diễn ra?, When - Diễn ra khi nào?, Where - Diễn ra ở đâu?, Who - Gắn liền với nhân vật lịch sử nào?, Why - Vì sao lại xảy ra?, How: Đánh giá, bình luận, liên hệ.

Theo phương pháp này, học sinh sẽ nắm được các nội dung trọng tâm trong chương trình, nắm vững kiến thức cơ bản, ghi nhớ và hiểu những sự kiện cốt yếu gắn với thời gian, địa danh, nhân vật lịch sử.

Xem thêm: Cung Nhân Mã Hợp Với Cung Nào ? Bí Mật Cung Nhân Mã Nhân Mã Hợp Với Cung Nào Trong 12 Cung Hoàng Đạo

3. Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Lịch sử 2021 có đáp án

Mời các bạn truy cập đường link sau đây để xem chi tiết đề tham khảo THPT quốc gia môn Lịch sử có đáp án:

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của glaskragujevca.net.