Bài tập rút gọn biểu thức ở lớp 9 thường đi kèm với dạng toán phụ. Đó là các dạng:

Dạng 1: Rút gọn biểu thức cơ bản

Dạng 2: Rút gọn biểu thức và tính giá trị của biểu thức khi mang lại giá trị của ẩn

Các bước thực hiện:

– Rút gọn, chú ý điều kiện của biểu thức

– Rút gọn giá bán trị của biến nếu cần

– cầm cố vào biểu thức rút gọn

*

Dạng 3: Rút gọn biểu thức với tìm x để biểu thức rút gọn đạt giá chỉ trị nguyên

– Rút gọn biểu thức

– Lấy tử chia cho mẫu bóc biểu thức thành tổng của một số nguyên và một biểu thức bao gồm tử là một số nguyên

– trong biểu thức mới tạo thành, ta mang đến mẫu là những ước nguyên của tử để suy ra x.

Bạn đang xem: Chuyên đề rút gọn biểu thức

*

Dạng 4: Rút gọn biểu thức cùng tìm x để biểu thức thỏa bằng hoặc lớn hơn (nhỏ hơn) một số cho trước

– Rút gọn

– mang lại biểu thức rút gọn thỏa điều kiện ta được phương trình hoặc bất phương trình, chăm chú điều kiện của ẩn trong bài toán.

*

Dạng 5: Rút gọn biểu thức với tìm x để biểu thức đạt giá bán trị lớn nhất (GTLN), giá chỉ trị nhỏ nhất (GTNN)

– Rút gọn

– Biến đổi biểu thức (BT) về dạng:

+ Số ko âm + hằng số ⇒GTNN.

VD: A2 + m ≥ m. Khi đó GTNN của biểu thức bằng m xảy ra khi cùng chỉ khi A = 0.

+ Hằng số – số không âm ⇒GTLN.

VD: M – A2 ≤ M. Lúc đó GTLN của biểu thức bằng M xảy ra khi với chỉ lúc A = 0.

Xem thêm: #8 Cách Đo Chiều Cao Chuẩn, Cách Đo Chiều Cao Chuẩn Nhất

+ Sử dụng bất đẳng thức Cô-si: mang đến hai số dương a với b, ta có:

$a+b geq 2 sqrta b$. Dấu “=” xảy ra khi cùng chỉ lúc a = b.