Ngày 12/8, cỗ GD-ĐT công bố đáp án thi giỏi nghiệp phê chuẩn của toàn bộ các môn vào kỳ thi THPT quốc gia 2020. Kênh tuyển chọn Sinh cập nhật đáp án để Quý phụ huynh cùng thí sinh cùng theo dõi.

Đáp án Văn Đáp án Toán Đáp án giờ Anh
Đáp án thiết bị lý Đáp án Hóa học Đáp án Sinh học
Đáp án Địa lý Đáp án kế hoạch sử Đáp án giáo dục công dân
Đáp án tiếng Trung Đáp án giờ đồng hồ Nhật Đáp án giờ Pháp
Đáp án tiếng Nga

ĐÁP ÁN MÔN VĂN

XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

*

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

XEM ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

XEM ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

XEM ĐÁP ÁN MÔN HÓA CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN SINH

XEM ĐÁP ÁN MÔN SINH CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

XEM ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

XEM ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

XEM ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN TIẾNG TRUNG

*

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN TIẾNG NGA

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

Dựa vào đáp án thi trung học phổ thông chính thức, các thí sinh hoàn toàn có thể dự đoán điểm thi xuất sắc nghiệp của mình. Dự loài kiến ngày 27/8, cỗ GD-ĐT đang công bố điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2020 trên toàn quốc.