*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Chọn đáp án sai trong chuyển động tròn đều

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng tâm (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) trong chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh cất cánh ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có mức giá trị gần tuyệt nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây gồm chiều dài (1m), quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá quay hết một vòng là:


Công thức nào dưới đây biểu diễn không đúng quan liêu hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng tâm của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng trung tâm a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của nhị đầu kim là:


Một chiếc xe cộ đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng tâm của xe pháo là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên nhị đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), nhưng lại có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng trung tâm của vật đó có độ lớn là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường tất cả kim giờ lâu năm 15 cm, kim phút dài đôi mươi cm. Lúc 12h nhị kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu hai kim trên lại trùng nhau


Một điểm A nằm ở vành tròn vận động với gia tốc 50cm/s, điểm B nằm cùng trên bán kính với điểm A hoạt động với tốc độ 10cm/s. Biết AB = trăng tròn cm. Tính tốc độ hướng trọng tâm của hai điểm A, B:


Hai điểm A cùng B nằm trên cùng một bán kính của một vô lăng đã quay đều, biện pháp nhau trăng tròn cm. Điểm A ở phía bên cạnh có tốc độ 0,6 m/s, còn điểm B có vận tốc 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A mang lại trục quay và tốc độ góc của điểm B lần lượt bởi bao nhiêu?
Xem thêm: Cách Ươm Hạt Dưa Hấu - Cách Để Trồng Dưa Hấu: 11 Bước (Kèm Ảnh)

Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên tuyến đường xích đạo. Hãy tính vận tốc góc và tốc độ dài của tàu so với trục tảo của Trái Đất . Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe pháo quay gần như với tốc độ góc (2pi left( rad/s ight)). Nửa đường kính của bánh xe cộ là (30cm). Hãy xác minh chu kì, tần số, tốc độ dài và tốc độ hướng trung ương của một điểm nằm trong vành ngoại trừ bánh xe. Mang (pi ^2 = 10).