1. Đáp án thi trắc nghiệm bác Hồ với thái bình trên mạng internet - Tuần 2

Dành cho đối tượng là Sinh viên, Cán bộ, Đảng viên, Hội viên và những tầng lớp nhân dân

Bài thơ của văn hóa Công giáo Thái BìnhNước mắm làm bởi tômKhung hình ảnh bằng lụa, do nhà Dục Anh thiên chúa giáo thêuCủ khoai, trái túng thiếu to duy nhất tỉnh

Câu 2: Để liên tục chăm lo, nâng cao đời sống, cống hiến và làm việc cho Nhân dân theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác minh đến năm 2025 nấc thu nhập trung bình đầu tín đồ và sút số hộ nghèo là?

Thu nhập bình quân đầu tín đồ đạt 88 triệu đồng/năm trở lên; giảm 3 phần tư số hộ nghèo đối với năm 2020Thu nhập trung bình đầu người đạt 70 triệu đồng/năm trở lên; giảm 1/2 số hộ nghèo đối với năm 2020Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên; bớt 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020Thu nhập trung bình đầu bạn đạt 68 triệu đồng/năm trở lên; bớt 2/3 số hộ nghèo đối với năm 2020

Câu 3: Hồ quản trị đã nhờ cất hộ Thư khen Nhân dân với cán bộ tỉnh Thái Bình, tỉnh thứ nhất của khu vực miền bắc đạt 5t thóc một hecta vào khoảng thời gian nào?

Năm 1968Năm 1969Năm 1967Năm 1966

Câu 4: huyện nào được bác Hồ gửi Thư khen là huyện thanh toán nạn mù chữ thứ nhất trên miền Bắc

Huyện chi phí HảiHuyện Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)Huyện Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)Huyện Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ ngày nay)

Câu 5: buôn bản Nguyên Xá (Đông Hưng) địa điểm có trào lưu du kích cuộc chiến tranh mạnh, đánh thắng nhiều trận càn của địch trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được bác bỏ Hồ tặng ngay phần thưởng gì?

Cờ thêu 5 chữ “Nguyên Xá, làng phong cách mẫu”Cờ “Nguyên Xá anh hùng”Bảng vàng “Nguyên Xá, làng hình trạng mẫu”Thư khen “Làng Nguyên Xá anh hùng”

Câu 6: Trong lần trở lại thăm Thái Bình lần vật dụng Ba, Thái Bình bước vào năm đầu của planer 3 năm cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, Hồ chủ tịch đã trở lại thăm và thì thầm với đại biểu nhân dân toàn tỉnh, bác bỏ khen thái bình có ý tưởng sáng tạo gì?

*
“Sạch đường giỏi lúa”“Sạch làng giỏi ruộng”“Sạch đường tốt ruộng”“Sạch làng xuất sắc lúa”

Câu 7: Lần trang bị Năm bác Hồ trở lại viếng thăm Thái Bình, trong bài rỉ tai với đại biểu cán bộ, đảng viên tỉnh giấc Thái Bình, bác căn dặn các hợp tác xã nông nghiệp đều phải

Đoàn kết chặt chẽTài chủ yếu công khaiCả 3 phương ánThực hành dân chủ

Câu 8: Chủ tịch tp hcm thưởng Cờ luân lưu “Quyết tâm đánh win giặc Mỹ xâm lược” mang đến quân với dân thị trấn Thụy Anh vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 05 - 11 - 1962Ngày 02 - 11 - 1965Ngày 05 - 11 - 1960Ngày 02 - 11 - 1960Phong trào đấu tranh của các sĩ phu yêu thương nướcPhong trào đấu tranh của công nhânPhong trào đấu tranh của nông dânPhong trào tranh đấu của học sinh, sinh viên

Câu 10: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng hcm làm nền tảng tư tưởng và mục tiêu cho mọi hành vi cách mạng”. Bạn hãy cho thấy chủ trương trên được Đảng ta xác định lần trước tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần lắp thêm mấy?

Đại hội lần lắp thêm VIIĐại hội lần sản phẩm công nghệ VIĐại hội lần sản phẩm VIIIĐại hội lần thứ V

Câu 11: Trong bài: “Những thủ đoạn của đế quốc Pháp” được chưng viết năm 1931, thái bình là một trong những địa phương có trào lưu cách mạng cách tân và phát triển được Nguyễn Ái Quốc đề cập đến trong bài bác viết. Các bạn hãy cho biết phong trào đó là gì?

Phong trào đòi từ do, dân chủPhong trào kháng thuếPhong trào phương pháp mạng của công nhânCác tổ chức triển khai quần chúng, chi bộ đảng cách tân và phát triển ở các thôn, làng, với 8 chi bộ làng, 3 bỏ ra bộ giới trẻ cộng sản, 270 nông dân

Câu 12: Ngày 20 tháng 12 năm 1966, chưng Hồ giữ hộ Thư khen xóm viên cùng cán bộ bắt tay hợp tác xã của địa phương nào đạt năng suất lúa tối đa miền Bắc?

Hợp tác xóm Lộng Khê, huyện Phụ Dực (Quỳnh Phụ ngày nay)Hợp tác thôn Vũ Thắng, thị xã Vũ TiênHợp tác thôn Tân Phong, thị xã Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)Hợp tác làng Trình Nhất, thị trấn Kiến Xương

Câu 13: Với rất nhiều thành tích giành được trong nhì cuộc binh đao chống Pháp và chống Mỹ cũng tương tự trong xây dựng, bảo đảm Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa, những lực lượng vũ trang với nhân dân tỉnh tỉnh thái bình đã được chủ tịch nước trao bộ quà tặng kèm theo danh hiệu cao quý: nhân vật lực lượng trang bị nhân dân.


Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi trắc nghiệm thái bình


Xem thêm: Xem Phim Shin Movie 21 - Cuộc Giải Cứu Ẩm Thực Đường Phố, Xem Phim Shin Cậu Bé Bút Chì Ẩm Thực Đường Phố

Bạn hãy cho thấy thêm ngày, tháng, năm bên nước trao tặng

Câu 14: quán triệt và vận dụng sáng chế tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, nhà trương, mặt đường lối cơ chế của Đảng, đơn vị nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ năm 2011 đến 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình những khóa đã ban hành mấy Nghị quyết siêng đề về xây cất nông xóm mới?

1 nghị quyết chăm đề4 nghị quyết chuyên đề2 nghị quyết siêng đề3 Nghị quyết chuyên đề

Câu 15: Để nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, đóng góp phần xây dựng Đảng cỗ và khối hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong số những nhiệm vụ, phương án được nghị quyết Đại hội Đảng cỗ tỉnh lần thiết bị XX xác định là?

Có 90% bỏ ra bộ té sung, hoàn thành các chuẩn mực đạo đức phương pháp mạng theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí MinhCó 70% đưa ra bộ bửa sung, hoàn thành các chuẩn chỉnh mực đạo đức biện pháp mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí MinhCó 100% chi bộ xẻ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức biện pháp mạng theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí MinhCó 80% đưa ra bộ vấp ngã sung, hoàn thành các chuẩn chỉnh mực đạo đức giải pháp mạng theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh

2. Đáp án thi khám phá Bác hồ nước với tỉnh thái bình tuần 2 - học tập sinh