Lý thuyết amino axit: biết định nghĩa và ứng dụngTìm phát âm những tính chất điển hình của amino axit.

Bạn đang xem: Công thức của amino axit

⇒ Amino axit là gì????


I- Định nghĩa, cấu tạo, phân các loại và danh pháp

1, Định nghĩa

Amino axit là một trong những loại hợp hóa học hữu cơ tạp chức, phân tử có chứa đồng thời nhóm amino (NH2) với nhóm cacbonxyl (COOH)Công thức bao quát là R(NH2)x(COOH)y hoặc C2H2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y

2, cấu tạo phân tử

Phân tử amino axit có nhóm cacboxyl (COOH) biểu hiện tính axit với nhóm amino(NH2) bộc lộ tính bazo bắt buộc thường ảnh hưởng với nhau tạo ra ion lưỡng cực:

⇒ Do những amino axit là phần nhiều hợp hóa học có cấu tạo ion lưỡng cực cần ở đk thường. Từ định hướng của amino axit bên trên chúng gồm các tính chất vật lý như sau:

Amino axit là hóa học rắn, tồn tại làm việc dạng tinh thể không có màu với vị tương đối ngọt. Do tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực yêu cầu amino axit dễ dàng tan vào nước nóng chảy ở nhiệt độ cao bởi vì amino axit là hợp chất ion

3, Phân loại

Dựa vào kết cấu gốc R để phân 20 amino axit cơ bản thành các nhóm. Một trong các cách phân các loại là 20 amino axit được tạo thành 5 team như sau:

Nhóm 1: các amino axit gồm gốc R không phân cực kị nước, nằm trong nhóm này có 6 amino axit: Gly (G), Ala (A), Val (V), Leu (L), ILe (I), Pro (P) nhóm 2: những amino axit tất cả gốc R là nhân thơm, nằm trong nhóm này có 3 amino axit: Phe (F), Tyr (Y), Trp (W)Nhóm 3: các amino axit tất cả gốc R bazơ, tích năng lượng điện dương, ở trong nhóm này còn có 3 amino axit: Lys (K), Arg (R), His (H) đội 4: những amino axit bao gồm gốc R phân cực, không tích điện, nằm trong nhóm này còn có 6 amino axit: Ser (S), Thr (T), Cys (C), Met (M), Asn (N), Gln (Q) team 5: các amino axit gồm gốc R axit, tích điện âm, thuộc nhóm này có 2 amino axit: Asp (D), Glu (E)

4, Danh pháp

Tên nỗ lực thế: axit + vị trí + amino + tên axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ; HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic Tên buôn bán hệ thống: axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionicH2N–5–COOH : axit ε-aminocaproicH2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoicTên thông thường: các amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều mang tên thường. Ví dụ:H2N–CH2–COOH có tên thường là glyxin (Gly) tuyệt glicocol
*

Tên gọi của các amino axit


II, đặc thù hóa học

1. Làm chuyển màu sắc quỳ tím

Khả năng làm chuyển màu quỳ tím của amino axit nhờ vào vào mối quan hệ của nhóm amino với nhóm cacbonxyl R(NH2)x(COOH)y.

– trường hợp x = y: Quỳ tím không đổi màu.

– nếu x y: Quỳ tím gửi sang màu sắc xanh

2. Amino axit tất cả tính lưỡng tính

– chức năng với axit mạnh tạo nên muối:

NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3-CH2-COOH

– công dụng với bazơ mạnh tạo thành muối với nước.

Xem thêm: 18 Top Tips For Impro V - What Can I Do With A Wgs Degree

NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

3. Làm phản ứng riêng của nhóm COOH: phản bội ứng este hóa

Tương tự axit cacboxylic, amino axit phản nghịch ứng với ancol khi xuất hiện axit vô cơ to gan sinh ra este. Ví dụ

NH2-CH2-COOH + C2H5OH ⇔ NH2-CH2-COOC2H5 + H2O ( xúc tác HCl khí)

Thực ra este sinh ra dưới dạng muối hạt Cl–H3N+-CH2-COOC2H5

4. Amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng

nH2N-⌊CH2⌋-COOH → (-NH-⌊CH2⌋-CO-)n + nH2O

Khi trùng ngưng 6-amino hexanoic hoặc 7-amino heptanoic tất cả sự gia nhập của hóa học xúc tác, thành phầm thu được là polime thuộc nhiều loại poliamit.

Từ n amino axit khác biệt ta rất có thể tạo ra n! polipeptit tất cả chứa n cội amino axit khác nhau; nn polipeptit có chứa n nơi bắt đầu amino axit

5. Amino axit phản ứng cùng với HNO2

HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

III, Điều chế

Amoni axit được điều chế bằng phương pháp cho thủy phân protit

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH

IV, Ứng dụng

Amino axit thiên nhiên, đa số là α-amino axit được áp dụng để tổng đúng theo protein