Axit, bazo, muối bột là rất nhiều hợp chất vô cơ quan trọng. Vậy bọn chúng là phần lớn chất như vậy nào? công thức hóa học tập của chúng và phân nhiều loại ra sao? giải pháp gọi thương hiệu axit, bazo, muối như vậy nào? chúng ta sẽ cùng tò mò những sự việc này trong bài viết hôm nay, mời các bạn cùng tham khảo nhé!


*

khai-niem-cthh-phan-loai-va-cach-goi-ten-axit-bazo-muoi


Khái niệm, CTHH, Phân một số loại và giải pháp gọi thương hiệu Axit – Bazo – Muối

I. AXIT

1) có mang axit là gì?

– Phân tử axit gồm tất cả một hay các nguyên tử H liên kết với cội axit. Các nguyên tử H này có thể thay núm bằng các nguyên tử kim loại.

Bạn đang xem: Công thức hóa học của axit

– Ví dụ:

Axit clohidric HCl: gồm một nguyên tử H links với gốc axit -ClAxit nitric HNO3: gồm 1 nguyên tử H liên kết với nơi bắt đầu axit -NO3Axit sunfuric H2SO4: có 2 nguyên tử H links với axit =SO42) cách làm hóa học của axit

– CTHH của axit bao gồm một hay các nguyên tử H và nơi bắt đầu axit.

– Ví dụ:

CTHH của axit cohidric: HClCTHH của axit cacbonic: H2CO3CTHH của axit photphoric: H3PO43) Phân loại axit

– phụ thuộc thành phần phân tử, axit được chia thành 2 loại:

Axit gồm oxi: H2CO3, HNO3, H2SO4, H3PO4 …Axit không có oxi: HCl, H2S, HCN, HBr…4) biện pháp gọi thương hiệu axit

a) Axit bao gồm oxi

– Axit có nhiều nguyên tử oxi: Tên axit = axit + tên phi kim + ic

Ví dụ:

HNO3: axit nitric → (-NO3: nitrat)H2SO4: axit sunfuric → (=SO4: sunfat)H3PO4: axit phophoric → (≡PO4: photphat)

– Axit có ít nguyên tử oxi: Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + ơ

Ví dụ:

H2SO3: axit sunfurơ → (=SO3: sunfit)

b) Axit không có oxi

Tên axit = tên phi kim + hidric

Ví dụ:

HCl: axit clohidric → (-Cl: clorua)H2S: axit sunfuhidric → (-S: sunfua)

II. BAZO

1) tư tưởng bazo là gì?

– Phân tử bazo gồm gồm một nguyên tử kim loại link với một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH).

– Ví dụ:

Natri hidroxit NaOH: gồm sắt kẽm kim loại Na liên kết với 1 nhóm -OHCaxi hidroxit Ca(OH)2: gồm sắt kẽm kim loại Ca link với 2 team -OHĐồng (II) hidroxit Cu(OH)2: gồm sắt kẽm kim loại Cu liên kết với 2 đội -OH2) cách làm hóa học tập của bazo

– CTHH của bazo bao gồm một nguyên tử sắt kẽm kim loại và một hay các nhóm hidroxit (-OH).

– vì chưng nhóm hidroxit bao gồm hóa trị I cần số team -OH của bazo bởi hóa trị của kim loại đó.

3) Phân loại bazo

– nhờ vào tính tan, bazo được chia làm 2 loại:

Bazo chảy trong nước: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2…Bazo không tan vào nước: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2…4) giải pháp gọi thương hiệu bazo

– thương hiệu bazo được gọi như sau:

Tên bazơ = tên kim loại (kèm theo hóa trị với sắt kẽm kim loại nhiều hóa trị) + hidroxit

Ví dụ:

NaOH: natri hidroxitKOH: kali hidroxitZn(OH)2: Kẽm hidroxitFe(OH)2: fe (II) hidroxit

III. MUỐI

1) có mang muối là gì?

– Phân tử muối bột gồm tất cả một hay nhiều nguyên tử kim loại links với một hay các gốc axit.

– Ví dụ:

Muối NaCl: gồm một nguyên tử kim loại Na liên kết với cùng một gốc axit -Cl.Muối Cu(NO3)2: bao gồm một nguyên tử sắt kẽm kim loại Cu link với 2 cội axit -NO3.2) phương pháp hóa học tập của muối

– CTHH của muối bao gồm 2 phần: sắt kẽm kim loại và nơi bắt đầu axit

– Ví dụ:

Muối K2CO3: gồm kim loại K và gốc axit =CO3Muối Ba(HCO3)2: gồm kim loại Ba và 2 gốc axit -HCO33) Phân loại muối

– phụ thuộc vào thành phần, muối được chia làm 2 loại:

Muối trung hòa: là muối mà lại trong cội axit không có nguyên tử H rất có thể thay thể bằng một nguyên tử kim loại. Ví dụ: NaNO3, Na2SO4, CaCO3…Muối axit: là muối mà trong đó gốc axit còn nguyên tử H chưa được sửa chữa thay thế bằng nguyên tử kim loại. Hóa trị của cội axit = số nguyên tử H đang được cố gắng thế. Ví dụ: NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4…4) phương pháp gọi tên muối

– Tên muối hạt được call như sau:

Tên muối hạt =tên kim loại (kèm theo hóa trị với sắt kẽm kim loại nhiều hóa trị) + cội axit

– Ví dụ:

NaCl: Natri cloruaK2SO4: Kali sunfatFe(NO3)3: fe (III) nitratCa(HCO3)2: can xi hidrocacbonat

Bài tập về Axit – Bazo – Muối

Câu 1. Điền tự hoặc các từ phù hợp vào địa điểm trống trong số câu sau:

Axit là hợp hóa học mà phân tử gồm tất cả một hay những ………………. Link với ………………. Những nguyên tử hidro này hoàn toàn có thể thay cố kỉnh bằng ………………. Bazo là hợp chất mà phân tử gồm một ………………. Liên kết với một hay nhiều nhóm ………………..

Đáp án:

nguyên tử hidrogốc axitnguyên tử kim loạinguyên tử kim loạihidroxit

Câu 2. Viết CTHH của những axit cps nơi bắt đầu axit cho dưới đây và cho biết thêm tên của chúng:

-Cl, =SO3, =SO4, -HSO4, =CO3, ≡PO4, =S, -Br

Đáp án:

-Cl: HCl → Axit clohidric=SO3: H2SO3 → Axit sunfurơ=SO4: H2SO4 → Axit sunfuric-HSO4: H2SO4 → Axit sunfuric=CO3: H2CO3 → axit cacbonic≡PO4: H3PO4 → Axit phophoric=S: H2S → Axit sunfuhidric-Br: HBr → Axit bromhidric

Câu 3. Viết CTHH của không ít oxit axit tương xứng với số đông axit sau:

H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4

Đáp án:

H2SO4: oxit axit tương xứng là SO3H2SO3: oxit axit tương ứng là SO2H2CO3: oxit axit tương ứng là CO2HNO3: oxit axit khớp ứng là N2O5H3PO4: oxit axit tương ứng là P2O5

Câu 4.

Xem thêm: Chủ Đề Và Hình Nền Cho Iphone Cute Ý Tưởng, Chủ Đề Và Hình Ảnh Nền Hd Wallpaper 4+

Viết CTHH của các bazo tương xứng với các oxit sau đây:

Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3

Đáp án:

Na2O: bazơ tương xứng là NaOHLi2O: bazơ tương ứng là LiOHFeO: bazơ tương ứng là Fe(OH)2BaO: bazơ khớp ứng là Ba(OH)2CuO: bazơ tương ứng là Cu(OH)2Al2O3: bazơ tương ứng là Al(OH)3

Câu 5. Viết CTHH của những oxit tương xứng với những bazơ sau đây:

Ca(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Đáp án:

Ca(OH)2: oxit bazơ tương ứng là CaOMg(OH)2: oxit bazơ tương xứng là MgOZn(OH)2: oxit bazơ khớp ứng là ZnOFe(OH)2: oxit bazơ tương xứng là FeO

Câu 6: Đọc tên các chất gồm CTHH ghi bên dưới đây:

a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4

b) Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2

c) Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4

Đáp án:

a)

HBr: Axit bromhidricH2SO3: Axit sunfurơH3PO4: Axit photphoricH2SO4: Axit sunfuric

b)

Mg(OH)2: Magie hidroxitFe(OH)3: fe (III) hidroxitCu(OH)2: Đồng (II) hidroxit

c)

Ba(NO3)2: Bari nitratAl2(SO4)3: Nhôm sunfatNa2SO3: Natri sunfitZnS: Kẽm sunfuaNa2HPO4: Natri đihidrophotphatNaH2PO4: Natri hidrophotphat