Tài liệu là hệ thống hóa đầy đủ kiến thức, dạng toán thường gặp và các bài tập trắc nghiệm – tự luận có lời giải chi tiết các vấn đề về hình học không gian cổ điển trong chương trình Hình học 11 và Hình học 12.

*
Cảm ơn thầy Bùi Trần Duy Tuấn đã biên soạn và chia sẻ.I. MỘT SỐ KIẾN THỨC HÌNH HỌC PHẲNG1. Các đường trong tam giác2. Tam giác ABC vuông tại A3. Các hệ thức lượng trong tam giác thường4. Hai tam giác đồng dạng và định lí Talet5. Các công thức tính diện tích

II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN1. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc3. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc4. Hai định lí về quan hệ vuông góc5. Định lí ba đường vuông góc, công thức diện tích hình chiếu

CHỦ ĐỀ 1: KHỐI ĐA DIỆN. PHÉP BIẾN HÌNH TRONG KHÔNG GIANA. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN1. Khái niệm về hình đa diện2. Khái niệm về khối đa diện3. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện. Một số kết quả quan trọng

B. PHÉP BIẾN HÌNH TRONG KHÔNG GIAN – HAI HÌNH BẰNG NHAUI. PHÉP DỜI HÌNH TRONG KHÔNG GIAN1. Phép tịnh tiến theo vectơ v2. Phép đối xứng qua tâm O3. Phép đối xứng qua đường thẳng d (phép đối xứng trục d)4. Phép đối xứng qua mặt phẳng (P). Mặt phẳng đối xứng của một số hình thường gặpII. HAI HÌNH BẰNG NHAUIII. PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN1. Phép vị tự trong không gian2. Hai hình đồng dạngC. KHỐI ĐA DIỆN LỒI. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀUCHỦ ĐỀ 2: GÓC TRONG KHÔNG GIAN1. Góc giữa hai đường thẳng2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng3. Góc giữa hai mặt phẳng

CHỦ ĐỀ 3: KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN1. Dạng 1: Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng2. Dạng 2: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng3. Dạng 3: Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song4. Dạng 4: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

CHỦ ĐỀ 4: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆNA. CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN1. Thể tích khối chóp2. Thể tích khối lăng trụ và khối hộp chữ nhật3. Một số khái niệm và kỹ thuật cần nắmB. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ DẠNG TOÁN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN1. Phương pháp tính toán trực tiếp2. Phương pháp tính thể tích gián tiếp bằng cách phân chia lắp ghép các khối chóp3. Phương pháp tỷ số thể tích4. Bài toán min – max thể tích

PHẦN MỞ RỘNG: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN GIẢI HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN1. Hệ trục tọa độ trong không gian2. Tọa độ vectơ3. Tọa độ của điểm4. Tích có hướng của hai vectơ5. Vấn đề về góc6. Vấn đề về khoảng cáchCHỦ ĐỀ 5: NÓN – TRỤ – CẦUA. MẶT NÓN1. Mặt nón tròn xoay2. Hình nón tròn xoay3. Công thức diện tích và thể tích của hình nón4. Giao tuyến của mặt tròn xoay và mặt phẳngB. MẶT TRỤ1. Mặt trụ tròn xoay2. Hình trụ tròn xoay3. Công thức tính diện tích và thể tích của hình trụ4. Tính chấtC. MẶT CẦU1. Định nghĩa2. Vị trí tương đối của một điểm đối với mặt cầu3. Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu4. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu5.


Bạn đang xem: Chuyên đề hình học không gian 11 pdf


Xem thêm: Giáo Án Nhà Trẻ Nbtn Xe Đạp, Xe Máy, Nhận Biết Tập Nói: Xe Đạp, Xe Máy

Diện tích và thể tích mặt cầu6. Một số khái niệm về mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện