Dưới trên đây là cụ thể đề glaskragujevca.net và lời giải đề glaskragujevca.net môn Toán giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 110 của cục GD&ĐT, những em tham khảo

Đề glaskragujevca.net môn Toán - xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 110

Câu 13: Thể tích của khối lập phương cạnh 4a bằng

A. 8a^3. B. 32a^3 C. 64a^3 D. 16a^3

Câu 14: Phần thực của số phức z = 6 – 2í bằng

A. 2. B. 6. C.-6. D.-2

Lưu ý: Đáp án trong đề của học tập sinh có thể không bao gồm xác, đáp án đúng chuẩn của bộ GD được cập nhật bên dưới đề

*

*

*

*

*

Đáp án đề glaskragujevca.net môn Toán - giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 110
Bạn đang xem: Đáp án đề 110 toán 2021

*
 

Theo TTHN


Đề glaskragujevca.net thử tốt nghiệp thpt 2022 - toàn bộ các môn


Đề glaskragujevca.net thử xuất sắc nghiệp thpt môn Toán 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề glaskragujevca.net thử giỏi nghiệp thpt 2022 - toàn bộ các môn


Đề glaskragujevca.net thử giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Toán 2022


Viết bình luận: Đáp án đề glaskragujevca.net môn Toán - xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 110


Các tin bắt đầu nhất


Đang quan lại tâm


Tin tức mới nhất


Gửi bài bác tập - bao gồm ngay lời giải!
*

TIN TỨC
glaskragujevca.net.COM


Xem thêm: Reading 9: Television Is One Of Man’S Most Important Means Of Communication

ĐIỂM glaskragujevca.net
*