Đề glaskragujevca.net tham khảo môn giờ đồng hồ Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của bộ GD&ĐT tất cả đáp án chi tiết do Ban trình độ glaskragujevca.net.com giải.

Đề glaskragujevca.net minh họa giỏi nghiệp thpt môn Anh 2021

Question 32: According khổng lồ paragraph 1, Marcel Bich was shocked because

A. A cheap pen could be designed with great commercial success

B. A firm was not established lớn produce high-quality ballpoint pens

C. Most people could not afford such a firmly established invention

D. The ballpoint pens available were expensive despite their poor quality

*

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Anh tốt nghiệp thpt 2021 - Ban trình độ chuyên môn glaskragujevca.net.com 

*
 

*

Theo TTHN
Bạn đang xem: Đáp an de minh họa 2021 anh

Đề glaskragujevca.net thử xuất sắc nghiệp thpt môn Anh 2022


Đề glaskragujevca.net minh họa xuất sắc nghiệp thpt 2022


glaskragujevca.net đh và glaskragujevca.net tốt nghiệp trung học phổ thông 2021


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề glaskragujevca.net thử tốt nghiệp thpt môn Anh 2022


Đề glaskragujevca.net minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông 2022


glaskragujevca.net đại học và glaskragujevca.net xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021


Viết bình luận: hướng dẫn giải đề minh họa môn Anh xuất sắc nghiệp thpt 2021


Các tin bắt đầu nhất


Đang quan tiền tâm


Tin tức new nhất


Gửi bài xích tập - có ngay lời giải!
*

TIN TỨC
glaskragujevca.net.COM


Xem thêm: Hội Nghị Diên Hồng 1284 - Hào Khí Hội Nghị Diên Hồng :: Đoàn Luật Sư Tp

ĐIỂM glaskragujevca.net
*