TS Phạm Hùng Hải chủ biên, tài liệu này gồm 75 trang bài bác tập trắc nghiệm về kim chỉ nan cần nhớ, phân loại và cách thức giải toán, chăm đề tổng hợp và tỷ lệ (có đáp án) được hiển thị (đại số 11 phần toán học). Với Gicửa ải tích Chương 2).

Bạn đang xem: Chuyên đề tổ hợp xác suất

chương 2.. Tổng hợp – xác suất 1. §1 – quy tắc đếm 1.

Lý thuyết bạn cần nhớ 1. Phân loại B và phương án 1. + Dạng 1. Vận dụng quy tắc cộng hoặc nhân 1. + Dạng 2. Vận dụng cho những bài toán chọn nhân đồ dùng 2. + Dạng 3. áp dụng cho việc đếm các số tự nhiên có n chữ số thỏa mãn điều khiếu nại 3 mang đến trước. Bài xích tập rèn luyện C 6. D bài bác tập 7. §2 – dãy số – Đúng – links 10.

Những lý thuyết bạn đề nghị nhớ 10. Phân các loại B và chiến thuật 11. + Dạng 1. Trình tự với số trình tự 11. + Dạng 2. địa điểm và con số vị trí 12. + Dạng 3. Những tổ hòa hợp và số lượng các tổ hợp 13. + mẫu mã 4. Trình trường đoản cú – sắp xếp – links Biểu thức 14. C bài xích tập 16. D bài bác tập 19. §3 – NIU nhị phân – TON27.

Lý thuyết nên nhớ 27. Phân loại B và phương án 28. + Dạng 1. Khai triển nhị thức Newton 28. + Dạng 2. Tìm hệ số (số hạng) của xk vào triển khai p (x) 28. + Dạng 3. Kiếm tìm số hạng gồm hệ số cao nhất trong thực hiện của phương trình 31. + mẫu mã 4. Tính tổng bằng phương pháp sử dụng xúc tiến nhị thức sản phẩm 32 của Newton. + mẫu mã 5. Chứng tỏ sự tương đương của các tổ hợp bằng cách sử dụng xúc tiến nhị thức Newton32. C bài xích tập từ bỏ luyện 33. D bài tập 33. §4 – Sự kiện và xác suất sự khiếu nại 36.

Lý thuyết yêu cầu nhớ 36. Phân các loại B và giải pháp 37. + loại 1. áp dụng công thức nhằm tính phần trăm của một sự kiện37. + một số loại 2. áp dụng sự kiện trái lại 41. + Dạng 3. Quy tắc cộng, quy tắc nhân phần trăm 42. C bài xích tập từ giải 44. D bài xích tập 47. §5 – Ôn tập cuối chương 55.

Tiêu đề 155. B chủ đề số 258. C tựa đề 360. D tựa 462. E tiêu đề 564. F tiêu đề 666. G tiêu đề 768. Câu hỏi số 870. §6 – Đáp án chủ thể 72.

cài xuống tài liệu ..

Xem thêm: Lucid Dream Là Gì? Top 5 Cách Lucid Dream Tự Nhiên 100% Lucid Dream Là Gì


Chuyên đề tổng hợp và xác suất – Phạm Hùng Hải

Tài liệu tất cả 75 trang, được soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, trình diễn triết lý cần nhớ, phân loại và cách thức giải toán, bài tập trường đoản cú luyện và bài xích tập trắc nghiệm (có đáp án) chuyên đề tổng hợp và tỷ lệ (Toán 11 phần Đại số cùng Gicửa ải tích chương 2). Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT 1. §1 – QUY TẮC ĐẾM 1. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1. + Dạng 1.Vận dụng quy tắc cộng hoặc nhân 1. + Dạng 2.Vận dụng vào việc chọn dụng cụ 2. + Dạng 3.Vận dụng vào câu hỏi đếm số thoải mái và tự nhiên có n chữ số vừa lòng điều kiện mang lại trước 3. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 6. D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 7. §2 – HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP 10. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 10. B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 11. + Dạng 1. Hoán vị cùng số hoạn 11. + Dạng 2. Chỉnh hợp với số chỉnh đúng theo 12. + Dạng 3. Tổng hợp và số tổ hợp 13. + Dạng 4. Công thức hoán vị – chỉnh hòa hợp – tổ hợp 14. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 16. D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 19. §3 – NHỊ THỨC NIU – TƠN 27. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 27. B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 28. + Dạng 1. Khai triển nhị thức Newton 28. + Dạng 2. Tìm thông số (số hạng) của xk trong xúc tiến P(x) 28. + Dạng 3. Kiếm tìm số hạng có hệ số nhất trong triển khai biểu thức 31. + Dạng 4. Tính tổng bằng phương pháp sử dụng tiến hành nhị thức Newton 32. + Dạng 5. Chứng tỏ các đẳng thức tổ hợp bằng phương pháp sử dụng xúc tiến nhị thức Newton 32. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 33. D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 33. §4 – BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 36. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 36. B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 37. + Dạng 1. Thực hiện công thức tính phần trăm của một biến đổi cố 37. + Dạng 2. áp dụng biến ráng đối 41. + Dạng 3. Phép tắc cộng, quy tắc nhân tỷ lệ 42. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 44. D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 47. §5 – ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 55. A Đề số 1 55. B Đề số 2 58. C Đề số 3 60. D Đề số 4 62. E Đề số 5 64. F Đề số 6 66. G Đề số 7 68. H Đề số 8 70. §6 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 72.