Đại số lớp 10 công thức lượng giác triết lý đại số 10 tư liệu toán lớp 10 kiến thức và kỹ năng lượng giác cơ phiên bản


Bạn đang xem: Chuyên đề lượng giác lớp 10

*
doc

chuẩn chỉnh kiến thức Đại số lớp 10 - Gv. è Minh Hùng


*
pdf

BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011


*
doc

những vấn đề tương quan đến lượng giác


Nội dung

CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC1. Hệ thức LG cơ bảnsin 2   cos 2  1tan  .cot  1cos cot    k sin 1cot 2   1    k 2sin sin cos     k 21tan 2   1    k 22cos 2. Bí quyết LG thường xuyên gặpsin  a b  sinacosb sinbcosatan  Công thức cộng:cos  a b  cos a cos b sinasinbtana tanbtan  a b  1 tanatanbsin 2a 2sin a.cos acos 2a cos 2 a  sin 2 a 2 cos 2 a  1 1  2sin 2 aCông thức nhân:cos 3a 4 cos 3 a  3cos asin 3a 3sin a  4sin 3 a3 chảy a  tan 3 a2.tan atan 3a =.......tan 2a 21  3 tan a1  rã 2 a1Tích thành tổng:cosa.cosb = 21sina.sinb = 21sina.cosb = 2a ba bsin a  sin b 2sincosTổng thành tích:22a ba bsin a  sin b 2 cossin22a ba bcos a  cos b 2 coscos22a ba bcos a  cos b  2sinsin22sin(a b)tan a tan b cos a.cos b1Công thức hạ bậc: cos2a = (1+cos2a)21sin2a = (1-cos2a)2a2t1- t 22tBiểu diễn những hàm số LG theo t  chảy :sin a ;cosa; tan a .2221 t1 t1 t2Trang 1/2 CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10Bài tậpBài 1: a.Đổi số đo các góc sau sang radian:a. Trăng tròn 0b. 63 022’c. –125030’b. Đổi số đo các góc sau thanh lịch độ, phút, giây: a.18b.25c. 34Bài 2 : Tính những giá trị lượng giác còn sót lại của cung  biết:1. Sina =cota = –3 và35và 22. Cosa =415và 0   23. Tana = 2 và    324.3   22Bài 3 : chứng minh đẳng thức lượng giác sau:)1) sin 3 x + cos3 x = (sinx + cosx)(1 - sinx.cosx)2) sin 3 x - cos3 x = (sinx - cosx)(1 + sinx.cosx)3) cos 4 x - sin 4 x = 2cos 2 x -14) cos 4 x + sin 4 x = 1 - 2 sin 2 x.cos 2 xBài4 ; search  biết:a) cosa = 0, cosa = 1, cosa = -12b). Sina = 0, sin a = - 1, sina = c). Tana = 0, tana = d). Sina + cosa = 0,13, cos a =12, sina =3222, cota = 1.sina + cosa = - 1,Bài 5: a). Tra cứu cosx biết: sin (x -sina - cosa = 1.)  sin sin( x  )222b). Tìm x biết: cotg (x + 5400) – tg (x - 900) = sin2 (- 7250) + cos2(3650)Bài6:Rút gọn gàng biểu thứcA=cosx  cos 2 x  cos3x  cos 4 xsinx  sin 2 x  sin3x  sin 4 xB=1 1 1 1 1 1 cosx (0  x  )2 2 2 2 2 22Bài 7: chứng minh rằng trong các DABC ta đều phải có :cosA.cosB.cosC.Bài 8: CMR:a). Cotx - tanx - 2tan2x - 4tan4x = 8cot8x.b). Tan3a - tan2a - tana = tan3a .tan2a.tana.Bài9:a.tanx + cotx =2sinxTrang 2/2sin2A + sin2B + sin2C = 2 + 2 CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10b.cos 4 x  sin 4 x = 1-2sin 2 xsinx 1  cosx 21  cosx sinx sinxBài10: CMRc.a).sin4cos 2.tan 1  cos 4 1  cos 2tan 2 x 1  cot 2 x1  rã 4 xb).. 21  tung 2 x cot 2 xtan x  cot 2 xBài11:Chứngminhrằngtừđẳngthức:sin 4  cos 41suyaba brađẳngthức:sin 8  cos81a3b3(a  b )3Bài 12: CMR biểu thức:A = 3(sin8x - cos8x) + 4(cos6x - 2sin6x) + 6sin4xkhông phụ thuộc xBài 13:không dùng máy tính hãy tínhA = sin7131925.sin .sin.sin.sin3030303030Bài 14: CMR :sin x.cotgx1a)cosx1222b) sin x  tg x  2  cos xcos xBài 15: Tính quý giá lượng giác của góc  . Biết:3a/ cos    0    54b/ :sin  52   2Bài 16 :Tính những giá trị lượng giác của góc :Bai 17 : mang đến tan  3 , tính122sin   3cos2sin 2 x  cos 2 xA.....................B  24sin   5coscos x  3sin 2 xBài 18 : bệnh minh:1  sin 2 xa.1  chảy 2 x21  sin xtan 2   sin 2 b.tan 6 22cot   cos c. Sin 2  .tan 2   4sin 2   tung 2   3cos2 3CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐTTrang 3/2 CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10Trang 4/2


Xem thêm: Bs Chuyên Khoa 1 Là Gì ? Phân Biệt Bác Sĩ Chuyên Khoa 1&2 Phân Biệt Bác Sĩ Chuyên Khoa 1&2

Đồ án tốt nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền