Chúng ta vẫn biết hợp hóa học hữu cơ là gì. Đó là những hợp chất của cacbon. Vậy phần đông đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ như hóa trị và link giữa những nguyên tử như vậy nào? lẻ tẻ tự liên kết những nguyên tử vào phân tử ra sao và công thức cấu trúc của hợp hóa học hữu cơ như thế nào? Trong bài viết này, bọn họ sẽ cùng mày mò công thức kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ các các bạn nhé! Nào hiện nay chúng ta thuộc lần lượt xem qua từng có mang trên.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo là gì


I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

1. Hóa trị và link giữa những nguyên tử

Trong các hợp chất hữu cơ, C luôn luôn có hóa trị IV, O luôn có hóa trị II với H luôn luôn có hóa trị I. Các nguyên tử link với nhau theo như đúng hóa trị của chính nó và những liên kết được màn trình diễn bằng một nét gạch nối ( – ) thân hai nguyên tử.

*

2. Mạch cacbon

Mạch cacbon là mạch liên kết trong số những nguyên tử cacbon vào phân tử hợp chất hữu cơ. Mạch cacbon bao gồm 3 loại: mạch thẳng, mạch nhánh cùng mạch vòng.

3. Cô đơn tự link giữa các nguyên tử vào phân tử

Trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử trong phân tử links với nhau theo một riêng lẻ tự xác định.

Ví dụ:

*

Cùng công thức phân tử là C2H6O nhưng bao gồm 2 chất khác biệt là rượu etylic (lỏng) với đimetyl ete (khí). Chủ yếu trật tự link giữa những nguyên tử vào phân tử tạo cho rượu etylic với đimetyl ete bao gồm những đặc điểm vật lý với hóa học khác nhau.

II. Công thức cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Công thức kết cấu là công thức màn trình diễn đầu đủ link giữa các nguyên tử trong phân tử. Công thức kết cấu cho ta biết yếu tắc của phân tử và đơn thân tự liên kết giữa những nguyên tử vào phân tử.

III. Giải bài xích tập về kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ

Câu 1. Hãy chỉ ra phần lớn chỗ sai trong những công thức sau cùng viết lại đến đúng:

*

Bài làm:

a) chỗ sai là C dư 1 liên kết, O thiếu 1 liên kết.

b) nơi sai là nguyên tử C thứ nhất thiếu 1 liên kết, Cl dư 1 liên kết.

c) chỗ sai là C dư 1 liên kết, H dư 1 liên kết.

Viết lại các công thức cho đúng là:

*

Câu 2. Hãy viết công thức cấu trúc của các chất tất cả công thức phân tử sau: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hoá trị I.

Bài làm:

*

Câu 3. Hãy viết CTCT dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H3, C5H10.

Bài làm:

*

Câu 4. Những công thức cấu trúc nào dưới đây biểu diễn và một chất?

*

Bài làm:

Các công thức a, c, d là CTCt của rượu etylic: C2H5OHCác bí quyết b, e là CTCT của đimetyl ete: CH3OCH3

Câu 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A tất cả hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 g hóa học A nhận được 5,4 g H2O. Hãy khẳng định CTPT của A, biết trọng lượng mol của A là 30 g.

Xem thêm: Từ Câu Chuyện 4 Bà Vợ Khiến Bạn Nhận Ra Mình Đã Mắc Phải Thiếu Sót Lớn Trong Đời

Bài làm:

Khi đốt cháy hợp hóa học hữu cơ A chỉ chiếm được nước và A chỉ gồm 2 nguyên tố buộc phải A là 1 trong hidrocacbon.

Gọi CTPT của A là CxHy, ta tất cả phương trình hóa học:

2CxHy + (2x + y/2) O2 (t°) → 2xCO2 + yH2O

Số mol của A cùng H2O là:

nA = 3/30 = 0,1 (mol)nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

Theo phương trình, ta có: nH2O = y/2.nCxHy