Hai đại lượng tỷ lệ thuận x và y liên hệ với nhau bởi công thức y=kx, với k là một hằng số khác ), ( y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k ).

Bạn đang xem: Chuyên đề đại lượng tỉ lệ thuận lớp 7

 2. Tính chất :

- Tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ.

*

- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

*

3. Cách giải bài toán :

- Bước 1: Xác định trong bài toán hai đại lượng nào tỉ lệ thuận với nhau.

Xem thêm: Cách Tính Ma Trận Bằng Máy Tính Fx 570Es Plus, Cách Tính Ma Trận Bằng Máy Tính Fx 570Es

- Bước 2: Lập tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này ( thường là tỉ số của đại lượng trong đó cần tìm giá trị.

- Bước 3: Lập tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

- Bước 4: Lập tỉ lệ thức của bước 2 và 3. Rồi tính giá trị của đại lượng cần tìm.

II. Bài toán :

Bài toán 1 : Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận . Tìm giá trị k trong các trường hợp dưới đây ?

a,

*

b,

*

Giải

a ,Ta có:

*

\<\Rightarrow y=3x\> . Vậy k = 9

b ,Ta có:

*

\<\Rightarrow y=2x\> . Vậy k = 2

Bài toán 2 : Lớp 7D trong 1 giờ 20 phút trồng được 80 cây xanh. Hỏi trong 2 giờ lớp 7D trồng được bao nhiêu cây ?

Giải

Đổi: 1 giờ 20 phút = 80 phút

2 giờ = 120 phút

Gọi thời gian lớp 7D trồng cây là x ( phút )

Gọi số cây lớp 7D trồng được là y ( cây )

Ta có: - Tỉ lệ số cây mà lớp 7D trồng được và thời gian là :

*
\<\Rightarrow y=x\>

- Ta có số cây mà lớp 7D trồng được trong 120 phút là :

\\<\Leftrightarrow {{y}_{2}}={{x}_{2}}\>

\<\Rightarrow {{y}_{2}}=120\>

Vậy số cây lớp 7D trồng được trong 120 phút là 120 cây

III. Bài tập tự luyện:

*

 

Bài viết gợi ý:
1. Cộng trừ đa thức một biến 2. Đa thức một biến 3. Hàm Số 4. Phương pháp chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng 5. Một số các dạng toán thuộc chương Tứ giác 6. Một số bài toán ôn tập các dạng toán 7 7. Một số bài toán nâng cao