Dung dịch axit axetic CH3COOH chính là giấm ăn thu được sau khi lên mem rượu Etylic C2H5OH mà các em đã học trong bài học trước.

Bạn đang xem: Cthh của axit axetic


Vậy axit axetic CH3COOH có những đặc điểm hoá học, đặc thù vật lý nào, công thức cấu trúc của axit axetic có gì khác so với rượu Etylic, chúng ta hãy cùng khám phá qua nội dung bài viết dưới đây.

I. đặc thù vật lý của axit axetic C2H4O2

- Axit axetic CH3COOH là hóa học lỏng, ko màu, vị chua, chảy vô hạn vào nước. Hỗn hợp axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % cần sử dụng làm giấm ăn.

II. Công thức cấu tạo của axit axtic CH3COOH

* Công thức kết cấu của Axit axetic:

*

* phương pháp viết gọn: CH3COOH

- gồm một nhóm -OH liên kết với team C=O sản xuất thành team -COOH, chính nhóm –COOH (Cacboxyl) khiến cho phân tử gồm tính axit.

III. Tính chất hoá học của axit axetic CH3COOH

- Axit axetic là một trong axit yếu, yếu hơn những axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3 nhưng mạnh bạo hơn axit cacbonic H2CO3. Axit axetic cũng có đầy đủ đặc điểm của một axit.

*
1. Hỗn hợp axit axetic có tác dụng quỳ tím chuyển màu sắc thành đỏ.

2. Axit axetic tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành thành muối và nước.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

- CH3COONa: (Natri axetat)

CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

3. Axit axetic tác dụng với sắt kẽm kim loại (trước H) hóa giải H2:

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2↑

4. Axit axetic tác dụng với muối của axit yếu hơn.

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑  + H2O.

5. Axit axetic tác dụng cùng với rượu tạo nên este và nước (xúc tác là H2SO4 đặc, nóng):

CH3COOH + HO-C2H5

*
CH3COOC2H5 + H2O.

IV. Ứng dụng của axit axetic.

- Axit axetic được dùng làm điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ gai nhân tạo…

V. Điều chế axit axetic.

- trong công nghiệp, đi từ bỏ butan C4H10:

2C4H10 + 3O2 

*
4CH3COOH + 2H2O

- Để sản xuất giấm ăn, hay dùng phương thức lên men dung dịch rượu etylic loãng.

CH3CH2OH + O2

*
CH3COOH + 2H2O.

* Chú ý: mọi hợp hóa học hữu cơ phân tử bao gồm chứa đội –COOH, tất cả công thức thông thường CnH2n+1COOH call là axitcacboxylic no đối chọi chức cũng có thể có tính chất giống như axit axetic.

VI. Bài bác tập Axit axetic

* bài 2 trang 143 sgk hoá 9: Trong những chất sau đây:

a) C2H5OH. B) CH3COOH.

c) CH3CH2CH2OH. D) CH3CH2COOH.

Chất nào tính năng được cùng với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết các phương trình hóa học.

° giải thuật bài 2 trang 143 sgk hoá 9:

- Chất công dụng với mãng cầu là: a, b, c, d (do bao gồm gốc OH).

- Chất chức năng với NaOH là: b, d (do có gốc COOH).

- Chất tác dụng với Mg là: b, d (do tất cả gốc COOH).

- Chất tác dụng với CaO là: b, d (do gồm gốc COOH).

* Phương trình phản bội ứng:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2↑

2C3H7OH + 2Na → 2C3H7ONa + H2↑

2C2H5COOH + 2Na → 2C2H5COONa + H2↑

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

C2H5COOH + NaOH → C2H5COONa + H2O

2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2↑

2C2H5COOH + Mg → (C2H5COO)2Mg + H2↑

2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

2C2H5COOH + CaO → (C2H5COO)2Ca + H2O

* bài 5 trang 143 sgk hoá 9: Axit axetic có thể tính năng được với hầu như chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe? Viết những phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

° giải mã bài 5 trang 143 sgk hoá 9:

- những chất tác dụng được cùng với axit axetic là ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

- Phương trình hoá học phản ứng:

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O.

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2↑ + H2O.

2CH3COOH + sắt → (CH3COO)2Fe + H2↑.

* bài bác 7 trang 143 sgk hoá 9: Cho 60 gam CH3-COOH tác dụng với 100g CH3-CH2-OH thu được 55gam CH3-COO-CH2-CH3

a) Viết phương trình hóa học xẩy ra và call tên của phản ứng.

b) Tính năng suất của phản bội ứng trên

° giải mã bài 7 trang 143 sgk hoá 9:

- Theo bài bác ra ta có:

nCH3COOH = 60/60 = 1 mol;

nC2H5OH = 100/46 = 2,17 mol.

a) Phương trình phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

- bội phản ứng này hotline là bội nghịch ứng este hóa.

b) Hiệu suất của phản bội ứng:

- Theo phương trình phản ứng trên với số liệu đề bài xích cho thì số mol rượu dư, vì vậy tính công suất phản ứng theo CH3COOH.

- Theo lí thuyết 1 mol CH3COOH (60g) tạo ra 1 mol CH3COOC2H5 (88g) nhưng thực tiễn chỉ chiếm được 55g.

⇒ Vậy công suất của bội phản ứng là: H% = (55/88).100% = 62,5%.

* bài bác 8 trang 143 sgk hoá 9: Cho dung dịch axit axetic độ đậm đặc a% chức năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10% thu được dung dịch muối gồm nồng độ 10,25%. Hãy tính a.


° giải thuật bài 8 trang 143 sgk hoá 9:

- Gọi cân nặng dung dịch CH3COOH với NaOH đề xuất dùng là m cùng m":

⇒ mCH3COOH = C%. Mdd = m.a/100 ⇒ nCH3COOH = (m.a)/(100.60)= (m.a)/6000 (mol).

- Tương tự: mNaOH = (m".10)/100 = m"/10 ⇒ nNaOH = m"/(40.10)= m"/400 (mol).

- Phương trình bội phản ứng:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

- Theo phương trình bội phản ứng trên.

nCH3COOH = nNaOH = nCH3COONa.

Do đó ta có: m.a/6000 = m"/400 ⇒ a = (15.m")/m.

mCH3COONa = (82.m")/400 (g)

mdd sau pư = m + m’ (g)

Theo đề bài ta có: C% (CH3COONa) = ((82.m")/400)/(m + m") = 10,25/100.

Giải ra ta có m = m". Vậy vào a = (15.m")/m ⇒ a = 15.

Xem thêm: 8 Chuyên Đề Toán Lớp 9 Luyện Thi Môn Toán Vào Lớp 10 Theo Chuyên Đề Có Đáp Án

⇒ Nồng độ dung dịch axit là 15%

Hy vọng với bài viết hệ thống lại kỹ năng về tính chất hoá học cùng công thức cấu trúc của axit axetic CH3COOH ở trên hữu ích cho những em. Mọi chủ kiến góp ý với thắc mắc những em hãy nhằm lại phản hồi dưới bài viết để được tư vấn và hỗ trợ, nếu bài viết hay các em hãy chia sẻ, chúc những em học tốt.