... Chuyển về phương trình theo ẩn t. GV: Cao Văn Liêm – Tổ KHTN – thpt Trường Long Tây 2 siêng đề phương trình lượng giác f. Các phương pháp giải phương trình lượng giác tổng quát  Phương pháp ... VII. Tổng hợp những phương pháp giải phương trình lượng giác 1. Đặt ẩn phụ Áp dụng cho các loại phương trình : • Phương trình bậc hai, bậc ba… với một hàm số lượng giác Phương trình thuần độc nhất vô nhị ... Bản  Phương pháp chuyển đổi phương trình đã mang lại về dạng tích.  Phương pháp đặt ẩn phụ.  Phương pháp đối lập.  Phương pháp tổng bình phương.

Bạn đang xem: Chuyên đề phương trình lượng giác

B./ BÀI TẬP RÈN LUYỆN I. Phương trình lượng giác cơ...
*

... II. TÓM TẮT VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC A. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 1. Phương trình sinx = a • ví như |a| > 1 : Phương trình vô nghiệm • ví như |a| ≤ 1 : Phương trình có nghiệm là x = α + k2π với x ... Nghiệm của phương trình là: 1 2 3 4 5 3 5 7 ; ; ; ; 4 4 4 4 x x x x x π π π π π = = = = = 2. Phương trình đem về phương trình bậc hai của các hàm số lượng giác. bài 4: Giải phương trình: 1+sin2x ... RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN: 1. Phương trình đem đến phương trình tích: bài xích 1: Giải phương trình: 3tan2x.cot3x + 3 (tan2x – 3cot3x) – 3 = 0 Giải Điều kiện của phương trình là cos2x ≠ 0 và sin3x ≠...
*

... Mặt đường tròn lượng giác. Ta sẽ sa thải ngọn cung của nghiệm khi bao gồm trùng cùng với ngọn cung của điều kiện. Hoặc + So vơi những điều khiếu nại trong thừa trình giải phương trình. bài bác 43 : Giải phương trình ( ) ... Xk2xkx k,vớik 63 Z chú giải : lúc giải các phương trình lượng giác tất cả chứa tgu, cotgu, có ẩn làm việc mẫu, hay chứa căn bậc chẵn... Ta buộc phải đặt điều kiện để phương trình xác đònh. Ta sẽ dùng những cách sau ... Cho phương trình: ()( )( 2 ) 2s x m 3 4cos x 1++=− a/ Giải phương trình lúc m = 1 2sinx 1 2cos2x in− < > 0, π b/ kiếm tìm m để (1) bao gồm đúng 2 nghiệm trên m0m 1m3 = ∨ ) 5. Mang đến phương trình: ...
*

... Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG hai SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng ví như A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 bài bác 156 Giải phương trình: 224cos ... Kkππππ∀≠+∈∀≠+22∈ sin sin ,cos s ,mnmnxxnmxxco x n m x≤⇔≥≤⇔≥∀∀ bài 1 71: Giải phương trình: ()2x1cosx2−= * Ta có: ()2x*1 cos2⇔= + x Xét 2xycosxtrên2=+ R ... X2sin 4x 05xk2 k2,k665xk2x k2,k66 Trường thích hợp 2 Phương pháp trái lập Nếu AMBAB≤≤⎧⎨=⎩ thì ABM== bài bác 159 Giải phương trình: −=+44sin x cos x sin x cos x (*) Ta có:...
*

... đường tròn lượng giác. Ta sẽ loại bỏ ngọn cung của nghiệm khi có trùng cùng với ngọn cung của điều kiện. Hoặc + So vơi những điều kiện trong thừa trình giải phương trình.

Xem thêm: Từ Bài Bàn Luận Về Phép Học Hãy Nêu Suy Nghĩ Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành

bài xích 43 : Giải phương trình ()2tg ... ∈2xk2xkx k,vớik63Z chú thích : lúc giải các phương trình lượng giác gồm chứa tgu, cotgu, tất cả ẩn sống mẫu, hay cất căn bậc chẵn ta đề nghị đặt đk để phương trình xác đònh. Ta sẽ dùng những cách sau ... Trong trường phù hợp đó. Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi Đại học tập CLC vĩnh viễn Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN =+ π⎡=⇔⎢=π− + π⎣uvk2sin u sin vuvk2 cos u cos v u v k2=⇔=±+π...
*

những chuyên đề luyện thi môn Toán của thủ khoa Đặng Thành Nam_Phần 1: khảo sát hàm số và Hệ phương trình & phương trình lượng giác