glaskragujevca.net thân giữ hộ tới các sĩ từ bỏ đề thi và đáp án xác nhận kỳ thi thpt qua các năm. Mời các em tham khảo và rèn luyện để có hiệu quả tốt độc nhất trong kỳ thi tới.

Bạn đang xem: Đáp án chính thức của bộ năm 2018

*
Năm 2021 lần 1

Đề Thi

Đáp Án

Năm 2020:

Năm 2019:

Năm 2018:

Năm 2017:

Năm 2016:

Năm 2015:

Năm 2014:

Năm 2013:

Năm 2012:

Đề thi chủ yếu thức những môn 2012;Đáp án chính thức những môn 2012.

Năm 2011:

Đề thi chính thức các môn 2011;Đáp án bao gồm thức những môn 2011.

Xem thêm: Câu Chuyện Hoa Mào Gà Cho Trẻ Mầm Non Chi Tiết Nhất, Truyện Mầm Non Sự Tích Hoa Mào Gà

Năm 2010:

Đề thi chủ yếu thức những môn 2010;Đáp án bao gồm thức những môn 2010.

Chúc các Sĩ tử tất cả một mùa thi 2020 thành công!


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*