Trắc nghiệm Đối xứng trục bao gồm đáp án

Với bộ bài tập Trắc nghiệm Đối xứng trục Toán lớp 8 chọn lọc, gồm đáp án để giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong số bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Chọn đáp án đúng tam giác đều abc có

Bạn đã xem: Chọn câu trả lời đúng tam giác phần đông abc có


*

Bài 1: Hãy lựa chọn câu đúng. Trục đối xứng của hình thang cân là:

A. Đường thẳng trải qua trung điểm hai bên cạnh của hình thang cân

B. Đường chéo của hình thang cân

C. Đường thẳng vuông góc cùng với hai đáy của hình thang cân

D. Đường thẳng đi qua trung điểm hai lòng của hình thang cân

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đường thẳng đi qua trung điểm hai lòng của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân nặng đó.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Bài 2: Hãy lựa chọn câu đúng.

A. Hình thang cân gồm trục đối xứng là mặt đường trung trực của nhị đáy

B. Tam giác bao gồm trục đối xứng là mặt đường trung tuyến

C. Tam giác gồm trục đối xứng là mặt đường cao

D. Hình thang vuông gồm đối xứng là đường trung bình của nó

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó.

Như vậy hình thang cân tất cả trục đối xứng là con đường trung trực của hai đáy.

Đáp án nên chọn là: A

Bài 3: Hãy lựa chọn câu đúng?

A. Tam giác đều sở hữu ba trục đối xứng

B. Tam giác cân bao gồm hai trục đối xứng

C. Hình tam giác có cha trục đối xứng

D. Hình thang cân có hai trục đối xứng

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Hình thang cân có trục đối xứng là đường thẳng trải qua trung điểm nhị đáy nên hình thang cân gồm một trục đối xứng. Do đó A sai.

+ Tam giác cân bao gồm một trục đối xứng là con đường trung trực hạ trường đoản cú đỉnh cân phải B sai.

+ Tam giác hay thì không có trục đối xứng phải C sai.

+ Tam giác đều có ba trục đối xứng là cha đường trung trực của tam giác đề xuất D đúng.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Bài 4: Cho tam giác ABC cân nặng tại B, những đường trung tuyến đường AA’, BB’, CC’. Trục đối xứng của tam giác ABC là:

A. AA’

B. BB’

C. AA’ cùng CC’

D. CC’

Hiển thị đáp án

Lời giải


*

Do tam giác ABC cân tại B, đề xuất đường trung con đường BB’ đôi khi là con đường trung trực.

Do kia BB’ là trục đối xứng của tam giác ABC.

Đáp án nên chọn là: B

Bài 5: Cho tam giác ABC cân nặng tại A, những đường trung con đường AA’, BB’, CC’. Trục đối xứng của tam giác ABC là:

A. AA’

B. BB’

C. AA’ cùng CC’

D. CC’

Hiển thị đáp án

Lời giải


*

Do tam giác ABC cân nặng tại A, phải đường trung con đường AA’ mặt khác là con đường trung trực.

Do kia AA’ là trục đối xứng của tam giác ABC.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Bài 6: Hãy chọn câu sai:

A. Trường hợp hai góc đối xứng nhau qua 1 đường thẳng thì chúng bởi nhau

B. Ví như hai tam giác đối xứng nhau sang một đường thẳng thì chúng bởi nhau

C. Ví như hai tam giác đối xứng nhau sang một đường thẳng thì chu vi của chúng bởi nhau.

D. Trường hợp hai tia đối xứng cùng với nhau qua 1 đường thẳng thì chúng bằng nhau.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì nhì đoạn trực tiếp (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua 1 đường trực tiếp thì chúng cân nhau nên D sai.

Đáp án phải chọn là: D

Bài 7: Cho hình vẽ. Hãy chọn câu đúng:


*

A. Điểm đối xứng cùng với A qua mặt đường thẳng d là A.

B. Điểm đối xứng cùng với K qua con đường thẳng d là K

C. Điểm đối xứng với A qua đường thẳng d là K

D. Điểm đối xứng cùng với Q qua đường thẳng d là Q.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ mẫu vẽ ta bao gồm đường thẳng d là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp AK yêu cầu điểm đối xứng với A qua đường thẳng d là K.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Bài 8: Cho hình vẽ. Nên chọn lựa câu sai.


*

A. Điểm đói xứng với phường qua đường thẳng QG là P’.

B. Điểm đối xứng cùng với B qua mặt đường thẳng QG là B’.

C. Điểm đối xứng với D qua con đường thẳng QG là G.

D. Điểm đối xứng với G qua mặt đường thẳng QG là G

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ mẫu vẽ ta gồm đường thẳng QG là con đường trung trực của đoạn thẳng DD’, BB’, PP’ nên

Điểm đối xứng với p qua mặt đường thẳng QG là P’ cần B đúng.

ĐIểm đối xứng cùng với B qua con đường thẳng QG là B’ buộc phải B đúng.

Điểm đối xứng với D qua con đường thẳng QG là D’ phải C sai.

Vì G Є QG đề xuất điểm đối xứng cùng với G qua QG là G buộc phải D đúng.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Bài 9: Hãy chọn câu sai.

A. Nhì đoạn thẳng EB với E’B’ đối xứng nhau qua m.

B. Nhị đoạn thẳng DB cùng D’B’ đối xứng nhau qua m.

C. Nhị tam giác DEB với D’E’B’ đối xứng nhau qua m

D. Nhị đoạn trực tiếp DE và D’B’ đối xứng nhau qua m.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ hình mẫu vẽ ta có A và A’ đối xứng nhau qua mặt đường thẳng m; B cùng B’ đối xứng nhau qua mặt đường thẳng m; C và C’ đối xứng nhau qua đường thẳng m.

Suy ra nhì đoạn thẳng EB cùng E’B’ đối xứng nhau qua m.

Hai đoạn trực tiếp DB với D’B’ đối xứng nhau qua m.

Hai đoạn thẳng DE cùng D’E’ đối xứng nhau qua m yêu cầu D sai.

Đáp án nên chọn là: D

Bài 10: Cho hình vẽ, AD = AE, AG là trung trực của DE. Gồm bao nhiêu cặp đoạn thẳng đối xứng nhau qua trục AG (các đoạn trực tiếp thuộc mặt đường thẳng AD, AE)? chọn câu đúng.


A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ trả thiết ta thấy ΔADE cân nặng tại A bao gồm AG là mặt đường cao bắt buộc AG cũng là con đường trung trực của DE.

Nên điểm D và E đối xứng nhau qua AG.

Lại tất cả BC // DE (cùng vuông cùng với AG) yêu cầu suy ra
 (định lý Ta-lét)

Mà AD = AE (gt) ⇒ AB = AC

Do kia ΔABC cân tại A bao gồm AF là mặt đường cao yêu cầu AF cũng là đường trung trực của BC.

Từ kia điểm B, C đối xứng nhau qua AG.

Như vậy: + nhị đoạn trực tiếp BD, CE đối xứng nhau qua AG.

+ nhị đoạn trực tiếp AB, AC đối xứng nhau qua AG

+ nhị đoạn trực tiếp AD, AE đối xứng nhau qua AG

Đáp án đề nghị chọn là: C

Bài 11: Cho đoạn trực tiếp AB tất cả độ lâu năm 3cm và con đường thẳng d. Đoạn thẳng A’B’ đối xứng với AB qua d. Độ lâu năm đoạn thẳng A’B’ là:

A. 3cm

B. 6cm

D. 9cm

D. 12cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đoạn thẳng A’B’ đối xứng cùng với AB qua d đề nghị A’B’ = AB = 3cm.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Bài 12: Cho đoạn thẳng AB gồm độ dài 6cm và mặt đường thẳng d. Đoạn thẳng A’B’ đối xứng với AB qua d. Độ dài đoạn trực tiếp A’B’ là:

A. 3cm

B. 6cm

D. 9cm

D. 12cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đoạn trực tiếp A’B’ đối xứng cùng với AB qua d nên A’B’ = AB = 6cm.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Bài 13: Cho ΔABC cùng ΔA’B’C’ đối xứng nhau qua mặt đường thẳng d biết AB = 4cm, BC = 7cm với chu vi của tam giác ABC = 17cm. Lúc ấy độ dài cạnh C’A’ của tam giác A’B’C’ là:

A. 17cm

B. 6cm

C. 7cm

D. 4cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Xét tam giác ABC tất cả chu vi PABC = AB + AC + BC ⇒ PABC = 6cm.

+ vì tam giác ABC cùng tam giác A’B’C’ đối xứng nhau qua đường thẳng d yêu cầu AC = A’C’ = 6cm

Đáp án buộc phải chọn là: B

Bài 14: Cho ΔABC cùng ΔA’B’C’ đối xứng nhau qua đường thẳng d biết AB = 8cm, BC = 11cm và chu vi của tam giác ABC = 30 cm. Khi đó độ nhiều năm cạnh C’A’ của tam giác A’B’C’ là:

A. 16cm

B. 15cm

C. 8cm

D. 11cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Xét tam giác ABC tất cả chu vi PABC = AB + AC + BC ⇒ PABC = 11cm.

+ vì tam giác ABC với tam giác A’B’C’ đối xứng nhau qua đường thẳng d đề xuất AC = A’C’ = 11cm

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Bài 15: Cho tam giác ABC, trong những số ấy AB = 11cm, AC = 15cm. Vẽ hình đối xứng với tam giác ABC qua trục là cạnh BC. Chu vi của tứ giác tạo ra thành là:

A. 52cm

B. 54cm

C. 26cm

D. 51cm

Hiển thị đáp án

Lời giải


Gọi A’ là vấn đề đối xứng cùng với A qua BC. Khi đó tam giác A’BC đối xứng cùng với tam giác ABC qua BC.

Tứ giác tạo nên thành là ABCA’.

Ta tất cả A’B = AB = 11cm (vì A’B và AB đối xứng nhau qua BC)

A’C = AC = 15cm (vì A’C cùng AC đối xứng nhau qua BC)

Chu vi tứ giác ABCA’ là

P = AB + AC + A’B + A’C = 11 + 15 + 11 + 15 = 52 cm

Đáp án đề nghị chọn là: A

Bài 16: Cho tam giác ABC, trong số ấy AB = 8cm, AC = 10cm. Vẽ hình đối xứng cùng với tam giác ABC qua trục là cạnh BC. Chu vi của tứ giác tạo ra thành là:

A. 38cm

B. 54cm

C. 36cm

D. 18cm

Hiển thị đáp án

Lời giải


Gọi A’ là vấn đề đối xứng cùng với A qua BC. Lúc đó tam giác A’BC đối xứng cùng với tam giác ABC qua BC.

Tứ giác tạo nên thành là ABCA’.

Ta bao gồm A’B = AB = 8cm (vì A’B và AB đối xứng nhau qua BC)

A’C = AC = 10cm (vì A’C và AC đối xứng nhau qua BC)

Chu vi tứ giác ABCA’ là

P = AB + AC + A’B + A’C = 8 + 10 + 8 + 10 = 36 cm

Đáp án phải chọn là: C

Bài 17: Cho hình vuông ABCD cạnh bởi a. M và N là nhì điểm lưu đụng lần lượt trên cạnh AB cùng AD làm sao cho
. Vẽ tia Cx vuông góc cùng với CN, Cx giảm đường trực tiếp AB tại E.

1. Chọn kết luận đúng nhất.

A. E là vấn đề đối xứng của N qua CM

B. Tam giác CEN là tam giác cân nặng tại C

C. Cả A, B hầu hết đúng

D. Cả A, B đầy đủ sai

Hiển thị đáp án

Lời giải


Ta có: ΔCMN = ΔCME (do tính đối xứng qua CM)

Nên MN = ME

Suy ra chu vi tam giác AMN là:

AM + AN + MN = AM + AN + ME

= AM + AN + MB + BE = AM + AN + MB + ND (vì ΔCDN = ΔCBE (theo câu trước) yêu cầu BE = ND)

= (AM + MB) + (AN + ND)

Vậy chu vi tam giác AMN bởi 2a.

Đáp án nên chọn là: D

Bài 18: Cho nhị điểm A, B ở trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là mặt đường thẳng d. Hotline B’ là điểm đối xứng của B qua con đường thẳng d. Tìm trên đường thẳng d điểm M sao cho tổng MA + MB nhỏ nhất. Chọn xác định đúng nhất.

A. M là giao điểm của đoạn trực tiếp AB và đoạn trực tiếp d.

B. M là giao điểm của đoạn AB’ và mặt đường thẳng d.

C. Cả A, B phần lớn đúng.

D. Cả A, B gần như sai.

Hiển thị đáp án

Lời giải


Gọi B’ là vấn đề đối xứng của B qua đường thẳng d. B’ vắt định.

Ta có: MB = MB’ (tính chất đối xứng trục).

Xét cha điểm M, A, B’ ta có MA + MB’ ≥ AB’

Do kia MA + MB ≥ AB’

Dấu “=” xẩy ra khi và chỉ khi A, M, B trực tiếp hang theo lắp thêm tự đó hay M là giao điểm của đoạn AB’ và mặt đường thẳng d.

Vậy khi M ≡ M’ là giao điểm của đoạn thẳng AB’ và con đường thẳng d thì tổng MA + MB nhỏ dại nhất, trong những số đó B’ là vấn đề đối xứng của B qua d.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Bài 19: Trên tia phân giác góc ngoại trừ tại đỉnh C của tam giác ABC, mang điểm M (M khác C). Lựa chọn câu đúng.

A. MA + MB = AC + BC

B. MA + MB > AC + BC

C. MA + MB Hiển thị đáp ánLời giải


Trên tia đối của tia CB lấy điểm A’ làm sao cho CA = CA’

Khi kia ta có: ΔCAA’ cân nặng tại A tất cả CM là phân giác góc ACA’ phải CM cũng là đường trung trực của AA’.

Xem thêm: Top 5 Đề Thi Học Kì 2 Toán 6 Sách Mới Năm 2022, Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán 6 Năm 2021

Từ đó ta có: MA = MA’

Nên MA + MB = MA’ + MB

Xét tam giác MA’B tất cả MA’ +MB > A’B ⇔ MA + MB > A’C + BC

Hay MA + MB > AC + BC (vì CA = CA’)

Đáp án đề xuất chọn là: B

Bài 20: Cho tam giác ABC gồm
, d là trung trực của cạnh AB. Bên trên cạnh AC, lấy điểm M sao cho AM = BC và điện thoại tư vấn M’ là điểm đối xứng của M qua d.