MỤC LỤC VĂN BẢN
*

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 52/HD-SXD

Điện Biên, ngày 24 mon 01 năm 2013

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUY CHUẨN,TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ráng THẾ vào THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐIỆN BIÊN

Căn cứ cơ chế Xây dựng ngày 26 tháng11 năm 2003;

Để giúpcác nhà đầu tư, các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi gia nhập vào việc tiến hành lập,triển khai, quản lý dự án xây dựng dự án công trình được dễ ợt trong bài toán cập nhật,áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; tránh sự cố áp dụng những quychuẩn, tiêu chuẩn chỉnh đã sửa chữa và không còn hiệu lực. Sở xây dừng tổng vừa lòng soạn thảo hạng mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh thông dụng đã chũm thếlàm đại lý để những đơn vị, tổ chức,cá nhân xem thêm với văn bản như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: trả lời cho việc lập, cai quản lý, tiến hành thực hiện toàn cục các dựán xây dựng dự án công trình được chi tiêu xây dựng trên địa phận tỉnh Điện Biên.

Bạn đang xem: Danh mục tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực và tiêu chuẩn thay thế

2. Đối tượng áp dụng: các đơn vị, tổ chức, cá thể tham gia hoạt động trong nghành nghề xây dựngcông trình trên địa phận tỉnh. Ngoài các nội dung trong lí giải này, yêu cầucác tổ chức, solo vị, cá thể liên quan tiến hành các văn bản khác tại những văn phiên bản quy định pháp luật hiện hành.

3. Có mang về Quy chuẩn, Tiêuchuẩn:

- Quy chuẩn xây dựng: Là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng vày cơ quanquản lý bên nước có thẩm quyền vềxây dựng ban hành.

- Tiêu chuẩn xây dựng: Là những quy định về chuẩn chỉnh mực kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, cácchỉ số nghệ thuật và những chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền banhành hoặc thừa nhận để vận dụng trong vận động xây dựng. Tiêu chuẩn chỉnh xây dựng gồmtiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng.

4. Hạng mục quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng nắm thế:

(Có danhmục kèm theo)

Trên đây là nội dung giải đáp của SởXây dựng về việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng. Trong quá trình tổ chứcthực hiện nếu bao gồm vướng mắc, đề nghị những tổ chức, cá nhâncó tương quan phản ánh kịp lúc về Sở chế tạo để xem xét,giải quyết./.

Nơi nhận: - ubnd tỉnh (B/c); - những Sở chăm ngành, Ban QLDA; - UBND các huyện, thị, thành phố; - Tổ chức, đơn vị TVXD trên địa phận tỉnh; - Đơn vị cai quản phòng nghiên cứu XD; - Trang website của Sở; - Lưu: VT; QLHĐXD.

GIÁM ĐỐC Hoàng Văn Minh

DANH MỤC A

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, HẾT HIỆULỰC VÀ QUY CHUẨN nuốm THẾ

STT

LOẠI QUY CHUẨN

QC, TC HẾT HIỆU LỰC

QC thế THẾ

1

SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG trong XÂY DỰNG

- QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật đất nước số liệu điều kiện thoải mái và tự nhiên dùng trong xây dựng.

2

QUY HOẠCH XÂY DỰNG

- Phần II (về quy hướng xây dựng) Quy chuẩn chỉnh xây dựng nước ta Tập I - 1997.

- QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn chỉnh xây dựng nước ta quy hoạch xây dựng

3

AN TOÀN CHÁY mang lại NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

- Chương 11, phần III, Tập II - 1997

- QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật giang sơn về bình an cháy cho nhà với công trình.

4

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

- "Chuyển đổi, sửa chữa thay thế và vấp ngã sung" QPTL.D.3- 74: Quy phạm xây dựng và nghiệm thu khoan nổ mìn những công trình khu đất đá.

- QCVN 04-04:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật nước nhà công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá yêu cầu kỹ thuật.

- "Chuyển đổi, sửa chữa thay thế và bửa sung" TCXDVN 285:2002 công trình xây dựng thủy lợi - những quy định chủ yếu về thiết kế.

- QCVN 04-05:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật non sông công trình thủy lợi - các quy định đa số về thiết kế

5

BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

- QCVN 41:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật đất nước về đánh tiếng đường bộ

6

NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

- TCVN 5945:2005 Về nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải.

- QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về nước thải công nghiệp

7

CHỐNG SÉT CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

- TCN 68-135:2001 phòng sét bảo đảm an toàn các dự án công trình viễn thông - Yêu ước kỹ thuật.

- QCVN 32:2011/BTTTT Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật giang sơn về chống sét cho các trạm viễn thông cùng mạng cáp ngoại vi viễn thông.

8

KỸ THUẬT ĐIỆN

- TCN-1-84 Quy phạm xây dựng công trình; QPNL 01-90; TCN -26-87

- QCVN QTĐ-5:2009/BCT; QCVN QTĐ-6:2009/BCT; QCVN QTĐ-7:2009/BCT Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật giang sơn về kỹ thuật điện.

9

PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH

- QCVN 03:2009/BXD Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng nghệ thuật đô thị.

- QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng nghệ thuật đô thị.

DANH MỤC B

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ THÔNG DỤNG, HẾT HIỆULỰC VÀ TIÊU CHUẨN nắm THẾ

I - CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TIÊU CHUẨN

HẾT HIỆU LỰC

TIÊU CHUẨN cố kỉnh THẾ

I

TRƯỜNG HỌC

1

Nhà trẻ; Trường: mẫu mã giáo, mầm non

- TCVN 3907:1984 công ty trẻ, trường mẫu mã giáo - TC thiết kế.

- TCXDVN 260:2002 trường mần nin thiếu nhi - TC thiết kế.

- TC giang sơn TCVN 3970:2011 trường mầm non - Yêu cầu thiết kế

2

Tiểu học

- TCVN 3978:1984 ngôi trường tiểu học tập -TC thiết kế

- TC nước nhà TCVN 8793:2011 trường tiểu học tập - Yêu ước thiết kế

3

Trung học tập cơ sở, trung học phổ thông

- TCVN 3978:1984 ngôi trường học đa dạng - TC thiết kế

- TC nước nhà TCVN 8794:2011 ngôi trường trung học - Yêu cầu thiết kế

4

Trường dạy nghề

- TCXD 60:1974 trường dạy dỗ nghề - TC thiết kế

- TCXDVN 60:2003 trường dạy dỗ nghề - TC thiết kế

II

KHÁCH SẠN

- đôi mươi TCVN 54:1072 "Khách sạn quốc tế - Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế"

- TCVN 5065:1990 hotel - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 4391:1986 khách hàng sạn du lịch - Xếp hạng

- Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 4391:2009 hotel - Xếp hạng.

III

BỆNH VIỆN

1

Bệnh viện nhiều khoa

- TCVN 4470-1995 cơ sở y tế đa khoa - Yêu mong thiết kế

- TCXDVN 365:2007 bệnh viện đa khoa - lý giải thiết kế.

IV

RẠP CHIẾU BÓNG

- TCXD 48:1972 địa điểm giải trí rạp chiếu phim bóng - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5577:1991 rạp chiếu phim giải trí bóng - Tiêu chuẩn thiết kế.

V

CỬA HÀNG XĂNG DẦU

- TCVN 4530:1998 siêu thị xăng dầu - Yêu ước thiết kế.

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:3011 shop xăng dầu - Yêu mong thiết kế.

VI

KHẢO SÁT XD CÔNG TRÌNH

1

Công tác trắc địa vào xây dựng

- TCVN 3972-85 công tác trắc địa vào xây dựng.

- TCXDVN 309:2004 công tác trắc địa vào xây dựng công trình - Yêu cầu chung.

2

Công tác khảo ngay cạnh địa kỹ thuật

- TCXD 194:1997 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật.

- TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng liền kề - Công tác khảo sát địa kỹ thuật.

II - CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TIÊU CHUẨN

HẾT HIỆU LỰC

TIÊU CHUẨN cụ THẾ

I

ĐÔ THỊ

- TCVN 4054: 1998 đường xe hơi - Yêu ước thiết kế

- TCVN 4054:2005 Đường xe hơi - Yêu cầu thiết kế

- TCXD 104:1983 Quy phạm kiến thiết đường phố, trung tâm vui chơi quảng trường đô thị

- TCXDVN 104:2007 Đường thành phố - Yêu ước thiết kế

II

ĐƯỜNG CAO TỐC

- TCVN 5729:1997 Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế

- TCVN 5729:2012 Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế

III

ÁO ĐƯỜNG VÀ NGHIỆM THU

- 22 TCN 11-77 với 22 TCN 07-77 các bước kỹ thuật xây dựng và sát hoạch mặt con đường sỏi ong cùng mặt đường cấp cho phối

- 22 TCN 304-03 quy trình kỹ thuật xây dựng và nghiệm thu những lớp kết cấu áo đường bởi cấp phối thiên nhiên

- 22 TCN-22-90 Quy trình xây đắp và nghiệm thu sát hoạch bê tông nhựa

- 22 TCN 249-98 Quy trình technology thi công và nghiệm thu sát hoạch mặt đường bê tông nhựa

- 22 TCN 09-77 Quy trình thiết kế và nghiệm thu mặt đường nhựa

- 22 TCN 271:2001 TC KTTC nghiệm thu mặt mặt đường láng nhựa.

- 22 TCN 270:2011 TC KTTC nghiệm thu sát hoạch mặt đường đá đăm thấm nhập nhựa.

- 22 TCN 252-98 Quy trình kiến thiết và nghiệm thu lớp cung cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường

- 22 TCN 334-06 quá trình kỹ thuật kiến tạo và nghiệm thu sát hoạch lớp móng cấp cho phối đá dăm vào kết cấu áo con đường ô tô

III - CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TIÊU CHUẨN

HẾT HIỆU LỰC

TIÊU CHUẨN núm THẾ

I

THỦY LỢI

- Quy phạm QPTL4-1971 Quy phạm đo kênh và xác minh tim công trình xây dựng trên kênh

- Tiêu chuẩn ngành 14TCN 40-2002 Quy phạm đo kênh và khẳng định tim công trình xây dựng trên kênh.

- Quy phạm QPTL2-1971 Quy phạm, xây lát gạch trong những công trình thủy lợi

- Tiêu chuẩn chỉnh ngành 14TCN 120-2002 dự án công trình thủy lợi - Xây với lát gạch - Yêu ước kỹ thuật thi công và nghiệm thu.

IV - CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TIÊU CHUẨN

HẾT HIỆU LỰC

TIÊU CHUẨN cố THẾ

I

CÔNG TRÌNH CẦU

- 22TCN 272-05 Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế cầu.

II

CẤP NƯỚC

- TCVN 5502:1991 Nước ngơi nghỉ - Yêu ước kỹ thuật.

- TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng.

III

THOÁT NƯỚC

- thẩm tra xét tiêu chuẩn TCXDVN "Thoát nước - Mạng lưới phía bên ngoài và công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế"

- Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 7957:2008 thoát nước - Mạng lưới cùng công trình bên phía ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5945:1995 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải.

- TCVN 5945:2005 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải.

IV

CẤP ĐIỆN

- TCXD 95:1983 Tiêu chuẩn thiết kế phát sáng nhân tạo bên phía ngoài công trình xuất bản dân dụng.

- TCXDVN 333:2005 thắp sáng nhân tạo phía bên ngoài các công trình công cùng và hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế.

- TCXD46:1984 kháng sét cho dự án công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế thi công

- TCXDVN 46:2007 chống sét cho dự án công trình xây dựng - lí giải thiết kế, soát sổ và bảo trì hệ thống.

V - KẾT CẤU XÂY DỰNG

STT

LOẠI TIÊU CHUẨN

TIÊU CHUẨN

HẾT HIỆU LỰC

TIÊU CHUẨN cố THẾ

I

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BTCT

- TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công cùng nghiệm thu

1

Cọc khoan nhồi

- TCXD 197:1997 Nhà cao tầng - thi công cọc khoan nhồi.

- TCXD 206:1998 Cọc khoan nhồi, yêu mong về quality thi công và những điều từ 7.14 mang lại 7.20 vào mục 7: Móng cọc với tường vây cọc ván của TCXD 79:1980

2

Cọc PP thí nghiệm bởi tải trọng tĩnh xay dọc trục

- Phần "Phương pháp thể nghiệm cọc bởi tải trọng tĩnh nghiền dọc trục" của TC 20TCN 82-88 Cọc PP thí nghiệm hiện tại trường.

- TCXDVN 269:2002 Cọc cách thức thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.

3

Kết cấu BTCT

- TCVN 5574:1991 Kết cấu BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế.

II

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP VÀ KC KHÁC

1

Kết cấu thép

- TCVN 5575:1991 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 338:2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

Xem thêm: Top 8 Game Lái Xe, Trò Chơi Ô Tô 2021 - Trường Mô Phỏng Lái Ô Tô 5

- "Các điều quy định so với cốt thép bê tông team C1 của TCVN 1651:1985

- Tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

2

Tiêu chuẩn nghiệm thu

- Tiêu chuẩn chỉnh TCVN 4091:1985

- TCXDVN 371:2006 Nghiệm thu unique công trình xây dựng

VI - PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT

LOẠI TIÊU CHUẨN

TIÊU CHUẨN

HẾT HIỆU LỰC

TIÊU CHUẨN nuốm THẾ

I

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CCC cho NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

- TCVN 3890:1984 phương tiện và thiết bị trị cháy - Yêu ước về bố trí bảo quản, kiểm tra, bảo dưỡng.

- Tiêu chuẩn Quốc gia 3890:2009 phương tiện đi lại phòng cháy và chữa cháy mang đến nhà và công trình xây dựng Trang bị, ba trí, kiểm tra, bảo dưỡng