Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Khoa học tự nhiên gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết lúc học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Bạn đang xem: Đáp an module 4 thcs môn khoa học tự nhiên

Câu hỏi trắc nghiệm modul 4.0: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm thầy cô giáo phải hoàn thành sau lúc học tập và tập huấn modul 4.

Bài tập cuối khóa mô đun 4 Khoa học tự nhiên

Câu 1: Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia Phát triển chương trình giáo dục phổ thông Nội dung giáo dục địa phương Kế hoạch giáo dục của nhà trường
*
Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3:

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Bước 1

Xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình trong năm học

Bước 2

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình

Bước 3

Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Câu 4:

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời kì thực hiện chương trình.
*

Câu 6: Khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch dạy học
*
Kế hoạch bài dạy

Câu 7: Những phát biểu nào dưới đây đúng lúc nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Giúp khai thác có hiệu quả hạ tầng, thiết bị dạy học
*
Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho thầy cô giáo bộ môn
*
Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường
*
Đảm bảo sự tham gia tích cực của học trò

Câu 9

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

A. Đảm bảo tính pháp lý

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

B. Đảm bảo tính logic

Sắp xếp các bài học theo thời kì thực hiện một cách thích hợp, chú trọng tới sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

C. Đảm bảo tính linh hoạt

Kế hoạch ko cứng nhắc nhưng mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn

D. Đảm bảo tính khả thi

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 10: sai

Câu 11: Giáo viên bộ môn ko phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn
*
Các hoạt động giáo dục Chuyên đề lựa chọn (nếu có) Kiểm tra, giám định định kì
*
Sách giáo khoa và sách thầy cô giáo được lựa chọn Kinh nghiệm trong quá trình dạy học Đối chiếu sách giáo khoa – Chương trình 2006

Câu 15:

Kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo có vai trò

phối hợp nỗ lực của các thầy cô giáo với cán bộ quản lí nhà trường
*
là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.
*
(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế hoạch giáo dục (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục (1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

Câu 17: Hình thức xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo gồm những nội dung nào dưới đây?

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Thẩm định và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

5. Xác định mục tiêu, tiêu chí thực hiện các nội dung công việc được giao

1, 2, 3, 4 2, 1, 4, 3
*

Câu 19: Điểm khác lạ nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò so với kế hoạch bài dạy hiện hành là

xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần tạo nên và tăng trưởng cho học trò
*
(1) -> (2) -> (3)->(5)

Câu 21: Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của bài học lúc xây dựng kế hoạch bài dạy?

Yêu cầu cần đạt của bài học
*
Đặc điểm xây dựng nội dung tri thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học
*

Mức độ thích hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Xem thêm: Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Đáp Án, Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

*
nội dung tri thức nhưng mà học trò cần chiếm lĩnh thông qua hoạt động học tập. nội dung của hoạt động dạy học nhưng mà thầy cô giáo sẽ tổ chức cho HS nhằm chiếm lĩnh tri thức. nội dung tri thức nhưng mà thầy cô giáo “chốt”/”xác thực hóa” cho học trò ghi bài vào vở sau mỗi hoạt động học

Câu 24: Với yêu cầu cần đạt sau: “Đề xuất các hoạt động bản thân có thể làm được nhằm góp phần tăng trưởng vững bền”, thầy cô giáo có thể xác định được mục tiêu tạo nên và tăng trưởng phẩm chất nào dưới đây?

Nhân ái Trách nhiệm
*
Kế hoạch bài dạy là một kịch bản lên lớp của thầy cô giáo, bao gồm các trình tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, rà soát giám định… Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả cụ thể mục tiêu dạy học, sẵn sàng phương tiện, phương pháp, kĩ thuật dạy học; chuỗi hoạt động dạy học và rà soát giám định. Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả cụ thể mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bao gồm việc giới thiệu bài học, đặt câu hỏi, dự kiến câu trả lời của học trò nhằm đạt mục tiêu.

Câu 27: Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; tạo nên tri thức mới/khắc phục vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụng
*
có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công việc tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và giám định kết quả tập huấn. định hướng được các vấn đề liên quan tới quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời kì tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và giám định kết quả tập huấn… có được một bản chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan tới các thành tố cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung; từ đó thuận tiện trong quá trình thực thi tập huấn cho đồng nghiệp,

Câu 29: Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, thầy cô giáo nòng cốt cần thực hiện những công việc nào dưới đây?

Tìm hiểu/đánh gia nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và hình thức giám định kết quả; Thiết kế kế hoạch
*
Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp sẵn sàng tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn Hỗ trợ đồng nghiệp sẵn sàng học tập; Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Thẩm định kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ trong thời đoạn học tập qua mạng internet; Hỗ trợ trong thời đoạn học tập trực tiếp; Hỗ trợ trong các hoạt động Sinh hoạt tổ chuyên môn

Câu 31

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Phân tích đặc điểm tình hình

Phân tích tình hình học trò, thầy cô giáo, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, vị trí có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục

Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài rà soát, giám định định kì, các nội dung khác

Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn

Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện

Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 32: Để thiết kế bảng phân phối chương trình môn học, tổ chuyên môn cần căn cứ vào mục nào dưới dây trong bản chương trình giáo dục phổ thông 2018 của môn học?

Mục “Yêu cầu cần đạt” và mục “Thời lượng thực hiện chương trình” Mục “Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp” và mục “Hình thức thực hiện chương trình” Mục “Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp” và mục “Thời lượng thực hiện chương trình”
*
Mục “Nội dung dạy học” và mục “Thời lượng thực hiện chương trình”

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.