Phương pháp giải phương trình vô tỉ lớp 9 là tài liệu hữu ích, tổng hợp 34 trang, tuyển tập toàn bộ kiến thức lý thuyết về phương pháp, bài tập phương trình vô tỉ có đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Chuyên đề phương trình vô tỉ

Chuyên đề phương trình vô tỉ được biên soạn khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Với mỗi phương pháp giải lại bao gồm nhiều dạng bài tập tổng hợp với nhiều câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng và luyện giải đề để học tốt Toán 9. Nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


Phương pháp giải phương trình vô tỉ lớp 9


I. Phương pháp 1: Nâng lũy thừa

A. Lí thuyết

*

*

*

*

*

B. Bài tập

Bài 1: Giải phương trình:

*

*

Bài 2: Giải phương trình:

*

Bài 3: Giải phương trình:

*

*

*


*

Bài 4: Giải phương trình:

*

HD: ĐK:

*

*

*
Kết hợp (1) và (2) ta được:
*

Bài 5. Giải phương trình :

*

HD:Đk:

*
 khi đó pt đã cho tương đương:
*
Bài 6. Giải phương trình sau :
*

HD:Đk:

*
 phương trình tương đương :
*

Bài 7. Giải phương trình sau :

*

HD:

*

Bài 8. Giải và biện luận phương trình:

*

...........

II. Phương pháp 2: Đưa về phương trình tuyệt đối

A,. Kiến thức

Sử dụng hằng đẳng thức sau

*

*

- Nếu x3: \mathrm{y}+1+\mathrm{y}-3=2 \mathrm{y}-2" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cmathrm%7By%7D%3E3%3A%20%5Cmathrm%7By%7D%2B1%2B%5Cmathrm%7By%7D-3%3D2%20%5Cmathrm%7By%7D-2"> (vô nghiệm)

Với

*
 (thoả mãn)

Vậy:

*

Bài 3: Giải phương trình:

*

*

*
Vậy: x=15

Bài 4: Giải phương trình:

*

HD:ĐK:

*

*

Nếu

*

Nếu

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là:

*

.....................

III. Phương pháp 3: Đặt ẩn phụ

1. Phương pháp đặt ẩn phụ thông thường

Đối với nhiều phương trình vô vô tỉ, để giải chúng ta có thể đặt t=f(x) và chú ý điều kiện của t nếu phương trình ban đầu trở thành phương trình chứa một biến t quan trọng hơn ta có thể giải được phương trình đó theo t thì việc đặt phụ xem như "hoàn toàn".Bài 1. Giải phương trình:

*

HD: Điều kiện:

*

Nhận xét.

*

Đặt

*
thì phương trình có dạng:
*
. Thay vào tìm được x=1
*

Bài 2.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Pascal Lớp 8 Nâng Cao (Có Lời Giải), Tổng Hợp Bài Tập Pascal Cơ Bản, Nâng Cao

Giải phương trình:

*

HD: Điều kiện:

*

Đăt

*
thì
*
. Thay vào ta có phương trình sau:

*

Ta tìm được bốn nghiệm là:

*

Do

*
nên chỉ nhận các giá trị
*

Từ đó tìm được các nghiệm của phương trình 1 :

*

Cách khác: Ta có thể bình phương hai vế của phương trình với điều kiện

*

Ta được:

*
, từ đó ta tìm được nghiệm tương ứng.

Đơn giản nhất là ta đặt :

*
 và đưa về hệ đối xứng (Xem phần đặt ẩn phụ đưa về hệ)