Gửi đến quý thầy côgợi ý học tập môn Ngữ Văn mô đun 3 THCS.Đây là đáp án tự luận Mô đun 3 môn Ngữ văn Trung học cơ sởđáp án trắc môn Ngữ văn THCS Mô đun 3phần KIỂM TRA ĐẦU VÀO.

Bạn đang xem: Đáp án modul 3 môn ngữ văn thcs

*

TẢI VỀ TOÀN BỘ ĐÁP ÁN MODULE 3


*

*

1. Chọn đáp án đúng nhất: Đâu KHÔNGphải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Chútrọng cung cấp kiến thức cho học sinh.

Tăngcường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăngcường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Đảmbảo tính tích cực của học sinh khi tham gia vào hoạt động học tập.

2. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn đáp ánđúng nhất:

"Quá trình dạy học nhằm đảm bảocho mỗi người học phát triển tối đa năng lực, sở trường, phù hợp với các yếu tốcá nhân, đồng thời cũng đảm bảo các điều kiện theo nhu cầu, sở thích từngngười" là nguyên tắc nào trong dạy học theo định hướng phát triển phẩmchất, năng lực?

Dạyhọc tích cực hóa hoạt động của học sinh

Dạyhọc tích hợp

Dạy học phân hóa

3. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn đáp ánđúng nhất.

"Việc tổ chức nhiều hơn về sốlượng, đầu tư hơn về chất lượng những nhiệm vụ học tập đòi hỏi học sinh phảihuy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng… thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giảiquyết vấn đề" là nguyên tắc nào của dạy học phát triển phẩm chất, nănglực?

Đảmbảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

Tăngcường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Tăngcường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăngcường dạy học, giáo dục phân hoá.

4. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn đáp ánđúng nhất.

“Đảm bảo việc tạo ra hứng thú, sự tựgiác học tập, khát khao và sự nỗ lực chiếm lĩnh nội dung học tập của người học”là nguyên tắc dạy học và giáo dục nào nhằm phát triển phẩm chất, năng lực họcsinh?

Đảmbảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

Nộidung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.

Tăngcường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăngcường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.


Bài làm đáp án module 3 Ngữ văn THCS có phần trả lời phần tự luận tập huấn Ngữ văn THCS chính xác nhất và không bị lặp lại các câu trả lời trên mạng.5. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn đáp án đúng nhất:

Trong bài dạy làm văn thuyết minh, giáoviên tổ chức cho học sinh đi thăm một danh lam thắng cảnh của địa phương. Việclàm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất,năng lực nào?

Tăngcường dạy học, giáo dục phân hoá.

Nộidung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.

Tăngcường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăngcường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

6. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn đáp ánphù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau.

Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩthuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực được xem là ………… các phương pháp,kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

chiềuhướng lựa chọn và sử dụng

bốicảnh lựa chọn và sử dụng

đòihỏi lựa chọn và sử dụng

quátrình lựa chọn và sử dụng

7. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn đáp ánđúng nhất.

Đâu KHÔNG phải là yêu cầu cụ thể đốivới việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu hướng hiệnđại?

Lựachọn, sử dụng các PPDH, KTDH gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựachọn, sử dụng các PPDH, KTDH hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; pháttriển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống.

Lựachọn, sử dụng các PPDH, KTDH giúp HS nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kiếnthức.

Lựachọn, sử dụng các PPDH, KTDH phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; pháttriển tư duy sáng tạo ở HS.

8. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn đáp ánđúng.

Đâu là năng lực đặc thù cần hình thànhvà phát triển cho HS trong dạy học môn Ngữ văn?

Nănglực ngôn ngữ và năng lực văn học

Nănglực tự chủ và tự học

Nănglực giao tiếp và hợp tác

Nănglực giải quyết vấn đề và sáng tạo

9. Chọn đáp án đúng nhất: Nhận định sauđây đúng hay sai?

"Kiểm tra, đánh giá theo năng lực,phẩm chất là lấy kiểm tra, đánh giá khả năng tái hiện kiến thức đã học làmtrung tâm của việc đánh giá."

Đúng

Sai

10. Chọn đáp án đúng nhất: Điền phươngpháp dạy học phù hợp vào dấu ba chấm.

"... là cách thức tổ chức dạy học,trong đó HS được đặt trong một tình huống có vấn đề mà bản thân HS chưa biếtcách thức, phương tiện cần phải nỗ lực tư duy để giải quyết vấn đề"

Dạyhọc hợp tác

Dạyhọc giải quyết vấn đề

Dạyhọc dựa trên dự án

Dạyhọc khám phá

11. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào dưới đây là đúng khi phátbiểu về phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực?

PPDHchú trọng các hoạt động nhận thức của học sinh.

PPDHrèn luyện cho học sinh khả năng ghi nhớ kiến thức.

PPDHtập trung trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng, thái độ.

PPDHgắn hoạt động trí tuệ của học sinh với thực hành, thực tiễn.

12. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn đáp ánđúng nhất.

Nội dung nào dưới đây KHÔNG phải là đặctrưng cơ bản của phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của họcsinh?

Dạyhọc chú trọng thực hiện các hoạt động dạy học của giáo viên.

Dạyhọc tập trung vào rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.

Dạyhọc tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.

Dạyhọc có sự kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

13. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn đáp ánđúng nhất.

Đâu là bước cuối cùng trong cách thứcsử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề?

Nhậnbiết vấn đề.

Lậpkế hoạch giải quyết vấn đề.

Thựchiện kế hoạch giải quyết vấn đề.

Kiểmtra, đánh giá và kết luận

14. Chọn đáp án đúng nhất: Điền phươngpháp dạy học phù hợp vào dấu ba chấm.

“... là cách thức tổ chức dạy học,trong đó HS làm việc theo nhóm để cùng nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và giảiquyết vấn đề đặt ra.”

Dạyhọc hợp tác

Dạyhọc khám phá

Dạyhọc giải quyết ván đề

Dạyhọc dựa trên dự án

15. Chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽphương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động,sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụáp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyếnkhích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng,phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức họctập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnhứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học” thuộc văn bảnpháp lí nào dưới đây?

Nghịquyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013.

Nghịquyết số 44/NQ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2014.

Thôngtư số 22/2016/TT–BGDĐT. Ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Thôngtư số 32/2018/TT–BGDĐT. Ngày 22 tháng 9 năm 2018.

B. CÁC XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI VỀ KTĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP, GIÁO DỤC NHẰMPHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH

I. Một số vấn đề về KTĐGtrong giáo dục

1. Câuhỏi tự luận: Trình bày các khái niệm: đo lường, đánh giá,kiểm tra.

- Đo lườnglàso sánh một vật hay hiện tượng với một thước đo hay chuẩn mực, có khả năngtrình bày kết quả dưới dạng thông tin định lượng.

- Đánh giá, gồm:

+ Đánh giá trong giáo dục là mộtquá trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá,qua đó hiểu biết và đưa ra được các quyết định cần thiết về đối tượng.

+ Đánh giá kết quả học tậplà quá trình thu thập thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằngđiểm số/chữ hoặc nhận xét của GV, từ đó biết được mức độ đạt được của HS trongbiểu điểm đang được sử dụng hoặc trong tiêu chí đánh giá trong nhận xét của GV.

Đánh giá có thể là đánh giá địnhlượng dựa vào các con số hoặc định tính dựa vào các ý kiến và giá trị.

- Kiểm tralàmộtcách tổ chức đánh giá. Việc kiểm tra chú ý nhiều đến công cụ đánh giá: câu hỏi,bài tập, đề kiểm tra. Các công cụ này được xây dựng trên một căn cứ xác định

2. Chọn cặp tương ứng bằng cáchclick ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng: Hãy ghép đôi các cặp sau chophù hợp:

1. Đánh giá trong giáo dục

3. Là quá trình thu thập thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/chữ hoặc nhận xét của GV, từ đó biết được mức độ đạt được của HS trong biểu điểm đang được sử dụng hoặc trong tiêu chí đánh giá trong nhận xét của GV.

Xem thêm: Top 20 Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Của Học Sinh Thpt, Mới Nhất 2022

2. Đánh giá trong lớp học

3. Đánh giá kết quả học tập

1. Là một quá trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá (ví dụ như kiến thức, kĩ năng, năng lực của HS; kế hoạch dạy học; chính sách giáo dục), qua đó hiểu biết và đưa ra được các quyết định cần thiết về đối tượng.