Tin Tức Tài liệu kế toán Văn bạn dạng pháp cơ chế mẫu biểu câu hỏi làm kế toán Tài liệu không giống Tin học văn phòng và công sở
Mẫu report thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định công dụng kinh doanh dành cho sinh viên đang làm cho đề án chuyên đề thực tập bảo đảm tốt nghiệp

Mẫu report thực tập kế toán tài chính doanh thu chi tiêu và xác định công dụng kinh doanh dành đến sinh viên chuyên ngành kế toán đã làm chăm đề thực tập, đề án môn học, luận văn đảm bảo an toàn tốt nghiệp

*

Để làm tốt report thực tập doanh thu giá thành và xácđịnh hiệu quả kinh doanh thì bạn phải xây dựngđượcđề cương cứng chuyênđề thực tập doanh thu ngân sách và xácđịnh tác dụng kinh doanh,để rất có thể hoàn thiện báo cáo một cách tác dụng nhất

Đề cương báo cáo thực tập kế toán tài chính doanh thu túi tiền và xácđịnh kết quả kinh doanh năm 2021

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN DOANH THU, bỏ ra PHÍ VÀ KẾT QUẢ marketing TẠI CÔNG TY...MỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC SƠ ĐỒLỜI MỞ ĐẦU- Nêu vì sao chọn đề tàibáo cáo thực tập doanh thu túi tiền và xácđịnh công dụng kinh doanh- giới thiệu kết cấu đề tàibáo cáo thực tập doanh thu túi tiền và xácđịnh kết quả kinh doanh

CHƯƠNG 1ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, đưa ra PHÍ CỦA CÔNG TY....

Bạn đang xem: Chuyên đề tốt nghiệp kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1.1. Đặc điểm doanh thu, chi tiêu của Công ty...1.1.1. Bao quát các vận động kinh doanh của Công ty...Lấy mục 1.2.2 ở report tổng đúng theo doanh thu giá cả và xácđịnh kết quả kinh doanh1.1.2. Đặc điểm lợi nhuận của Công ty...- Nêu rõ phương thức bán hàng tại công ty- những loại thành phầm dịch vụ của công ty tác động đến lợi nhuận như vậy nào.- các loại doanh thu, thu nhập trong đơn vị1.1.3. Đặc điểm chi tiêu của Công ty- những loại ngân sách chi tiêu trong solo vị,- Đặc điểm phân phát sinh những loại chi phí.1.2. Tổ chức quản lý doanh thu, ngân sách của Công ty...Trong mục này, học viên cần mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, thành phần trong trong công ty liên quan tiền đến:- công tác làm việc tiếp thị,- Ký phối kết hợp đồng cung cấp hàng,- Giao hàng, di chuyển hàng,- Kiểm tra, kiểm soát chuyển động bán hàng, chuyển động tài bao gồm và các vận động khác...

CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, đưa ra PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CÔNG TY...

2.1. Kế toán lợi nhuận và thu nhập cá nhân khác2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toánTrong mục này trên chương 2 củabáo cáo thực tập kế toán tài chính doanh thu túi tiền và xác định tác dụng kinh doanhphải miêu tả được:- bản chứng từ với quy trình giao vận chứng từ theo từng phương thức buôn bán hàng, bệnh từ giảm lợi nhuận (nếu có), hội chứng từ ghi nhận lợi nhuận tài chính, thu nhập cá nhân khác với lấy một số chứng từ bỏ tiêu biểu của người sử dụng để minh họa.- mang 2 ví dụ bán sản phẩm (bán lẻ, bán buôn, phân phối qua cửa hàng đại lý hoặc chào bán trả góp...) chuyển Hợp đồng cung cấp hàng, Hóa đối chọi bán hàng.- đem 1 ví dụ như về những khoản giảm trừ lợi nhuận mô tả qua bệnh từ.- đem 1 ví dụ về lệch giá tài chủ yếu (như lãi tiền giữ hộ ngân hàng)2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu và các khoản thu nhập khácTrong mục này, học viên cần mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết doanh thu, các khoản giảm doanh thu, những bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ đưa ra tiết, bảng tổng hợp cụ thể của Công ty.(Mở các sổ cụ thể về doanh thu, hoặc sổ chi tiết bán sản phẩm về các khoản thu nhập khác)2.1.3. Kế toán tổng hòa hợp về doanh thuTrong mục này, học tập viên bắt buộc mô tả được quá trình ghi sổ tổng vừa lòng doanh thu, các khoản giảm doanh thu, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hiệ tượng sổ mà doanh nghiệp sử dụng.Ví dụ: áp dụng vẻ ngoài sổ nhật ký bình thường thì chuyển sổ Nhật ký chung tiếp đến đưa Sổ loại TK 511, 515, 711 với số liệu đầy đủ bao hàm cả mẫu kết chuyển và mẫu cộng dồn.

Tham khảo: mẫu mã sổ nhật ký phổ biến theo thông tứ 2002.2. Kế toán chi phí2.2.1. Kế toán giá chỉ vốn sản phẩm bán2.2.1.1. Hội chứng từ và thủ tục kế toánTrong mục này, học tập viên phải mô tả được bản chứng từ cùng quy trình luân chuyển chứng trường đoản cú để khẳng định giá vốn hàng phân phối của Công ty.- Đưa Phiếu xuất kho, Biên bạn dạng bàn giao, Biên bản nghiệm thu để xác minh giá vốn (Lấy tương ứng với những nghiệp bán hàng ở trên)2.2.1.2. Kế toán cụ thể giá vốn hàng bánTrong mục này, học tập viên cần mô tả được tiến trình ghi sổ cụ thể giá vốn hàng bán (TK 632), các bảng tổng hợp cụ thể và trích dẫn sổ đưa ra tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty2.2.1.3. Kế toán tổng đúng theo về giá vốn sản phẩm bánTrong mục này, học tập viên đề xuất mô tả được quá trình ghi sổ tổng hợp giá vốn hàng bán, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hiệ tượng sổ mà công ty sử dụng.

Ví dụ: áp dụng vẻ ngoài sổ nhật ký phổ biến thì đưa sổ Nhật ký chung tiếp nối đưa Sổ mẫu TK 632 với số liệu đầy đủ bao gồm cả cái kết đưa và mẫu cộng dồn.

2.2.2. Kế toán túi tiền bán hàng2.2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toánTrong mục này, học viên bắt buộc mô tả được bản chứng từ với quy trình luân chuyển chứng từ bỏ để khẳng định chi phí bán hàng của Công ty.- Đưa Bảng tính lương của phần tử bán hàng, Phiếu xuất kho, Bảng phân chia khấu hao của phần tử bán hàng, Hóa đơn thương mại & dịch vụ mua ngoài.... (Diễn giải nội dung của những nghiệp vụ)2.2.2.2. Kế toán chi tiết túi tiền bán hàngTrong mục này, học tập viên đề xuất mô tả được quy trình ghi sổ cụ thể chi phí bán hàng (TK 641), các bảng tổng hợp cụ thể và trích dẫn sổ đưa ra tiết, bảng tổng hợp cụ thể của Công ty2.2.2.3. Kế toán tài chính tổng thích hợp về chi phí bán hàngTrong mục này, học viên phải mô tả được quá trình ghi sổ tổng hợp giá thành bán hàng, trích dẫn sổ kế toán tài chính tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà công ty sử dụng.Ví dụ: áp dụng vẻ ngoài sổ nhật ký phổ biến thì gửi sổ Nhật ký kết chung tiếp đến đưa sổ chiếc TK 641 với số liệu đầy đủ bao hàm cả cái kết chuyển và chiếc cộng dồn.2.2.3. Kế toán bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp2.2.3.1. Hội chứng từ và thủ tục kế toánTrong mục này, học tập viên yêu cầu mô tả được bạn dạng chứng từ với quy trình vận chuyển chứng từ để xác định chi phí thống trị doanh nghiệp của Công ty.- Đưa Bảng tính lương của thành phần QLDN, Phiếu xuất kho, Bảng phân bổ khấu hao của bộ phận QLDN, Hóa đơn thương mại & dịch vụ mua ngoài.... (Diễn giải nội dung của những nghiệp vụ)2.2.3.2. Kế toán cụ thể chi phí cai quản doanh nghiệpTrong mục này, học tập viên phải mô tả được quy trình ghi sổ cụ thể chi phí cai quản doanh nghiệp (TK642), những bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ bỏ ra tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty2.2.3.3. Kế toán tài chính tổng thích hợp về đưa ra phí cai quản doanh nghiệpTrong mục này, học viên bắt buộc mô tả được tiến trình ghi sổ tổng hợp chi phí cai quản doanh nghiệp, trích dẫn sổ kế toán tài chính tổng hợp khớp ứng với bề ngoài sổ mà công ty sử dụng.Ví dụ: áp dụng vẻ ngoài sổ nhật ký chung thì gửi sổ Nhật cam kết chung tiếp nối đưa sổ cái TK 642 cùng với số liệu đầy đủ bao hàm cả dòng kết đưa và chiếc cộng dồn.2.2.4. Kế toán chi phí tài chính2.2.4.1. Bệnh từ và thủ tục kế toánTrong mục này, học tập viên yêu cầu mô tả được phiên bản chứng từ cùng quy trình vận chuyển chứng từ nhằm xác định chi tiêu tài bao gồm của Công ty.- Đưa hội chứng từ về lãi vay yêu cầu trả hoặc cho khách hàng hưởng ưu đãi thanh toán2.2.4.2. Kế toán chi tiết chi phí tài chínhTrong mục này, học viên đề nghị mô tả được các bước ghi sổ bỏ ra tiết ngân sách chi tiêu tài chính (TK 635), những bảng tổng hợp cụ thể và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty2.2.4.3. Kế toán tổng vừa lòng về ngân sách chi tiêu tài chínhTrong mục này, học tập viên cần mô tả được tiến trình ghi sổ tổng hợp ngân sách chi tiêu tài chính, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương xứng với hiệ tượng sổ mà công ty sử dụng.Ví dụ: áp dụng hiệ tượng sổ nhật ký tầm thường thì gửi sổ Nhật ký kết chung tiếp đến đưa sổ loại TK 635 với số liệu đầy đủ bao hàm cả loại kết gửi và chiếc cộng dồn.2.2.5. Kế toán giá thành khác2.2.5.1. Bệnh từ và giấy tờ thủ tục kế toánTrong mục này, học viên đề xuất mô tả được bạn dạng chứng từ và quy trình vận chuyển chứng từ để xác định giá cả khác của Công ty.2.2.5.2. Kế toán bỏ ra tiết chi phí khácTrong mục này, học viên đề nghị mô tả được quá trình ghi sổ bỏ ra tiết ngân sách chi tiêu khác, những bảng tổng hợp cụ thể và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty2.2.5.3. Kế toán tổng hòa hợp về chi phí khácTrong mục này, học viên bắt buộc mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp giá thành khác, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với bề ngoài sổ mà doanh nghiệp sử dụng.2.3. Kế toán tài chính xác định hiệu quả kinh doanhTrong mục này của báo cáo thực tập kế toán doanh thu ngân sách chi tiêu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh học viên phải trình diễn được:- Kỳ xác định tác dụng kinh doanh,- các bước xác định công dụng kinh doan h và trích dẫn sổ kế toán tài chính phản ánh kết quả kinh doanh của chúng ta qua việc ghi sổ TK 911...

CHƯƠNG 3HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, bỏ ra PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CÔNG TY...

3.1. Đánh giá yếu tố hoàn cảnh kế toán doanh thu, bỏ ra phí, hiệu quả kinh doanh tại công ty ...

Xem thêm: Cảm Giác Thật Là Yomost Là Gì, Dấn Bước Vì Một Cảm Giác Rất Yomost

3.1.1- Ưu điểm3.1.2- Nhược điểm3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính doanh thu, chi phí, hiệu quả kinh doanh tại Công ty...- Về công tác cai quản doanh thu, đưa ra phí- Về thông tin tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, cách thức kế toán (nên cụ thể tài khoản như vậy nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hiện hành tốt không...)

- Về triệu chứng từ và vận chuyển chứng tự (nên thêm, bớt triệu chứng từ nào, thay đổi kết cấu của hội chứng từ thêm hoặc bớt khâu làm sao trong quá trình vận chuyển chứng từ...)- Về sổ kế toán cụ thể (nên thêm hoặc sửa thay đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)- Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có cân xứng không? bắt buộc thêm, bớt sổ nào? có chuyển đổi kết cấu hoặc phương thức ghi sổ không?)- Về report kế toán liên quan đến bán hàng (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)- Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này hoàn toàn có thể trình bày phối hợp với giải pháp nêu trên).KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢONHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPPHỤ LỤCChú ý:- Đề tài report thực tập kế toán doanh thu giá thành và xác minh kết quả hoạt động kinh doanh này thích phù hợp với các công ty kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp

Tải mẫu báo cáo thực tập doanh thu túi tiền và xácđịnh công dụng hoạtđộng tởm doanh: Tạiđây