Đáp án đề tìm hiểu thêm 2022 môn giờ Anh thi tốt nghiệp THPT đất nước (Đề minh họa giờ đồng hồ Anh 2022) được bộ GDĐT công bố ngày... Giúp các bạn học sinh làm cho quen với kết cấu đề thi, kiếm tìm ra đầy đủ điểm yếu, lỗ hổng trong kiến thức của bản thân để kịp thời té sung. Sau đấy là nội dung chi tiết đề minh họa 2022 môn tiếng Anh thuộc với nhắc nhở đáp án đề tham khảo môn giờ đồng hồ Anh 2022 sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm bổ ích, giúp những em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng môn tiếng anhh vững xoàn hơn trước lúc bước vào kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022.

Bạn đang xem: Đáp án anh văn thpt quốc gia 2021

Bên cạnh đó, để thuận lợi cho các sĩ tử trong bài toán tra cứu giúp điểm thi, glaskragujevca.net cũng xin được gửi đến bạn đọc Đáp án đề giờ đồng hồ Anh tốt nghiệp thpt 2022, với bản đầy đầy đủ của 24 mã đề.


Đề minh họa tiếng Anh 2022

1. Đáp án đề thi THPT giang sơn 2021 môn Anh

Ngày 31/3 vừa qua Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy đã ban hành đề minh họa năm 2022 của 15 môn thi vào kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2022. Để xem không thiếu thốn bộ đề minh họa năm 2022 mời các bạn xem vào đường liên kết bên dưới:

Mới: Đáp án đề xem thêm 2022 môn giờ đồng hồ Anh

Mới: Đề minh họa 2022 môn Anh1. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh

Đề giờ Anh thi giỏi nghiệp 2021 bao gồm 24 mã đề từ bỏ mã 401 đến mã 424. Các thí sinh phải làm 50 câu trắc nghiệm trong thời hạn 60 phút. Trung bình từng câu, chúng ta có 1,2 phút để làm.

Đề tiếng Anh trung học phổ thông 2021 được rất nhiều sĩ tử nhận xét dễ rộng đề thi minh hoạ. Khi đi thi giờ Anh, phần khiến các bạn học sinh băn khoăn lo lắng nhiều nhất chắc chắn là phần đọc hiểu, tuy vậy đề thi năm nay thì phần này không làm cạnh tranh cho thí sinh. Bên cạnh đó phần trọng âm của đề khá dễ. Với kết cấu và cường độ đề này, các thí sinh hoàn toàn có thể đạt điểm 8 dễ dàng dàng. Điểm 9, 10 có sự phân hóa, đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức và kỹ năng chắc chắn.


Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 401

1.A

2.C

3.A

4.A

5.B

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.C

21.B

22.B

23.D

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.D

30.A

31.C

32.B

33.C

34.D

35.A

36.A

37.B

38.B

39.B

40.D

41.B

42.D

43.B

44.B

45.D

46.D

47.B

48.D

49.C

50.A

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 402

1. A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.D

18.D

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.D

41.A

42.B

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 403

1.B

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.A

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.A

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.C

42.D

43.C

44.B

45.B

46.D

47.A

48.C

49.D

50.B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 404

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.D

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.A

23.C

24.C

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41.A

42.C

43.A

44.C

45C.

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 405

1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. D

19. B

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D


Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 406

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. B

8. B

9. C

10. B

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 407

1.A

2.C

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.B

42.D

43.A

44.D

45.C

46.D

47.A

48A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 408

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 409

1. D2. D3. B4. B5. D
6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14. A15. A
16. D17. B18. B19. A20. A
21. D22. D23. A24. A25. B
26. A27. D28. D29. D30. B
31. D32. B33. B34. A35. D
36. D37. B38. B39. B40. A
41. B42. D43. A44. A45. B
46. A47. D48. C49.A50.A

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.D

12.D

13.C

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.B

20.B

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.C

27.D

28.B

29.A

30.A

31.A

32.C

33.D

34.C

35.C

36.D

37.C

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.C

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 411

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. D

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. A

38. B

39. A

40. C

41. D

42. B

43. A

44. A

45. A

46. C

47. C

48. A

49. C

50. D


Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 412

1.D

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.D

17.D

18.C

19.B

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.D

33.D

34.A

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.C

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 413

1. D

2. B

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. B

12. A

13. B

14. D

15. D

16.A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. D

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. C

31. D

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 414

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C

31. B

32. D

33. B

34. B

35. C

36. B

37. C

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. D

48. A

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 415

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B

6. A

7. A

8. A

9.B

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 416

1.D

2.B

3.D

4.D

5.D

6.C

7.D

8.A

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.A

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.D

25.C

26.C

27.B

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.C

34.C

35.B

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B

41.D

42.D

43.B

44.D

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 417

1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 418

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.A

14.B

15.B

16.B

17.D

18.D

19.D

20.C

21.A

22.D

23.C

24.C

25.D

26.C

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.C

40.D

41.A

42.A

43.D

44.C

45.A

46.A

47.A

48.D

49.B

50.C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 419

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B


Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 420

1.A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 421

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 422

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.C

25.B

26.A

27.A

28.D

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.B

44.C

45.A

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 423

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A

30.C

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. A

37. A

38. D

39. D

40. B

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 424

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.B

20.A

21.D

22.C

23.C

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.D

41.C

42.C

43.D

44.C

45.D

46.D

47.D

48.B

49.C

50.B

2. Đáp án Đề minh họa giờ đồng hồ Anh 2021

1. B

2. A

3. D

4. A

5. D

6. B

7. A

8. B

9. C

10. A

11. D

12. A

13. A

14. A

15. C

16. A

17. A

18. B

19. A

20. B

21. A

22. A

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. B

29. D

30. B

31.B

32. D

33. D

34. C

35. A

36.C

37. A

38. B

39. B

40. A

41.B

42.A

43. B

44. D

45. D

46. A

47. C

48. A

49. B

50. D

3. Đề tham khảo 2021 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp thpt Quốc gia

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. Maintained B. Promoted C. Required D. Argued

Question 2: A. Tall B. Late C. Safe D. Same

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. Achieve B. Supply C. Insist D. Offer

Question 4: A. Tradition B. Candidate C. Industry D. Customer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question 5: He"s American, ____________

A. Won"t he

B. Didn"t he

C. Doesn"t he

D. Isn"t he

Question 6: The flood victims ____________ with food and clean water by the volunteers.

A. Provided

B. Were provided

C. Were providing

D. Provide

Question 7: Many students are worried ____________ the coming exam.

A. About

B. On

C. From

D. To

Question 8: ____________ it is, the more uncomfortable we feel.

A. Hotter

B. The hotter

C. Hottest

D. The hottest

Question 9: He was fascinated by the ____________ oto at the exhibition.

A. Red German old

B. German old red

C. Old red German

D. Old German red

Question 10: Mike ____________ his favourite program on TV when the lights went out.

A. Was watching

B. Is watching

C. Watched

D. Watches

Question 11: My uncle lives a happy life ____________ his disability

A. Because of

B. Because

C. Though

D. In spite of

Question 12: Mrs Brown will have worked at this school for 30 years ____________

A. By the time she retires

B. When she retired

C. As soon as she had retired

D. After she had retired

Question 13: ____________the report lớn the manager, she decided khổng lồ take a rest.

A. Having handed in

B. Handed in

C. Khổng lồ hand in

D. Being handed in

Question 14: This restaurant is ____________ with those who lượt thích Vietnamese food.

A. Popular

B. Popularly

C. Popularise

D. Popularity

Question 15: Tom"s brother asked him to ____________ the music so that he could sleep.


A. Close down

B. Go up

C. Turn down

D. Stand up

Question 16: When Linda was little, her mother used to____________ her a bedtime story every night.

A. Tell

B. Speak

C. Say

D. Talk

Question 17: Students from other schools have to pay a small ____________to join the club.

A. Fee

B. Fare

C. Wage

D. Salary

Question 18: As the season turns from spring to summer, some people feel a bit under the____________ và can"t concentrate fully on their work.

A. Storm

B. Weather

C. Climate

D. Rain

Question 19: James had a cosy birthday tiệc ngọt at trang chủ last Friday in the ____ of his close friends.

A. Company

B. Business

C. Atmosphere

D. Residence

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 20: It"s great to go out on such a lovely day.

A. Ugly

B. Beautiful

C. Old

D. Modern

Question 21: Josh"s ambition is to lớn become a successful businessman like his father.

A. Dream

B. Doubt

C. Pleasure

D. Patience

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22: You should dress neatly for the interview khổng lồ make a good impression on the interviewers.

A. Untidily

B. Formally

C. Unfairly

D. Comfortably

Question 23: The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on the country"s aviation industry due lớn international travel restrictions.

A. Considerably benefited

B. Negatively changed

C. Severely damaged

D. Completely replaced

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Question 24: Tim is talking to lớn Peter, his new classmate, in the classroom.

- Tim: "How far is it from your house khổng lồ school, Peter?” - Peter: “

A. About five kilometres

B. A bit too old

C. Not too expensive

D. Five hours ago

Question 25: Jack và David are talking about taking a gap year. - Jack: "I think taking a gap year is a waste of time."

- David: “ It gives gap-year takers a lot of valuable experiences.”

A. I agree with you

B. I don"t quite agree

C. It"s right

D. My pleasure

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 khổng lồ 30.

The Best Students According to most professors, mature students are ideal students because they are hard-working & become actively involved in all aspects of the learning process. The majority of mature students have a poor educational (26)_ but they manage to vì chưng exceptionally well at tertiary level. (27) many of them have a job & children to lớn raise, they are always present at seminars & lectures & always hand in essays on time. They like studying & writing essays and they enjoy the class discussions (28) take place. Consequently, they achieve excellent results. In fact, as they have experienced many of life"s pleasures, they are nội dung with their lives & this has a positive effect on their attitude, making them eager khổng lồ learn.

On the other hand, despite their enthusiasm and commitment, mature students suffer from anxiety. The fact that they have made (29) sacrifices khổng lồ get into university puts extra pressure on them to lớn succeed. Nevertheless, completing a degree gives mature students a sense of achievement, (30) their confidence and improves their job prospects.

. (Adapted from Use of English for All Exams by E. Moutsou)

Question 26: A. Development B. Background C. Basement

D. Institution

Question 27: A. Although

B. But

C. So

D. And

Question 28: A. Whom

B. Which

C. Where

D. When

Question 29: A. Every

B. Another

C. Much

D. Many

Question 30: A. Arises

B. Boosts

C. Mounts

D. Surges

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 31 lớn 35.

Marcel Bich, a French manufacturer of traditional ink pens, was the man turning the ballpoint pen into an nhà cửa that today almost anyone can afford. Bich was shocked at the poor chất lượng of the ballpoint pens that were available, & also at their high cost. However, he recognised that the ballpoint was a firmly established invention, và he decided to lớn design a cheap pen that worked well and would be commercially successful.

Bich went to lớn the Biro brothers và asked them if he could use the design of their original invention in one of his own pens. In return, he offered to lớn pay them every time he sold a pen. Then, for two years, Bich studied the detailed construction of every ballpoint pen that was being sold, often working with a microscope.

By 1950, he was ready to introduce his new wonder: a plastic pen with a clear barrel that wrote smoothly, did not leak và only cost a few cents. He called it the ‘Bic Cristal’. The ballpoint pen had finally become a practical writing instrument. The public liked it immediately, và today it is as common as the pencil. In Britain, they are still called Biros, và many Bic models also say ‘Biro’ on the side of the pen, khổng lồ remind people of their original inventors.

Bich became extremely wealthy thanks to lớn his invention, which had worldwide appeal. Over the next 60 years his company, Société Bic, opened factories all over the world & expanded its range of inexpensive products. Today, Bic is as famous for its lighters and razors as it is for its pens, & you can even buy a Bic điện thoại phone.

(Adapted from Complete IELTS Workbook by Rawdon Wyatt)

Question 31: What could be the best title for the passage?

A. From sản phẩm điện thoại Devices khổng lồ Ballpoint Pens

B. From a Luxury item to an Everyday Object

C. Ballpoint Pen"s New kiến thiết - For Better or Worse?

D. Biros - A Business model in Britain

Question 32: According lớn paragraph 1, Marcel Bich was shocked because

A. A cheap pen could be designed with great commercial success

B. A firm was not established lớn produce high-quality ballpoint pens

C. Most people could not afford such a firmly established invention

D. The ballpoint pens available were expensive despite their poor quality

Question 33: The word "practical" in paragraph 3 is closest in meaning to

A. Accurate

B. Traditional

C. Sharp

D. Useful

Question 34: The word "which" in paragraph 4 refers to

A. Factories

B. Company

C. Invention

D. Range

Question 35: According lớn the passage, which of the following is NOT mentioned as products of Bich"s company?

A. Thiết bị di động phones

B. Lighters

C. Pencils

D. Razors

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 khổng lồ 42.

A study was phối up khổng lồ examine the old marriage advice about whether it’s more important to lớn be happy or lớn be right. Couples therapists sometimes suggest that in an attempt to avoid constant arguments, spouses weigh up whether pressing the point is worth the misery of marital discord. The researchers from the University of Auckland noticed that many of their patients were adding găng to their lives by insisting on being right, even when it worked against their well-being.

Xem thêm: I Love 3000 Nghĩa Là Gì ? Câu Nói Có Gì Thú Vị? Giải Mã Ý Nghĩa I Love You 3000 Là Gì

The researchers then found a couple who were willing to lớn record their quality of life on a scale of 1 khổng lồ 10. They told the man, who wanted to be happy more than right, about the purpose of the study & asked him to agree with every opinion & request his wife had without complaint, even when he profoundly didn’t agree. The wife was not informed of the purpose of the study and just asked to lớn record her chất lượng of life.