Đề và đáp án đề glaskragujevca.net môn Hóa mã đề 220 - glaskragujevca.net tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD được cập nhật dưới đây, các em tham khảo

Đề glaskragujevca.net tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa - Mã đề 220

Câu 71: Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,47 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br2 dư thì có tối đa a mol Br2 phản ứng, khối lượng bình tăng 9,52 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,28 mol O2, thu được CO2 và H2O. Giá trị của a là

A. 0,24. B. 0,20 C. 0,21. D. 0,27.

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh có thể không chính xác, đáp án chính xác của Bộ GD được cập nhật bên dưới đề

*

*

*

*

Đáp án đề glaskragujevca.net tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa - Mã đề 220

*

Theo TTHN
Bạn đang xem: Đáp án hoá thpt quốc gia 2021

Đề glaskragujevca.net thử tốt nghiệp THPT 2022 - Tất cả các môn


Đề glaskragujevca.net thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề glaskragujevca.net thử tốt nghiệp THPT 2022 - Tất cả các môn


Đề glaskragujevca.net thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2022


Viết bình luận: Đáp án đề glaskragujevca.net tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa - Mã đề 220


Các tin mới nhất


Đang quan tâm


Tin tức mới nhất


Gửi bài tập - Có ngay lời giải!
*

TIN TỨC
glaskragujevca.net.COM


Xem thêm: Ngọn Lửa Hòa Bình Nhất Chi Mai Là Ai Năm 1967, Nhất Chi Mai Là Gì, Có Ý Nghĩa Gì

ĐIỂM glaskragujevca.net
*