Tài liệu vày TS Nguyễn Hoàng Việt công ty biên, có 138 trang, tổng hợp các bài tập tự học tập về kiến ​​thức đề nghị biết, các dạng toán thường xuyên gặp, nguyên hàm, tích phân và các chuyên đề ứng dụng, giúp những em học tập trò làm cho tài liệu xem thêm lúc học tập. Lịch trình Gicửa ải tích 12 Chương 3.

Bạn đang xem: Chuyên đề nguyên hàm

*

mục lục: Chương 3.. Nguyên tắc, đối chiếu và áp dụng 1. §1 – Tính nguyên hàm – thực hiện khái niệm, Bảng đk 1.

Kiến thức phải nhớ 1. B tần số toán dạng 2. + Dạng 1. áp dụng bảng biểu thức nguyên hàm 2. + Dạng 2. Phân chia hàm tích thành tổng 7. + Dạng 3. Phân chia hàm phân số thành tổng 9. C bài tập 14. §2 – máy tính xách tay chính – sử dụng các phương thức không tương đương nhau 17.

Dạng toán tần số 17. + Dạng 1. Chuyển đổi sự biến đổi của hàm lũy quá 17. + Dạng 2. Phát triển thành thể hàm phân số 19. + Dạng 3. Phép dời hình thay đổi của hàm số vô tỉ 20. + mẫu mã 4. Phép đổi khác lượng giác 22. + mẫu mã 5. Phép đổi khác chuyển thay đổi hàm số mũ, hàm số lôgarit 24. Bài bác tập 27. §3 – các phép tính nguyên thủy – Sử dụng phương pháp luận chính Phần 30.

Dạng toán tần số 30. + Dạng 1. 1 phần nguyên thủy của “u = polynomial” 30. + Dạng 2. 1 phần nguyên thủy 31 của “u = logarit”. + Dạng 3. Nguyên thủy 33 liên kết những biến và các bộ phận. + mẫu mã 4. Nguyên sinh 1 phần 35 ngơi nghỉ dạng “lặp lại”. + mẫu 5. Một trong những phần nguyên thủy 36 nghỉ ngơi dạng “hàm ẩn”. Bài xích tập 38. §4 – Đặc điểm so với – thực hiện khái niệm, điểm lưu ý 41.

Dạng toán tần số 41. + Dạng 1. Tính tích phân 41 bằng phương pháp sử dụng khái niệm. + Dạng 2. Chia hàm tích thành tổng những hàm cơ phiên bản 45. + Dạng 3. Chia hàm phân số thành tổng của những hàm cơ bản 47. Bài tập 51. §5 – đo lường và tính toán giải tích – áp dụng các phương thức biến số 54.

Dạng toán tần số 54. + loại 1. Sửa một biến hóa kiểu t = u (x) 54. + Dạng 2. Lượng giác 59. Bài xích tập 61. §6 – Phép tính giải tích – máu 65 sử dụng cách thức phân tích nạm thể.

Dạng toán tần số 65. + Dạng 1. Tích thích hợp theo từng phần bằng phương pháp sử dụng “u = polynomial” 65. + Dạng 2. Tích phù hợp theo từng phần áp dụng “u = logarit” 67. Bài xích tập 70. §7 – Phân tích diễn đạt 74.

Dạng toán tần số 74. + Dạng 1. áp dụng các đặc điểm tính vi phân hòa bình với biến chuyển 74. + Dạng 2. Search hàm số f (x) bằng phương pháp nghịch trở nên 76. + Dạng 3. Search nguyên hàm f (x) bằng cách thức “đạo hàm đúng” 77. + chủng loại 4. Cách tích hợp các phần tử 79. + mẫu 5. Phương pháp ghép bình phương 81. Bài bác tập 84. §8 – Ứng dụng giải tích – Tính diện tích s phòng 89.

Thường là một dạng toán học tập 89. + Dạng 1. Mặt phẳng hình 89 bao phủ bởi hai đồ dùng thị y = f (x) và y = g (x). + Dạng 2. Hình phẳng được bao quanh bởi cha hoặc những đồ thị của hàm số 97. + Dạng 3. Điều chỉnh một trong những “mẫu hình” của hình trạng phẳng trong thực tế 99. Bài xích tập 103. §9 – áp dụng phép so với – Tính thể tích của thứ thể, trẻ ranh giới thể tích 107.

Dạng toán tần số 107. + Dạng 1. Tính thể tích của một vật nếu biết ngày tiết diện vuông góc với Ox107. + Dạng 2. Tính thể tích khối tròn luân chuyển lúc đến mặt phẳng luân phiên quanh trục Ox 108. + Dạng 3. Điều chỉnh một trong những vấn đề trong thực tiễn 113. Bài xích tập 117. §10 – Ứng dụng của phép so sánh – một vài vấn đề về vận động 120.

Dạng toán tần số 120. + Dạng 1. Mang đến hàm véc tơ gia tốc tức thời, tìm kiếm quãng đường vật đi được 120. + Dạng 2. đến đồ thị của hàm véc tơ gia tốc tức thời, tìm quãng đường tuy nhiên vật 121 đã đi được. + Dạng 3. Cho một hàm gia tốc, tìm kiếm quãng đường vật đi được 122. Bài tập 124. Tổng quan liêu về §11–126.

Số chuyên đề 1126. B chủ thể 2129.

thiết lập xuống tài liệu ..


Chuyên đề nguyên hàm, tích phân và áp dụng – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu bao gồm 138 trang, được soạn bởi giáo viên Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp tri thức cần nắm, những dạng toán thường gặp và bài xích tập trường đoản cú luyện chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, giúp học trò lớp 12 xem thêm lúc học chương trình Gicửa ải tích 12 chương 3.

Xem thêm: Tình Yêu Nữ Thiên Bình Cự Giải Và Thiên Bình Có Hợp Nhau Không

MỤC LỤC: Chương 3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 1. §1 – TÍNH NGUYÊN HÀM – SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA, BẢNG CÔNG THỨC 1. A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2. + Dạng 1. áp dụng bảng công thức nguyên hàm 2. + Dạng 2. Tách hàm dạng tích thành tổng 7. + Dạng 3. Tách hàm dạng phân thức thành tổng 9. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 14. §2 – TÍNH NGUYÊN HÀM – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 17. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 17. + Dạng 1. Đổi biến dạng hàm lũy vượt 17. + Dạng 2. Đổi biến dị hàm phân thức 19. + Dạng 3. Đổi biến tấu hàm vô tỉ 20. + Dạng 4. Đổi biến dạng hàm lượng giác 22. + Dạng 5. Đổi biến dị hàm mũ, hàm lô-ga-rit 24. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 27. §3 – TÍNH NGUYÊN HÀM – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN 30. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 30. + Dạng 1. Nguyên hàm từng phần với “u = nhiều thức” 30. + Dạng 2. Nguyên hàm từng phần cùng với “u = lôgarit” 31. + Dạng 3. Nguyên hàm liên kết đổi phát triển thành số cùng từng phần 33. + Dạng 4. Nguyên hàm từng phần dạng “lặp” 35. + Dạng 5. Nguyên hàm từng phần dạng “hàm ẩn” 36. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 38. §4 – TÍNH TÍCH PHÂN – SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT 41. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 41. + Dạng 1. Sử dụng khái niệm, đặc điểm tích phân 41. + Dạng 2. Bóc hàm dạng tích thành tổng các hàm cơ bạn dạng 45. + Dạng 3. Bóc hàm dạng phân thức thành tổng các hàm cơ bản 47. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 51. §5 – TÍNH TÍCH PHÂN – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 54. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 54. + Dạng 1. Đổi biến hóa loại t = u(x) 54. + Dạng 2. Lượng giác hóa 59. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 61. §6 – TÍNH TÍCH PHÂN – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN 65. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 65. + Dạng 1. Tích phân từng phần với “u = đa thức” 65. + Dạng 2. Tích phân từng phần cùng với “u = logarit” 67. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 70. §7 – TÍCH PHÂN HÀM ẨN 74. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 74. + Dạng 1. Sử dụng đặc thù tính phân ko phụ thuộc vào biến 74. + Dạng 2. Tìm hàm f(x) bằng phương pháp đổi trở nên số 76. + Dạng 3. Kiếm tìm hàm f(x) bằng phương pháp đưa về “đạo hàm đúng” 77. + Dạng 4. Cách thức tích phân từng phần 79. + Dạng 5. Phương thức ghép bình phương 81. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 84. §8 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG 89. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 89. + Dạng 1. Hình phẳng số lượng giới hạn bởi hai thứ thị y = f(x) với y = g(x) 89. + Dạng 2. Hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn hai đồ gia dụng thị hàm số 97. + Dạng 3. Toạ độ hoá một số trong những “mẫu hình” hình phẳng thực tiễn 99. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 103. §9 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ, KHỐI TRÒN chuyển phiên 107. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 107. + Dạng 1. Tính thể tích thứ thể thời gian biết diện tích mặt cắt vuông góc cùng với Ox 107. + Dạng 2. Tính thể tích của khối tròn xoay lúc đến hình phẳng luân phiên quanh trục Ox 108. + Dạng 3. Tọa độ hóa một vài bài toán thực tế 113. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 117. §10 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – MỘT SỐ BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG 120. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 120. + Dạng 1. Mang lại hàm véc tơ tốc độ tức thời, kiếm tìm quãng đường vận động của đồ gia dụng 120. + Dạng 2. đến đồ thị hàm véc tơ gia tốc tức thời, tìm quãng đường chuyển động của vật 121. + Dạng 3. Cho hàm gia tốc, tìm quãng đường vận tải của thiết bị 122. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 124. §11 – ĐỀ TỔNG ÔN 126. A ĐỀ SỐ 1 126. B ĐỀ SỐ 2 129.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push(); download tài liệu

#Chuyên #đề #nguyên #hàm #tích #phân #và #ứng #dụng #Nguyễn #Hoàng #Việt