1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu đặc điểm của vận động rơi thoải mái và viết bí quyết tính tốc độ rơi tự do thoải mái ?

- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.Bạn vẫn xem: phương pháp tính gia tốc rơi từ bỏ do

- Đặc điểm:

+ Phương trực tiếp đứng, chiều từ trên xuống.

Bạn đang xem: Công thức tính gia tốc rơi tự do

+ Là chuyển động nhanh dần dần đều.

+ trên một địa điểm nhất định bên trên Trái Đất với ở sát mặt đất, phần lớn vật số đông rơi tự do thoải mái với cùng vận tốc g.

- công thức tính tốc độ rơi từ do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của đồ rơi thoải mái (m).

+ t : thời hạn vật rơi tự do thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát vận động rơi tự do : Đo thời hạn rơi ứng với các khoảng cách s khác nhau.


*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ vật thị: Dựa vào công dụng trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ thích hợp trên các trục tung cùng trục hoành nhằm vẽ thứ thị (s = s(t^2)).


*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s nhờ vào vào thời gian là hàm bậc 2 ẩn t, vì vậy nếu vẽ vật dụng thị màn trình diễn s qua t thì nó bao gồm dạng một con đường cong Parabol.

Nhưng câu hỏi hỏi dạng đồ vật thị của s theo ẩn ((t^2)), vì chưng vậy họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) với (X = t^2), ở đây t là biến đề xuất X cũng là biến.

Ta nhận thấy sự phụ thuộc vào của s theo ẩn X là 1 hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) cần đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) gồm dạng là 1 trong những đường thẳng.

Xem thêm: Cà Phê Bạc Xỉu Tiếng Anh Là Gì? Bạc Xỉu Tiếng Anh Là Gì

Như vậy hoạt động của vật dụng rơi tự do thoải mái là vận động thẳng cấp tốc dần đều.

b) lúc đã khẳng định được chuyển động rơi tự do là một chuyển động nhanh dần dần đều, ta rất có thể xác định những giá trị của g theo phương pháp (g=dfrac2st^2) và vận tốc của đồ rơi trên cổng E theo cách làm (v=dfrac2st) ứng với mỗi lần đo. Hãy tính các giá trị trên và ghi vào bảng 8.1

c) Đồ thị (v = v(t)) tất cả dạng một đường thẳng, tức là vận tốc rơi trường đoản cú do tăng dần theo thời gian. Vậy vận động rơi tự do thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đều


*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 7,131left( m/s^2 ight))