giới thiệu thông tin Tin chuyển động Thi tra cứu hiểu quy định hướng dẫn nghiệp vụ Phổ biến, giáo dục quy định Văn phiên bản Văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật tư liệu tuyên truyền PL tương tác


Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Đáp án cuộc thi viết tìm hiểu lao lý tháng 4 năm 2022 với chủ thể tìm hiểu luật pháp về hôn nhân gia đình và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới


Đáp án cuộc thi viết tra cứu hiểu lao lý tháng 3 năm 2022 với chủ đề tìm hiểu luật pháp về bảo vệ quyền lợi bạn tiêu dùng


*

Quyết định về bài toán khen thưởng các cá thể đạt giải hội thi viết search hiểu điều khoản tháng 4 năm 2022


Câu hỏi hội thi viết tháng 5 năm 2022 (Chủ đề: tìm hiểu luật pháp về phòng, chống ma túy)


*

Công văn phát động tham gia cuộc thi viết kiếm tìm hiểu lao lý tháng 5 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu luật pháp về phòng, phòng ma túy”


Quyết định tâng bốc các cá thể đạt giải cuộc thi viết tìm kiếm hiểu luật pháp tháng 3 năm 2022


Công văn phát hễ tham gia hội thi viết kiếm tìm hiểu pháp luật tháng 4 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và gia đình; phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình; đồng đẳng giới”


Câu hỏi cuộc thi viết tháng tư năm 2022


Câu hỏi hội thi viết search hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý II/2022


Công văn phát đụng tham gia cuộc thi viết tìm hiểu quy định về đảm bảo an toàn trật tự an toàn giao thông đường đi bộ quý II năm 2022


Câu hỏi cuộc thi viết kiếm tìm hiểu luật pháp tháng 3/2022


Công văn phát đụng tham gia hội thi viết tra cứu hiểu quy định tháng 3 năm 2022, chủ thể “Tìm hiểu điều khoản về bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng”


Kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết "Tìm hiểu điều khoản về đẩm bảo cô đơn tự an toàn giao thông đường đi bộ hàng quý" năm 2022


Kế hoạch tổ chức những cuộc thi viết "Tìm hiểu quy định về đẩm bảo trơ khấc tự bình yên giao thông đường đi bộ hàng quý" năm 2022


Kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết "Tìm hiểu quy định hàng tháng" năm 2022


Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân đạt giải hội thi viết “tìm hiểu lao lý về an ninh giao thông mặt đường bộ” quý IV năm 2021


Quyết định về câu hỏi khen thưởng các cá nhân đạt giải hội thi viết tìm kiếm hiểu luật pháp tháng 11 năm 2021


Công văn phát động tham gia hội thi viết tìm kiếm hiểu điều khoản tháng 12 năm 2021, chủ đề “Tìm hiểu lao lý về thực hành án dân sự”
Xem thêm: Nguyên Nhân Thắng Lợi Và Ý Nghĩa Lịch Sử Của Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Tin hoạt độngThi tìm hiểu pháp luậtPhòng phòng tội phạmHướng dẫn nghiệp vụPhổ biến, giáo dục pháp luậtTài liệu tuyên truyền PL

Điện thoại: (0276).3812.647