II- TÍNH CHẤT

1- Số thiết yếu phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bởi 0, 1, 4, 5, 6, 9; ko thể bao gồm chữ tận cùng bởi 2, 3, 7, 8.

Bạn đang xem: Chuyên đề số chính phương


2- Khi đối chiếu ra thừa số nguyên tố, số bao gồm phương chỉ chứa các thừa số yếu tắc với số mũ chẵn.

3- Số chính phương chỉ rất có thể có một trong những hai dạng 4n hoặc 4n+1. Không tồn tại số thiết yếu phương nào tất cả dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n ∈ N).

4- Số chính phương chỉ rất có thể có 1 trong các hai dạng 3n hoặc 3n +1. Không tồn tại số chính phương nào gồm dạng 3n + 2 (n ∈ N).

5- Số bao gồm phương tận cùng bằng 1, 4 hoặc 9 thì chữ số hàng trăm là chữ số chẵn.

Số thiết yếu phương tận cùng bởi 5 thì chữ số hàng chục là 2.

Số chính phương tận cùng bằng 6 thì chữ số hàng trăm là chữ số lẻ.

6- Số thiết yếu phương chia hết cho 2 thì chia hết mang lại 4.

Xem thêm: Những Công Nghệ Cho Xe Ô Tô Tương Lai, Tin Tức Mới Nhất Về:Xe Tương Lai

Số thiết yếu phương phân chia hết mang lại 3 thì chia hết đến 9

Số thiết yếu phương chia hết đến 5 thì phân chia hết đến 25

Số bao gồm phương phân chia hết mang lại 8 thì phân chia hết đến 16.

III- MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG


Mục lục


Dạng 1: CHỨNG MINH MỘT SỐ LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

*

*

*

*

*

*

Dạng 2: TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIẾN ĐỂ BIỂU THỨC LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

*

*

*

*

Dạng 3 : TÌM SỐ CHÍNH PHƯƠNG

*

*

*

*


Từ khóa:số chủ yếu phương
← bài xích trước đó
Bài tiếp theo →

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website


Kho tài liệu PDF


Đề thi vào lớp 10

Kho tư liệu PDF


Bài viết mới

Nhiều người đọc

Toán THCS


Toán 6Sách Toán 6
Toán 7Sách Toán 7
Toán 8Sách Toán 8
Toán 9Sách Toán 9

Lưu trữ

tàng trữ Chọn tháng Tháng bốn 2020 (57) Tháng cha 2020 (8) Tháng nhị 2020 (5) mon Một 2020 (20) tháng Mười hai 2019 (93) mon Mười Một 2019 (12) tháng Mười 2019 (36) tháng Chín 2019 (11) mon Tám 2019 (31) tháng Bảy 2019 (1) tháng Sáu 2019 (36) mon Năm 2019 (71) Tháng tư 2019 (70) Tháng bố 2019 (49) Tháng nhì 2019 (11) mon Một 2019 (16) tháng Mười hai 2018 (95) mon Mười Một 2018 (44) tháng Mười 2018 (62) mon Chín 2018 (140) tháng Sáu 2018 (34) mon Năm 2018 (10) Tháng tứ 2018 (23) Tháng bố 2018 (13) Tháng nhì 2018 (34) mon Một 2018 (64) tháng Mười hai 2017 (222) tháng Mười Một 2017 (103) tháng Mười 2017 (70) mon Chín 2017 (26) tháng Tám 2017 (35) tháng Bảy 2017 (265) tháng Sáu 2017 (28)

Toán trung học cơ sở © 2012 Liên hệ
tài liệu đh