Tài liệu là khối hệ thống hóa khá đầy đủ kiến thức, dạng toán thường chạm chán và những bài tập trắc nghiệm – từ bỏ luận có lời giải chi tiết các vụ việc về hình học không gian cổ điển trong công tác Hình học 11 với Hình học 12.

*
Cảm ơn thầy Bùi trằn Duy Tuấn đã soạn và chia sẻ.I. MỘT SỐ KIẾN THỨC HÌNH HỌC PHẲNG1. Những đường vào tam giác2. Tam giác ABC vuông trên A3. Các hệ thức lượng trong tam giác thường4. Nhị tam giác đồng dạng với định lí Talet5. Những công thức tính diện tích

II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH trong HÌNH HỌC KHÔNG GIAN1. Minh chứng đường trực tiếp vuông góc với phương diện phẳng2. Minh chứng hai mặt đường thẳng vuông góc3. Minh chứng hai phương diện phẳng vuông góc4. Hai định lí về dục tình vuông góc5. Định lí ba đường vuông góc, công thức diện tích s hình chiếu

CHỦ ĐỀ 1: KHỐI ĐA DIỆN. PHÉP BIẾN HÌNH vào KHÔNG GIANA. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN1. định nghĩa về hình đa diện2. định nghĩa về khối nhiều diện3. Phân loại và gắn ghép các khối đa diện. Một số tác dụng quan trọng

B. PHÉP BIẾN HÌNH trong KHÔNG GIAN – nhì HÌNH BẰNG NHAUI. PHÉP DỜI HÌNH vào KHÔNG GIAN1. Phép tịnh tiến theo vectơ v2. Phép đối xứng qua vai trung phong O3. Phép đối xứng qua mặt đường thẳng d (phép đối xứng trục d)4. Phép đối xứng qua phương diện phẳng (P). Mặt phẳng đối xứng của một vài hình thường gặpII. Nhì HÌNH BẰNG NHAUIII. PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN1. Phép vị từ bỏ trong không gian2. Hai hình đồng dạngC. KHỐI ĐA DIỆN LỒI. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀUCHỦ ĐỀ 2: GÓC trong KHÔNG GIAN1. Góc giữa hai tuyến phố thẳng2. Góc giữa mặt đường thẳng cùng mặt phẳng3. Góc thân hai khía cạnh phẳng

CHỦ ĐỀ 3: KHOẢNG CÁCH trong KHÔNG GIAN1. Dạng 1: khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một mặt đường thẳng2. Dạng 2: khoảng cách từ một điểm đến một phương diện phẳng3. Dạng 3: khoảng cách giữa con đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song4. Dạng 4: khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo cánh nhau

CHỦ ĐỀ 4: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆNA. CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN1. Thể tích khối chóp2. Thể tích khối lăng trụ với khối hộp chữ nhật3. Một vài khái niệm cùng kỹ thuật đề xuất nắmB. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ DẠNG TOÁN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN1. Cách thức tính toán trực tiếp2. Phương pháp tính thể tích gián tiếp bằng cách phân chia lắp ghép những khối chóp3. Cách thức tỷ số thể tích4. Vấn đề min – max thể tích

PHẦN MỞ RỘNG: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN GIẢI HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN1. Hệ trục tọa độ trong ko gian2. Tọa độ vectơ3. Tọa độ của điểm4. Tích có hướng của hai vectơ5. Sự việc về góc6. Vụ việc về khoảng cáchCHỦ ĐỀ 5: NÓN – TRỤ – CẦUA. MẶT NÓN1. Mặt nón tròn xoay2. Hình nón tròn xoay3. Công thức diện tích s và thể tích của hình nón4. Giao đường của phương diện tròn xoay cùng mặt phẳngB. MẶT TRỤ1. Phương diện trụ tròn xoay2. Hình trụ tròn xoay3. Phương pháp tính diện tích và thể tích của hình trụ4. Tính chấtC. MẶT CẦU1. Định nghĩa2. Vị trí kha khá của một điểm so với mặt cầu3. Vị trí kha khá của phương diện phẳng và mặt cầu4. Vị trí kha khá của đường thẳng với mặt cầu5.


Bạn đang xem: Chuyên đề hình học không gian 11 pdf


Xem thêm: Giáo Án Nhà Trẻ Nbtn Xe Đạp, Xe Máy, Nhận Biết Tập Nói: Xe Đạp, Xe Máy

Diện tích và thể tích phương diện cầu6. Một trong những khái niệm về mặt ước ngoại tiếp khối đa diện